spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Universal Declaration of Human Rights (Všeobecná deklarace lidských práv)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejúplnější soubor překladů deklarace, která byla přijata rezolucí Valného shromáždění OSN 10. prosince 1948. K dispozici v HTML, PDF a grafické formě je překlad do více než 300 jazyků. Stránky Kanceláře vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://www.unhchr.ch/udhr
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/aj/3-02enb.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností po nálezu ústavního soudu č. 4/2003 s účinností ode dne 13. ledna 2003.
URL: http://spcp.prf.cuni.cz/lex/3-02a.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplné znění ústavního zákona č. 2/1993 sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rnr/dokumenty/listi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úplně znění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, jež byla přijata 1. února 1995 ve Štrasburku.
URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rnr/dokumenty/ramcu...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní legislativa týkající se práva na vzdělání a menšin (Romů): přehled mezinárodních úmluv a organizací zajišťujících právo na vzdělání. Dokument na stránkách Tolerance.cz provozovaných občanským sdružením Globea.
URL: http://www.tolerance.cz/kurzy/legislativa.doc
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -