spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dialog s občany nabízí podrobné praktické informace o právech a příležitostech v EU a na jejím vnitřním trhu a k tomu i poradenství o tom, jak těchto práv využít v praxi. Informace v češtině a dalších jazycích členských stát) EU.
URL: http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková iniciativa spravovaná a řízená Europa Média KHT sídlící v Budapešti. Základním cílem stránek je poskytnutí praktických informací o možnostech financování z EU institucím vysokého školství, obcím, malým a středním podnikům v Evropě. Cílem asociace je také podpora spolupráce mezi těmito subjekty v Evropě i v kandidátských zemích. Organizuje tréningové kurzy o vytváření a řízení projektů pro EU.
URL: http://www.eucenter.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České stránky Eurodesk - evropské informační sítě, která působí v 31 zemích a která poskytuje přístup k evropským informacím pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží a v oblasti vzdělávání. Nabízí informace o evropských programech a grantech pro mladé lidi, aktivitách v zahraničí - studiu, práci, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair; kontakt na zahraniční organizace, obecné informace o EU.
URL: http://www.eurodesk.cz/
European Citizen Action Service - ECAS (Evropský občanský právní servis)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská nevládní organizace, která se zabývá třemi oblastmi: občanskou společností; občanskými právy; občanstvím a vládou.
URL: http://www.ecas-citizens.eu/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o EU, dokumenty, instituce, politiky; Smlouva o přistoupení, co přináší členství v EU ČR, dokumenty a materiály EU. Protál vznikl v roce 1999, nyní je oficiálním serverem Ministerstva zahraničních věcí ČR informujícím o integraci ČR do EU.
URL: http://www.euroskop.cz
Giving in Europe (Přeshraniční dárcovství v Evropě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem portálu je poskytnout zájemcům o přeshraniční dárcovství přehled právních a fiskálních předpisů týkající se tétto problematiky.
URL: http://www.givingineurope.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kontaktní bod, který pomáhá občanům najít odpověď na nejrůznější otázky spojené s evropskou problematikou, a to osobně, vyhledáváním na internetu či prostřednictvím množství tištěných materiálů. REIS také pořádá různé soutěže, besedy, semináře, výstavy ad. zaměřené na konkrétní evropská témata. Provoz REIS zajišťuje občanské sdružení Centrum informací pro občanskou společnost.
URL: http://www.volny.cz/reisp/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální politika Evropské unie, finanční možnosti a zdroje - SROP, OP RLZ, OP Infrastruktura, aktuální výzvy, databáze finančních zdrojů.
URL: http://www.rda-vysocina.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mezinárodního projektu Civil Task Force for the European Social Model, na kterém se podílí několik organizací. Na stránce najdete informace o participativní demokracii, evropském občanském a sociálním dialogu a evropském sociálním modelu.
URL: http://www.isomi.sk/konferencia/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -