spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum je projektem Informačního centra občanského sektoru - ICOS a soustřeďuje se především na práva menšin a znevýhodněných skupin občanů, práva dětí či na práva občana ve vztahu k policii, soudům, státním zastupitelstvím. Zabývá se poradenstvím a informačními službami v oblasti lidských práv, monitoringem stavu LP v jižních Čechách, prevencí porušování LP. Připravuje přednášky a konference.
URL: http://lidskaprava.krumlov.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky provozované občanským sdružením ARS AEQUI et BONI, věnující se občanským právům, ochraně práv spotřebitele, právu na spravedlivý proces, právním kauzám, úvahám a analýzám. Součástí jsou i vzory smluv a podání a Registr odpírání práva v ČR.
URL: http://www.i-pravo.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
iPrávník je on line magazín o vývoji a aplikaci především českého práva, ale také otázek spojených s právem ES. Jeho ambicí je poskytovat aktuální informace, fundované články, soudní rozhodnutí, vzory smluv a řadu dalších zajímavých právních textů.
URL: http://www.ipravnik.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt věnovaný právu informačních technologií obsahující právní analýzy a rozbory související s právními aspekty Internetu. Obsahuje oblasti jako E-obchod, IT a média, Ochrana osobních údajů a dat, Autorská a průmyslová práva, Ochrana doménových jmen, Elektronický podpis a další.
URL: http://www.itpravo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Velmi kvalitní nekomerční projekt spolku Juristic s podporou právnické fakulty ZČU. Členění dle právních oblastí, otázky a odpovědi ve vybranýchodvětvích, zprávy, novinky na poli literatury, návrhy rekodifikací k diskusi, bazar, pracovní inzerce, avíza akcí. Možnost profilů podle odbornosti uživatele.
URL: http://www.juristic.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál státní správy obsahuje adresáře všech státních úřadů, soudů a státních zastupitelství, krajů s možností vstupu na jejich webové stránky, vzory formulářů a tiskopisů, sbírku zákonů a předpisů ČR, registry a rejstříky, důležité dokumenty a informace rozdělené dle jednotlivých oblastí působnosti státní správy. Portál provozuje European Business Enterprise, a.s.
URL: http://www.statnisprava.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -