spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradenská služba Občanský rozcestník, která poskytuje návod a praktické rady občanům ohledně konkrétních problémů, s nimiž se potýkají v EU a na jejím vnitřním trhu. Služba je poskytována bezplatně. Odpověď právního odborníka, který mluví několika jazyky, je osobní, objektivní a rychlá. Odborníci objasňují příslušná pravidla. Nasměrují občana na orgán, který může jeho problém vyřešit nejlépe. Poradí, jak uplatňovat práva občana a jak dosáhnout nápravy. Odpovědi jsou poskytovány telefonicky nebo e-mailem v jazyce, který občan žádá (jeden z dvaceti úředních jazyků).
URL: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_cs...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Eur-lex - přístup k právu EU
URL: http://europa.eu/documents/eur-lex
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační kampaň Evropské komise pro právníky v 10 nových členských zemích, jejímž cílem je informovat je o rozvoji soudní spolupráce v občanskoprávních věcech a poskytnout základní informace. Kampaň má přispět k tomu, aby právníci byli schopni řešit např. přeshraniční spory, které souvisí s mezinárodními dodávkami zboží, pohybem turistů a dopravními nehodami v zahraničí nebo s vlastnictvím nemovitostí v jiných členských státech EU. V oblasti rodinného práva se stávají každodenní záležitostí právní otázky vyplývající z mnohonárodnostních osobních vztahů a otázky rodičovské zodpovědnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/civil/eurocivil/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální portál EU, základní informace v 27 jazycích, podrobnější pouze v angličtině a francouzštině
URL: http://europa.eu
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -