spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované Kurdům, etniku obývajícímu souvislé území, které bylo po první světové válce rozděleno mezi Turecko, Írán, Irák a Sýrii. Kurdové se dosud marně snaží o vytvoření samostatného státu. Na stránce zpravodajství, články, pozvánky na akce, info o jazyce, kultuře a historii Kurdského národa. Stránky spravuje Petr Kubálek.
URL: http://kurdove.ecn.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace se soustředí zejména na rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, podporu romské kultury a ochranu lidských práv. Provozuje komunitní centra, kluby dětí a mládeže, poskytuje sociální a právní poradenství, od roku 1999 vydává romský čtrnáctideník Romano hangos.
URL: http://www.srnm.cz
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum pro rovné příležitosti a boj proti rasismu)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Boj proti rasismu, chudobě, sociálním rozdílům, právnická pomoc, monitorování a ovlivňování integrační politiky se zaměřením především na Belgii.
URL: http://www.diversiteit.be/
UNITED for Intercultural Action (Společně za interkulturní akci)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropské sdružení proti nacionalismu, rasismu, fašismu a pro podporu migrantů a utečenců.
Dobrovolné sdružení spojující 550 organizací ze 46 zemí Evropy.

URL: http://www.unitedagainstracism.org/
Runnymede Trust (Nadace runnymede)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky nadace, která se snaží bojovat proti sociální nespravedlnosti a rasové diskriminaci. Snaží se být spojovacím článkem mezi etnickými menšinami a politickým životem.
URL: http://www.runnymedetrust.org
Obec Slovákov v Brne (Obec Slováků v Brně)
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Slováků a příznivců Slovenska a slovenské kultury žijících v Brně a okolí.
URL: http://www.slovaci-brno.cz/
European Roma Rights Center (Evropské centrum pro práva Romů)
Jazyk: AJ, RJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace sídlící v Budapešti, která monitoruje situaci dodržování lidských práv Romů a poskytuje právní pomoc v případech jejich porušování. Mezi aktivity patří rozhodování sporů, advokacie, vzdělávání, připomínkování legislativy. Na stránce nabídka publikací, přehled soudních případů porušování práv Romů, čtvrtletník o Romských právech, přehled aktivit, vyhledávání informací dle zemí, tématu.
URL: http://www.errc.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -