spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace sdružuje nezávislé rozhodce pro řešení majetkových sporů podle zákona č. 216/1994 Sb.
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Další informace o průběhu řízení jsou k dispozici všem zájemcům o tento způsob vyrovnání.

URL: http://www.asrr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká advokátní komora je samosprávné sdružení advokátů zřízené zákonem. Její právníci Vám radí co dělat v případě, že potřebujete advokáta a nemáte finanční prostředky na jeho zaplacení.
URL: http://www.cak.cz/1250/akomora/index.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ELSA je největší světová nezávislá asociace studentů práva. Pořádá přednášky, semináře a konference s právní problematikou.
URL: http://www.elsa.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení majetkových sporů. Další informace, nejčastější dotazy a odpovědi, kontakty,rozhodčí a poplatkový řád přinášejí stránky Sdružení rozhodců, s.r.o.
URL: http://www.sdruzenirozhodcu.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spolek Všehrd byl od svého založení v roce 1868 pod vedením významných osobností viditelnou a uznávanou součástí české společnosti, ale také v dobách zápasu o právo a spravedlnost likvidován jako nepohodlné seskupení svobodomyslných jedinců. V současnosti pořádá různé společenské akce a kromě jiných aktivit se věnuje publikační činnosti, zaměřené především na odborné publikace a učební materiály.
URL: http://www.vsehrd.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -