spravující organizace: Attavena
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Masarykova univerzita, fakulta Ekonomicko-správní, v rámci ekonomických oborů se lze zaměřit na ekonomiku, řízení, marketing, efektivnost a daně v neziskovém sektoru.
URL: http://www.is.muni.cz/predmety/obory.pl?fakulta=1456
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta sociálních a kulturních studií, témata etnické skupiny, antropologie genderu, subkultury a marginální skupiny a další.
URL: http://www.ksa.zcu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesně zájmová organizace pracovníků reklamy a Public Relations.
URL: http://www.mospra.cz/odkazy.skoly.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Distanční bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
URL: http://merkur.econ.muni.cz/kve/nno/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoká škola ekonomická, Jindřichův Hradec, kompelexní studium ekonomiky neziskového sektoru. řízení, managment, marketing, financování, účetnictví, projekty, pravo.
URL: http://www.fm.vse.cz/ad.asp#obory
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoká škola Karla Engliše v Brně, Managment neziskových organizací, komplexní obor.
URL: http://www.vske.cz/study/programs/mno/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, studim zaměřeno na občanský sektor, financování, pravo, organizace.
URL: http://fhs.jinonice.cuni.cz/default.asp?id=25
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, předměty oboru Veřejné finance: Finance, managment, fundraising, řízení neziskovéhon sektoru.
URL: http://www.financ.umb.sk/page.asp?PC=1211&Prev=0
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminář na VŠE, který se zabývá problematikou vedení účetnictví v NO a jim podobných organizacích.
URL: http://www.kfu.vse.cz/p_452.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta Podnikohospodářská.
URL: http://pes.vse.cz/main.php?action=PRED_INFO&id_predme...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, předmět nezisková sféra.
URL: http://www.zsf.jcu.cz/stru/katedry/pore/pore_3.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Univerzita Pardubice, Ústav Ekonomie, předmět Neziskové organizace.
URL: http://ue.upce.cz/materialy.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmět neziskové organizácie na Fakultě podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislavě.
URL: http://fpm.euba.sk/predmet/KPH/nezorg.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, fakulta Sociálně-ekonomická, katedra financí a účetnictví.
URL: http://fse1.ujep.cz/FU_syl_nezisk.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoká škola ekonomická Praha, fakulta Financí a účetnictví, katedra veřejné finance, svým zaměřením pokrýva nejširší problematiku veřejných financí a neprivátní ekonomiky.
URL: http://nb.vse.cz/kvf/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Attavena
www.attavena.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -