spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument na stránkách MPSV
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=825
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vládní a poslanecké návrhy zákonů a mezinárodní smlouvy.
URL: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?et=3916
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva, která vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 3 dne 1. července 2000. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 4 téhož článku dne 1. července 2001.
URL: http://www.sagit.cz/_texty/ss01054.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní úmluva, která je podle Ústavy ČR nadřazena českým právním předpisům.
URL: http://sppd.cesky-dialog.net/index.php?re=text&tx=11
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (Optional Protocol to the Convention on the Rights ot the Child on the involvement of children in armed conflict)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírka mezinárodních smluv č. 45
URL: http://www.mvcr.cz/sbirka/2003/sb026-03m.pdf
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dokument, který předcházel Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://www.pravnik.cz/uplna-zneni/uz-38.html
Universal Declaration of Human Rights (Všeobecná deklarace lidských práv)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejúplnější soubor překladů deklarace, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 10. prosince 1948. K dispozici v HTML, PDF a grafické formě je překlad do více než 300 jazyků. Stránky Kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://www.unhchr.ch/udhr
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -