spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o Iniciativě pro 1 %, která prosazuje možnost poukázání 1 % z daně z příjmů fyzických osob na veřejně prospěšné účely.
URL: http://www.rozhodni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sněmovní tisky, Přehled akcí - program jednání, přehled schůzí; stav projednávání, výsledky hlasování, stenografické záznamy z jednání, odkazy na Sbírku zákonů, ústavy, součástí stránky je také průvodce poslaneckou sněmovnou a jejím legislativním procesem.
URL: http://www.psp.cz/docs/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákony, senátní tisky, hlasování a stenozáznamy ze schůzí Senátu PČR.
URL: http://www.senat.cz/ISO-8859-2.cgi/dokumenty
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákony a právní předpisy o životním prostředí projednávané v Parlamentu, vycházející ve Sbírce zákonů i v ministerských věstnících.
URL: http://www.ekolist.cz/zakony.stm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky provozované občanským sdružením ARS AEQUI et BONI, věnující se občanským právům, ochraně práv spotřebitele, právu na spravedlivý proces, právním kauzám, úvahám a analýzám. Součástí jsou i vzory smluv a podání a Registr odpírání práva v ČR.
URL: http://www.i-pravo.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt věnovaný právu informačních technologií obsahující právní analýzy a rozbory související s právními aspekty Internetu. Obsahuje oblasti jako E-obchod, IT a média, Ochrana osobních údajů a dat, Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen, Elektronický podpis a další.
URL: http://www.itpravo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní servis na stránkách Informačního servisu pro NNO. Nabízí pravidelně aktualizované novinky a informace z oblasti legislativy týkající se NNO.
URL: http://legislativa.ecn.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Asociace občanských poraden je sdružovat občanské poradny do sítě a podporovat je v jejich práci tak, aby poskytovaly kvalitní služby. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích.
URL: http://www.1snsc.sk/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -