spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezisková organizace, jejímž cílem je minimalizovat počet dětí v ústavní výchově a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení spolu s dalšími negativními efekty. Pomáhá dětem a rodinám nalézt východisko ze složité situace tak, aby nemusela být řešena nařízením ústavní výchovy.
URL: http://barevnysvetdeti.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, která podporuje děti do 18 let žijící v České republice. Jejím logem je žluté kuře. Všechny vybrané peníze jsou rozdělovány veřejným výběrovým řízením neziskovým organizacím na včasnou a účinnou pomoc dětem.
URL: http://www.pomoztedetem.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na neobydlené faře v obci Žichlínek vzniká rodinný dětský domov. Investorem je Římskokatolická farnost Žichlínek se sídlem v Lanškrouně.
URL: http://www.rdd.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Péče o opuštěné děti a sirotky v kojeneckém ústavu, dětském domově a v rehabilitačním stacionáři.
URL: http://www.szpd.cz/szpd.html
Stránky rodiny Büllowovy (Family Büllow web)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zkušenosti a rady pro adopci.
URL: http://mujweb.cz/www/fam.bullow/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírku každoročně pořádá Česká katolická charita a její oblastní charity na území celé ČR. Jejím obecným účelem je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Prostředky Tříkrálové sbírky tak pomáhají i konkrétním zařízením jednotlivých oblastních charit. Sbírka vychází z biblické tradice putování tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara do Betléma, aby se poklonili nově narozenému Jezulátku.
URL: http://www.trikralovasbirka.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -