spravující organizace: Gender Studies, o. p. s.
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Business in the Community (Obchod v komunitě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Řada informací z oblasti podnikání a rovných příležitostí.
URL: http://www.bitc.org.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o domácím násilí na stránkách Ministerstva vnitra ČR.
URL: http://www.mvcr.cz/clanek/domaci-nasili-institut-vyka...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý irský orgán, který sleduje dodržování rovnosti na trhu práce.
URL: http://www.equality.ie
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Anarchofeminismus na stránkách Feministické skupiny 8. března obsahuje sekci věnovanou problematice interrupcí z pohledu hnutí pro svobodnou volbu.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/fem.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň proti domácímu násilí na ženách vyhlásilo 10 neziskových organizací z různých regionů České republiky, které se v rámci své činnosti zabývají problematikou domácího násilí vůči ženám (ať již v oblasti přímé pomoci obětem násilí či prevence a poskytování informací): ROSA (koordinator kampaně), Acorus, Český svaz žen, Most
URL: http://www.stopnasili.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnovaná problematice interrupcí na www.feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika násilí na ženách na stránkách Feministické skupiny 8. března.
URL: http://fs8brezna.ecn.cz/files/nasili.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Násilí na ženách na internetovém feministickém serveru www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Násilie na ženách na slovenském feministickém serveru www.feminet.sk.
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pověry spojené se znásilněním a několik rad, jak se mu ubránit.
URL: http://www.lekarna.cz/detail.php?id=1476&rubrika=v_20
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rodičovství na feministickém informačním serveru www.feminismus.cz - součástí jsou také podrubriky Porodnictví a Reprodukční práva.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika věnující se ženám v politice na různých úrovních na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodaj Rovné příležitosti do firem, který informuje o programech rovných příležitostí v soukromém sektoru, o filantropických aktivitách firem a aktivitách ženských neziskových organizací.
URL: http://zpravodaj.feminismus.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Rovné příležitosti na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační servis a zdroj materiálů týkající se genderových programů a gender mainstreamingu.
URL: http://www.siyanda.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Trh práce na www.feminismus.cz.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?defaultCondsOper...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Najdete zde řadu informací týkající se situace v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v Irsku - aktivity odborů, státní správy atd.
URL: http://www.ictu.ie
Women´s Labour (Ženská práce)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky věnované problematice zaměstnanosti žen v zemích střední a východní Evropy vytvořené sítí ženských neziskových organizací Karat.
URL: http://www.womenslabour.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o znásilnění, jak se bránit a kde najít pomoc.
URL: http://dreamworx.cz/book/znasilneni.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co dělat, když je žena napadena a jaké faktory mohou ovlivnit úspěšné obraně.
URL: http://www.doktorka.cz/run/redsys/sex/r-art.asp?id=10...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rubrika Ženy a politika na různých úrovních na www.feminet.sk
URL: http://www.feminet.sk/kategoria.stm?conds[0][category...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem této rubriky je informovat vás na jedné straně o tom, jak se ženy prosazují na české politické scéně a ve volbách, a na druhé straně o postojích jednotlivých politických stran, jednotlivých poslankyň, poslanců, senátorek a senátorů k tzv. postavení ženy ve společnosti.
URL: http://feminismus.cz/politika/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Tuto kategorii spravuje:
Gender Studies, o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.

Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze za podpory americké organizace NEWW a německé FrauenAnstiftung.

Aktitivity Gender Studies, o. p. s.: knihovna, on-line feministické knihkupectvi, přednášky a semináře, veřejná databáze organizací, projekt www.feminismus.cz, Paměť žen, KARAT Coalition, Network of East West Women, Koordinační kruh prevence násilí na ženách, Asociace pro rovné příležitosti, Zameřeno na komerční sektor, publikační činnost.

Gender Studies, o. p. s. Gorazdova 20, 120 00 Praha 2. Tel./fax:224 91 56 66, e-mail: gender.office@ecn.cz.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -