spravující organizace: Attavena
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním centra je napomáhat studiu sociálních aspektů integrace menšinových skupin i praktické sociální práci s příslušníky etnických menšin.
URL: http://www.fss.muni.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společné pracoviště Katedry veřejné ekonomie ESF MU v Brně a občanského sdružení Trialog zabývající se výzkumem ekonomiky neziskových organizací a iniciováním odborné i veřejné diskuse o společenském a hospodářském významu občanské společnosti.
URL: http://www.e-cvns.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská nezávislá nezisková organizace zaměřená na otázky udržitelného rozvoje a podpory filantropie a neziskového sektoru.
URL: http://www.etp.sk/
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která nabízí vzdělávání jazykové i odborné neziskovým organizacím i široké veřejnosti.
URL: http://www.evi.sk/index.php?menu=study
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Institut EuroSchola je občanské sdružení, které podporuje evropskou integraci, vzdělanost a rozvoj občanské společnosti.
URL: http://www.euroschola.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výměna informací a zkušeností mezi donátory, vzdělávání pracovníků organizací udělujících granty, vzdělávání podniků v oblasti sponzorství, aktivity na podporu rozvíjení filantropie.
URL: http://www.donorsforum.cz/index.php?lang=&kat=9&id=30
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Toto občanské sdružení se zabývá výzkumem, výcvikem, vzděláváním, vydáváním účelových publikací, poradenstvím, supervizí a stážemi pro dobrovolníky a profesionály v pomáhajících profesích. Navazuje kontakty s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i zahraničí.
URL: http://www.hest.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímiž cíli jsou rozvoj managementu, řízení lidských zdrojů ,rozvoj neziskových organizací a výzkum a publikační aktivity.
URL: http://www.ipr.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Junior Achievement je NO, která byla založena roku 1919 v USA. Jejím hlavním cílem je poskytovat mladým lidem praktické ekonomické vzdělání.
URL: http://www.jacr.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o provozu, přírůstcích, fondech knihovny v širokém záběru témat pro neziskové organizace. Knihovna obsahuje i fond audiovizuálních médií. Možnost on-line vyhledávání podle klíčových slov.
URL: http://www.mkc.cz/kat.shtml?restrict=category.......1...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Působí v oblastech psychoterapie a poradenství, pomáhá při rozvoji organizací a týmové spolupráce.
URL: http://www.isz.sk
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
META Sdružení pro příležitosti mladých migrantů je nevládní nezisková organizace působící v oblasti migrace a vzdělávání od roku 2006. Svou činnost soustředí na podporu mladých migrantů dlouhodobě žijících v ČR. Sdružení nabízí této skupině pomoc při rozhodování o jejich dalším životě v ČR nebo jinde, při volbě studia a povolání, při řešení problémů v oblasti vzdělávání spjatých s jejich specifickým sociálním a právním postavením
URL: http://www.meta-os.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovská stránka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
URL: http://www.svkos.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesně zájmová organizace pracovníků reklamy a Public Relations.
URL: http://www.mospra.cz/odkazy.skoly.php
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na tři desítky publikací ve formátu pdf s tématy: Monitorovanie prístupového procesu do EÚ, Ženy v spoločnosti, Internet, Štipendijné programy, Podpora výučby anglického jazyka, Verejná správa, Právo a neziskové organizácie a další.
URL: http://www.osf.sk/Slovak/category.php?CategoryID=38
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, která poskytuje profesionálně vzdělávací a konzultačně poradenské služby a vydává publikace.
URL: http://www.pdcs.sk/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmět neziskové organizácie na Fakultě podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislavě.
URL: http://fpm.euba.sk/predmet/KPH/nezorg.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním společnosti je vyvíjet a uplatňovat sociální, vzdělávací a motivační programy, které účinně podporují zaměstnatelnost a sociální začlenění znevýhodněných jednotlivců a skupin obyvatelstva.
URL: http://www.reintegra.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora spolupráce mezi NNO prostřednictvím pravidelného setkávání, společného vzdělávání, plánování a realizací společných projektů.
URL: http://www.remedium.cz/index.php?page=centrum_NNO
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení zabývající se mezinárodními výměnami mládeže, kulturními výměnami a Evropskou dobrovolnou službou.
URL: http://slunceweb.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sedukon je NNO, která se zaměřuje na vzdělávání nezaměstnaných a jiných sociálně znevýhodněných skupin, problematiku rovnosti pohlaví v oblasti politické, sociální, zaměstnanecké, vzdělávací, atd. a výzkum a prevence násilí na ženách: domácí, psychologické, fyzické, sexuální.
URL: http://www.sedukon.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Asociace občanských poraden je sdružovat občanské poradny do sítě a podporovat je v jejich práci tak, aby poskytovaly kvalitní služby. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích.
URL: http://www.1snsc.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a nabídka vzdělávacích aktivit NIA - Neziskové informační agentury, která je součástí Společenství Vita - uskupení organizací a projektů okolo občanského sdružení Vita v Ostravě.
URL: http://www.vitaova.cz/clanek.asp?ID=45
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka vzdělávání pro NNO - nadace, obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, atd.). Stránky vznikly v rámci projektu "Posílení kapacity vzdělávání nestátních neziskových organizací" realizovaného Otevřenou společností, o.p.s.
URL: http://www.studujte.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, RJ, PJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt TRIALOG: Rozšiřování EU a nevládní organizace zabývající se rozvojovou pomocí. TRIALOG si klade za cíl rozšiřovat povědomí o tématech vztahů mezi "severem a jihem" v kontextu procesu rozšiřování Evropské unie a podporuje vytváření společné sítě nevládních organizací ze zemí EU a kandidátských zemí.
URL: http://www.trialog.or.at
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Brněnský institut rozvoje občanské společnosti má za poslání rozvíjet komunikaci mezi občanskými společnostmi a komerční sférou. Pořádají mnoho školení a vzdělávacích akcí.
URL: http://www.trialog-brno.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akreditovaná vzdělávací instituce. Vzdělávání profesionálů v sociálních službách.
URL: http://www.fokustvs-vzdelavani.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální kniha o Public relations od Ivana Žáry. Naleznete zde i kapitoly věnované neziskovému sektoru.
URL: http://www.pppr.sk/virtualna_kniha.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Články pro řízení nejen NNO, chcete mit v organizaci dobry a motivovany kolektiv, nevite jak lidi donutit, aby efektivneji pracovali a podobna temata najdete právě na tomto webu.
URL: http://vzdelavani.ihned.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Počítačový klub pro tělesně postižené. Pronajímaní počítačové techniky, kopírovací služby, tisk, vypalování CD. Pořádání počítačových kurzů pro ZP.
URL: http://www.zelenyptak.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Attavena
www.attavena.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -