spravující organizace: Tolerance a občanská společnost
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace k probíhající protineonacistické mediální kampani panackove.cz. Definice základních pojmů, odkazy na dokumenty a právní předpisy. Konkrétní příklady rasistických útoků. Diskuse.
URL: http://www.panackove.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky projektu, který byl realizován v roce 1999 a 2000. Jeho součástí byly informační, reklamní a vzdělávací aktivity. Smyslem bylo veřejné upozornění na škodlivost, nepřípustnost a negativní dopad jakýchkoliv rasistických a xenofobních projevů. Základním cílem kampaně byla snaha o zvýšení rasové tolerance a deklarace odmítavého postoje k rasistickým projevům.
URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rlp/projekt-toleran...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tematický přehled zpráv z denního tisku týkajících se otázek rasismu.
URL: http://www.headlines.cz/index.php?ITopic=37
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové stránky o holocaustu, rasismu a antisemitismu. Cílem je poskytovat informace, dokumenty a další materiály o genocidě Židů a Romů za druhé světové války, o dějinách rasismu a antisemitismu. Na stránkách jsou např. aktuality vybrané články z tisku, informace o filmech týkajících se holocaustu, přehled informačních zdrojů. Stránky provozuje Institut Terezínské iniciativy - iniciativa bývalých bývalých terezínských vězňů, ve spolupráci s dalšími org.
URL: http://www.holocaust.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o aktivitách skupiny monitorující rasistické, fašistické a neonacistické hnutí a organizace v České republice.
URL: http://www.rasismus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bezplatné poradenství v oblasti náboženských fenoménů. Telefonická, emailové a online poradna týkající se problematiky náboženství, církví, nových náboženských směrů, sekt, různých forem náboženského extremismu a mezináboženského dialogu.
URL: http://rpc.czweb.org.
UNITED for Intercultural Action (Společně za interkulturní akci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropské sdružení proti nacionalismu, rasismu, fašismu a pro podporu migrantů a utečenců.
Dobrovolné sdružení spojující 550 organizací ze 46 zemí Evropy.

URL: http://www.unitedagainstracism.org/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Témata, na která se někteří lidé nechtějí koukat. Drogy, rasismus, techno - E-zin, akce, chat.
URL: http://www.koukat.cz
Campaign against Racism and Fascism (Kampaň proti rasismu a fašismu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý britský magazín, který se snaží objektivně informovat a dokumentovat odpor proti rasismu, černošské a utečenecké organizace, proti deportační kampaně, projevy rasismu na stadionech .......
URL: http://www.irr.org.uk/carf/
Antidefamation league (Liga proti hanobení)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky monitorující očerňování židovského národa. Dále nabízejí právnickou a mediální pomoc.
URL: http://www.adl.org
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka norské organizace SOS Rasisme (člena mezinárodní federace SOS Racism) s řadou odkazů na norské, evropské i mezinárodní stránky organizací aj. proti rasismu.
URL: http://www.sos-rasisme.no/pekere/
Center for New Community (Centrum pro novou komunitu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum se snaží znovu oživit demokracii v soudnictví a rasovou rovnost v komunitě.
URL: http://www.newcomm.org
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum pro rovné příležitosti a boj proti rasismu)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Boj proti rasismu, chudobě, sociálním rozdílům, právnická pomoc, monitorování a ovlivňování integrační politiky se zaměřením především na Belgii.
URL: http://www.diversiteit.be/
Internet Centre Anti-Racism Europe (Evropské internetové anti-rasistické centrum)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ICARE je virtuální síť pro podporu lidských práv a proti diskriminaci.
URL: http://www.icare.to
Runnymede Trust (Nadace runnymede)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky nadace, která se snaží bojovat proti sociální nespravedlnosti a rasové diskriminaci. Snaží se být spojovacím článkem mezi etnickými menšinami a politickým životem.
URL: http://www.runnymedetrust.org
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web se zabývá především rasismem, deportacemi, policejním násilím, globalizací, utečenci a vězni v Rakousku. Pravidelně spolupracují na pořádání "NO-BORDER Campů," které se uskutečňují na hranicích států a propagují názor za svět bez hranic.
URL: http://www.illegalisiert.at
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Evropské komise. Stránky zaměřené na boj proti diskriminaci a informační zdroj o celoevropské kampani „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Základní informace o opatřeních, která byla přijata Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropské komise pro boj proti diskriminaci.
URL: http://www.stop-discrimination.info
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytují profesionální pomoc obětem a svědkům rasistických činů. Právnická činnost. Sociální pomoc. Dále dokumentují projevy rasismu v Rakousku.
URL: http://www.zara.or.at
Jazyk: FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa SOS Rasismus.
URL: http://www.sos-racisme.org
Jazyk: jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vydávají barevný časopis EXPO
URL: http://www.expo.se
National Anti-Racism Awareness Programme (Národní anti-rasistický vzdělávací program)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Program pro budování interkulturní společnosti v Irsku.
URL: http://www.knowracism.ie
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace, která bojuje proti rasismu, fašismu a ostatním formám diskriminace, především prostřednictvím internetu. Provozuje jeden z největších archivů kontaktů na antifašistické organizace celého světa.
URL: http://www.magenta.nl
Jazyk: AJ, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Španělská koalice proti rasismu xenofobii a diskriminacii
URL: http://www.noracismo.org
Ligue International Contre le Racisme et l'Antisémitisme (Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
NGO , která má pobočky po celým Švýcarsku. Archiv ,kontakty, akce
URL: http://www.licra.ch
Hungarian Human Rights Foundation (Madarská nadace lidských práv)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Madarský ochránci lidských práv –zabývají se monitorováním rasismu
URL: http://www.hhrf.org/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Tolerance a občanská společnost
www.rasismus.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -