spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento server informuje o všech složkách resortu Ministerstva spravedlnosti. Zároveň umožňuje přímé vyhledávání firem resp. osob v obchodním rejstříku, obsahuje přehled státních zástupců, soudců i evidenci znalců, tlumočníků a úpadců.
URL: http://portal.justice.cz/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál rezortu Ministerstva spravedlnosti, publikuje informace z více než 200 institucí státní správy.
URL: http://portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=7&j=17&k=22...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je to vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení. Náplní jeho činnosti je především rozhodování o mimořádných opravných prostředcích proti rozhodnutím odvolacích soudů a rozhodování o stížnostech pro porušení zákona.
URL: http://www.nsoud.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví. Rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů. Oficiální stránky obsahují informace o historii i současnosti správního soudnictví, kontakty a odkazy na právní i státní instituce.
URL: http://www.nssoud.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství publikovaná 16.10.2001.
URL: http://trestni2.juristic.cz/84454/clanek/trest3
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránky o všech složkách policie.Prezentace, kontakty, právní předpisy. Tiskové zprávy, pozvánky na tiskové konference a další akce.
URL: http://www.mvcr.cz/policie/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka obsahuje podrobné informace o soudu a jeho činnosti v německém jazyce.
URL: http://www.vfgh.gv.at
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ministerstvo spravedlnosti prezentuje seznam státních zástupců v rámci celé ČR podle stavu k 17.2.2004.
URL: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/za...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Ústavního soudu ČR, který se zabývá kontrolou ústavnosti právních předpisů. Nejrozsáhlejší agendou Ústavního soudu je rozhodování o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod, a to včetně rozhodnutí soudních.
URL: http://www.concourt.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Kanceláře veřejného ochránce práv se sídlem v Brně. Informace o činnosti, možnosti kontaktu, elektronická podatelna a dotazy.
URL: http://www.ochrance.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vězeňská služba zajišťuje zejména výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody. Podrobnější informace o její činnosti včetně odkazů na její organizační složky jsou k dispozici na tomto portálu.
URL: http://www.vscr.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -