spravující organizace: Amnesty International
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon č. 218/2002 Sb. Část čtvrtá: Povinnosti, základní práva státních zaměstnanců, omezení některých práv státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a odměny za příkladnou službu.
URL: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/sluze...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská sociální charta, schválena Radou Evropy v Turíně, 18. října 1961
URL: http://www.mzcr.cz/data/c222/lib/esch1961.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o právu shromažďovacím 84/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/schrom.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://cestovat.cz/deti/vyhlaska6.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://www.pravnik.cz/zneni.php?detail=86
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/sdruzeni.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o právu petičním 85/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/petice.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní právní ošteření svobody šířit informace, nejen v Listině základních práv a svobod.
URL: http://www.otevrete.cz/index.php?akce=rubrika&rubrika...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práva dítěte včetně svobody projevu v Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://web.quick.cz/areka_opava/prava_ditete.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výňatky z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se svobody myšlení a projevu.
URL: http://www.csi-cr.cz/czech/32_ce_1.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská urbanistická charta z roku 1992, část o právech spojených s bydlením.
URL: http://www.mmr.cz/cz/chart/chart10.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).
URL: http://mujpodnik.atlas.cz/wos/pm/zak/nstrana.asp?cur_...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled současných i navrhovaných právních předpisů, týkajících se mimořádně nadaných a talentovaných dětí a mládeže.
URL: http://www.idm-msmt.cz/czech/cz_tal/cztalleg.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek 28 Úmluvy o právech dítěte z roku 1989, zaručující dítěti právo na vzdělání.
URL: http://crdm.cz/umluva/umluva.htm#28
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/petice.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním
URL: http://www.prvnimyslivecka.cz/obroda/pet1.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/aj/3-02enb.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností po nálezu ústavního soudu č. 4/2003 s účinností ode dne 13. ledna 2003.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/3-02a.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní legislativa týkající se práva na vzdělání a menšin (Romů): přehled mezinárodních úmluv a organizací zajišťujících právo na vzdělání. Dokument na stránkách Tolerance.cz provozovaných občanským sdružením Globea.
URL: http://www.tolerance.cz/kurzy/legislativa.doc
Aarhus Convention - Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Sekretariátu Aarhuské úmluvy - v rámci stránek Evropské hospodářské komise OSN (UNECE). AU byla sjednána v roce 1998 na 4. konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN. Je to právně závazná úmluva zaměřená na obecné posílení demokracie v oblasti životního prostředí.
URL: http://www.unece.org/env/pp/
Universal Declaration of Human Rights (Všeobecná deklarace lidských práv)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejúplnější soubor překladů deklarace, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 10. prosince 1948. K dispozici v HTML, PDF a grafické formě je překlad do více než 300 jazyků. Stránky Kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://www.unhchr.ch/udhr
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon č. 218/2002 Sb. Část čtvrtá: Povinnosti, základní práva státních zaměstnanců, omezení některých práv státních zaměstnanců, příkazy k výkonu služby a odměny za příkladnou službu.
URL: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/sluze...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská sociální charta, schválena Radou Evropy v Turíně, 18. října 1961
URL: http://www.mzcr.cz/data/c222/lib/esch1961.doc
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o právu shromažďovacím 84/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/schrom.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://cestovat.cz/deti/vyhlaska6.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://www.pravnik.cz/zneni.php?detail=86
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/sdruzeni.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o právu petičním 85/1990 Sb.
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/petice.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní právní ošteření svobody šířit informace, nejen v Listině základních práv a svobod.
URL: http://www.otevrete.cz/index.php?akce=rubrika&rubrika...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práva dítěte včetně svobody projevu v Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://web.quick.cz/areka_opava/prava_ditete.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výňatky z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se svobody myšlení a projevu.
URL: http://www.csi-cr.cz/czech/32_ce_1.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropská urbanistická charta z roku 1992, část o právech spojených s bydlením.
URL: http://www.mmr.cz/cz/chart/chart10.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon).
URL: http://mujpodnik.atlas.cz/wos/pm/zak/nstrana.asp?cur_...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled současných i navrhovaných právních předpisů, týkajících se mimořádně nadaných a talentovaných dětí a mládeže.
URL: http://www.idm-msmt.cz/czech/cz_tal/cztalleg.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek 28 Úmluvy o právech dítěte z roku 1989, zaručující dítěti právo na vzdělání.
URL: http://crdm.cz/umluva/umluva.htm#28
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním
URL: http://www.lesba.cz/zakony/ustava_lp/petice.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním
URL: http://www.prvnimyslivecka.cz/obroda/pet1.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/aj/3-02enb.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností po nálezu ústavního soudu č. 4/2003 s účinností ode dne 13. ledna 2003.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/3-02a.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní legislativa týkající se práva na vzdělání a menšin (Romů): přehled mezinárodních úmluv a organizací zajišťujících právo na vzdělání. Dokument na stránkách Tolerance.cz provozovaných občanským sdružením Globea.
URL: http://www.tolerance.cz/kurzy/legislativa.doc
Aarhus Convention - Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Sekretariátu Aarhuské úmluvy - v rámci stránek Evropské hospodářské komise OSN (UNECE). AU byla sjednána v roce 1998 na 4. konferenci ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN. Je to právně závazná úmluva zaměřená na obecné posílení demokracie v oblasti životního prostředí.
URL: http://www.unece.org/env/pp/
Universal Declaration of Human Rights (Všeobecná deklarace lidských práv)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejúplnější soubor překladů deklarace, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 10. prosince 1948. K dispozici v HTML, PDF a grafické formě je překlad do více než 300 jazyků. Stránky Kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://www.unhchr.ch/udhr
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
Amnesty International
www.amnesty.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -
NAVRCHOLU.cz