spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní poradna, nezaručena ale odpověď. Zajímavě právně popsány oblasti práva bytového, pracovního, ochrana spotřebitele, práva pacientů, dopravní, revizoři v MHD.
URL: http://www.e-law.cz/poradna.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum ochrany lidských práv poskytuje bezplatné právní poradenství ve spolupráci s dalším projektovým pracovištěm ICOS - Centrem sociálních služeb Český Krumlov. Právní poradenství je rozšířeno o problematiku diskriminace včetně možnosti zastupování klientů v opodstatněných případech diskriminace.
URL: http://www.latran.cz/index.php4?page=show&pi=13&spi=1...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradenská služba Občanský rozcestník, která poskytuje návod a praktické rady občanům ohledně konkrétních problémů, s nimiž se potýkají v EU a na jejím vnitřním trhu. Služba je poskytována bezplatně. Odpověď právního odborníka, který mluví několika jazyky, je osobní, objektivní a rychlá. Odborníci objasňují příslušná pravidla. Nasměrují občana na orgán, který může jeho problém vyřešit nejlépe. Poradí, jak uplatňovat práva občana a jak dosáhnout nápravy. Odpovědi jsou poskytovány telefonicky nebo e-mailem v jazyce, který občan žádá (jeden z dvaceti úředních jazyků).
URL: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_cs...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Bezplatné sociální a právní poradenství v oblasti trhu práce a zaměstnanosti.
URL: http://www.helcom.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní poradna emailem, nejčastější okruhy otázek pracovněprávních popsán.
URL: http://www.hledampraci.cz/pracovni-pravo/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní poradna týkající se právních problémů spojených s domácím násilím a diskriminací na trhu práce, obsahující i odkaz na telefonní linku. Velmi důležitou součástí projektu AdvoCats for Women je FOND PRÁVNÍ POMOCI ŽENÁM-OBĚTEM (DOMÁCÍHO) NÁSILÍ, ze kterého poskytujeme jednotlivým ženám finanční pomoc v procesních řízeních - ať už trestních či občanských. K profesní advokátní pomoci přistupujeme ve zvlášť složitých sporech a v případech trestního řízení, nebo v řízení odvolacím. Prostě tam, kde zákon neumožňuje zastoupení tzv. obecním zmocněncem/zmocněnkyní. Rozhodnutí o udělení příspěvku musí být konsensuální.
URL: http://www.profem.cz/poradna/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní poradna "Půl na půl" je bezplatná a odpovídá JEN na problémy týkající se diskriminace na pracovním trhu. Kromě online poradny je možno také využít telefonickou právní poradnu.
URL: http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní poradna Petra, on-line, zdarma, radící dle těchto pravidel:
1) neradí podnikatelum, ale pouze prostym obcanum
2)Jeden clovek muze polozit za ctvrt roku pouze jeden dotaz.
3)Poradna ma pravo na zaklade vlastni uvahy neodpovedet.
4)Dodaci lhuta pravnikovi odpovedi je cca 14 dni.

URL: http://www.sofie.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -