spravující organizace: Amnesty International
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Otevřené společnosti, o.p.s. Stránky se skládají ze 6 základních sekcí: Svobodný přístup k informacím, Otevřenost rozhodování, Účast veřejnosti na rozhodování, Svobodné šíření informací, Poradna o svobodném přístupu k informacím a Diskuse. Součástí sekcí je související legislativa, příklady z praxe a kauzy, užitečné odkazy, dokumenty.
URL: http://www.otevrete.cz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky evropské kampaně nevládních organizací která se nyní zaměřuje na praktickou implementaci Aarhuské úmluvy. Výbor kampaně je vlastně pracovní skupinou European ECO Forum - koalice více než 200 environmentálních NNO ze zemí UNECE. Na stránce informace o Aarhuské úmluvě a plánovaných oficiálních akcích, přehled mezinárodních a národních aktivit NGOs, konferencí, dokumenty NGOs k Aarhuské úmluvě.
URL: http://www.participate.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál Občanská společnost nabízí tři hlavní sekce: Právo vědět, Účast na rozhodování a Rovné příležitosti. Jeho cílem je nabídnout občanům i neziskovým organizacím praktické návody a informace potřebné pro aktivní účast na správě věcí veřejných a povzbudit je k aktivnější účasti na veřejném životě a rozhodování. Stránky nabázejí praktické příklady, právní normy. Dále také texty a eseje v sekci Filosofie a náměty pro Výchovu k občanství.
URL: http://obcan.ecn.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jeden z programů aktivit Centra pro komunitní práci (CpKP). Na stránce novinky a aktuální projekty, praktické příklady.
URL: http://www.cpkp.cz/index.php?tbl=1&id=1
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně, kterou pořádá Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) - volné sdružení neziskových organizací zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Stránky jsou určené obyvatelům měst zapojených do TIMURu a tvoří součást akcí pro veřejnost na podporu sledování Společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni. Na stránkáh informace ze 4 měst: Hradec Králové, Vsetín, Svitavy, Mikroregion Záhořan.
URL: http://www.tema2005.timur.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnující se Aarhuské úmluvě a jejímu naplňování a praxi v České republice. AU je úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Na stránkách text AÚ, aktuality, související odkazy, informace jak ji naplňovat. Stránky spravuje asociace Zelený kruh.
URL: http://www.ucastverejnosti.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Agora Central Europe se v České republice zaměřuje na podporu kvality demokracie skrze zapojování občanů do společenského dění, usiluje o zlepšení komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany.
URL: http://www.agora-ce.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
Amnesty International
www.amnesty.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -