spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), kde jsou soustředěny veškeré informace o vyhlášených aktuálních výzvách Evropské komisi v této oblasti - granty a tendry.
URL: http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/a...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedná se o otevřený informační portál pro žadatele o prostředky z evropských (strukturální fondy, inicativy, akční plány apod.) i národních fondů (státních, soukromých i nadací). Uživatel zde může vyhledávat pro něj vhodnou dotaci dle několika kritérií. Společný projekt společností RAVEN Consulting, a.s. a Divize Economia Online vydavatelství Economia, a. s.
URL: http://www.edotace.cz/
Environment - EU Funding Opportunities (Životní prostředí - finanční zdroje EU)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled programů a finančních možností EU pro projekty z oblasti životního prostředí.
URL: http://www.europa.eu.int/comm/environment/funding/int...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková iniciativa spravovaná a řízená Europa Média KHT sídlící v Budapešti. Základním cílem stránek je poskytnutí praktických informací o možnostech financování z EU institucím vysokého školství, obcím, malým a středním podnikům v Evropě. Cílem asociace je také podpora spolupráce mezi těmito subjekty v Evropě i v kandidátských zemích. Organizuje tréningové kurzy o vytváření a řízení projektů pro EU.
URL: http://www.eucenter.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České stránky Eurodesk - evropské informační sítě, která působí v 31 zemích a která poskytuje přístup k evropským informacím pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží a v oblasti vzdělávání. Nabízí informace o evropských programech a grantech pro mladé lidi, aktivitách v zahraničí - studiu, práci, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair; kontakt na zahraniční organizace, obecné informace o EU.
URL: http://www.eurodesk.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled finančních možností EU pro projekty neziskových organizací v České republice.
URL: http://www.ngo-eu.cz/finance.asp
Grants of the Eurpean Cimmission (Granty Evropské unie)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výchozí stránka pro získání informací o finančních příležitostech v EU pro všechny zájemce. Stránku provozuje Evropská komise.
URL: http://ec.europa.eu/grants/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Hnutí DUHA k vlivu financování projektů v České republice z fondů EU.
URL: http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=sl...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá nezisková organizace založená v roce 1994 Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR s podporou Evropské komise. NVF má 2 oblasti aktivit: odborná činnost strategická a analytická (např. vytváření Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR); řízení a implementace programů spolupráce s Evropskou unií: NVF působí jako jedna z agentur pro podporu implementace Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3; Národní agentura programu Leonardo da Vinci, Národní kancelář EQUAL, součást implementační struktury pogramu Phare, Národní informační středisko pro poradenství (NISP) - v rámci členství v síti Euroguidance.
URL: http://www.nvf.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální politika Evropské unie, finanční možnosti a zdroje - SROP, OP RLZ, OP Infrastruktura, aktuální výzvy, databáze finančních zdrojů.
URL: http://www.rda-vysocina.cz
Welcome Europe (Vítejte v Evropě)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka nabízející pomoc při získávání finančních zdrojů z EU. Nabízí přehled aktuálních výzev, dále nabídku kurzů a konzultace o průběhu podávání žádostí. Stránky vytvořila a spravuje skupina francouzských a holandských expertů.
URL: http://www.welcomeurope.com/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a fakta o EU, dokumenty EU, zpravodajství, kalendář akcí v EU i v ČR, přehled možností finanční podpory z EU, odkazy na instituce EU a členské státy.
URL: http://www.evropska-unie.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -