spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum je projektem Informačního centra občanského sektoru - ICOS a soustřeďuje se především na práva menšin a znevýhodněných skupin občanů, práva dětí či na práva občana ve vztahu k policii, soudům, státním zastupitelstvím. Zabývá se poradenstvím a informačními službami v oblasti lidských práv, monitoringem stavu LP v jižních Čechách, prevencí porušování LP. Připravuje přednášky a konference.
URL: http://lidskaprava.krumlov.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práva dětí ve světě dospělých. Informace členěny do sekcí - pro děti, -náctileté, rodiče a pedagogy. Pro děti jsou připraveny take hry. Stránky nabízí také publikace pro mladez - výklad Úmluvy o právech dítěte, Všeobecné deklarace lidských práv a Průvodce dětského svědka. Součástí jsou odkazy na další organizace. Stránky vznikly v rámci projektu Podpora dětských práv realizovaného Vzdělávacím institutem ochrany dětí.
URL: http://www.detskaprava.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Férová nemocnice informuje o právech pacientů. Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu.
URL: http://www.ferovanemocnice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sociální pracovníci, psychologové a dětský psychiatr nabízejí krizovou intervenci, sociální, sociálně právní, psychologické poradenství, terapii - individuální, skupinovou, rodinnou. Centrum řeší domácí násilí, konflikty v rodině, výchovné a školní problémy dětí. Služby jsou bezplatné, anonymní.
URL: http://www.ditevkrizi.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace byla zřízena výhradně za účelem rozvoje duchovních hodnot v oblasti výchovy dětí a mládeže, pro poskytování materiální, finanční a jiné pomoci při rozvoji dětského talentu, jakož i k přímé pomoci dětem a mládeži s postižením či v nemoci.
URL: http://www.nadace-lvice.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt, který hledá systémový a celostátně použitelný lék proti šikaně na školách.
URL: http://www.minimalizacesikany.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace je zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a dospívající mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného vzdělávání
URL: http://www.nsh.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanská komise za lidská práva (Citizens Commission on Human Rights; CCHR) je mezinárodní organizací s více než 130 pobočkami v 31 zemích. Byla založena za účelem vyšetřování a odhalování psychiatrických zneužívání lidských práv a za účelem očištění oblasti duševního léčení.
URL: http://www.cchr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Ještěrka, poskytuje služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a chování, s ADHD a dětem se zkušeností s duševní nemocí.
URL: http://www.osjesterka.cz
Special Session of the UN General Assembly on Children (Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o problematice dětí)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky globální konference konané v New Yorku, 8.–10. května 2002, na které členské státy OSN přijaly širokou škálu cílů, které vrátí otázku dětí do popředí světového zájmu a upne pozornost na palčivé otázky dětské úmrtnosti, AIDS, zneužívání a chudoby.
URL: http://www.un.org/ga/children/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -