spravující organizace: Iuridicum remedium
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum je projektem Informačního centra občanského sektoru - ICOS a soustřeďuje se především na práva menšin a znevýhodněných skupin občanů, práva dětí či na práva občana ve vztahu k policii, soudům, státním zastupitelstvím. Zabývá se poradenstvím a informačními službami v oblasti lidských práv, monitoringem stavu LP v jižních Čechách, prevencí porušování LP. Připravuje přednášky a konference.
URL: http://lidskaprava.krumlov.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky evropské kampaně nevládních organizací která se nyní zaměřuje na praktickou implementaci Aarhuské úmluvy. Výbor kampaně je vlastně pracovní skupinou European ECO Forum - koalice více než 200 environmentálních NNO ze zemí UNECE. Na stránce informace o Aarhuské úmluvě a plánovaných oficiálních akcích, přehled mezinárodních a národních aktivit NGOs, konferencí, dokumenty NGOs k Aarhuské úmluvě.
URL: http://www.participate.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnující se Aarhuské úmluvě a jejímu naplňování a praxi v České republice. AU je úmluva Evropské hospodářské komise OSN o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí. Na stránkách text AÚ, aktuality, související odkazy, informace jak ji naplňovat. Stránky spravuje asociace Zelený kruh.
URL: http://www.ucastverejnosti.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Iuridicum remedium
www.iure.org
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -