spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
United Nations - Security Council (Rada bezpečnosti OSN)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Rady bezpečnosti OSN, jejíž primární odpovědnost spočívá v udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
URL: http://www.un.org/Docs/sc/
Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky OBSE - největší regionální bezpečností organizací na světě. Jejím členem je 55 zemí z Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky. Aktivně se podílí na včasné prevenci konfliktů, krizovém managementu a poválečné obnově. Byla založena v roce 1973. Sídlí ve Vídni, kanceláře má v Kodani, Ženevě, Hágu, Praze a Varšavě.
URL: http://www.osce.org/
North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Organizace severoatlantické smlouvy)
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, UJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky NATO, jež je vojenskou aliancí 19 států, naplňujících obsah severoatlantické smlouvy.
URL: http://www.nato.int/
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu)
Jazyk: AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky trestního tribunálu pro Rwandu, založeného Radou bezpečnosti OSN.
URL: http://www.ictr.org/
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) (Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky mezinárodního tribunálu pro válečné zločiny v bývalé Jugoslávii, založeného Radou bezpečnosti OSN na základě rezoluce 827.
URL: http://www.un.org/icty/
International Military Tribunal for the Far East (Mezinárodní vojenský tribunál v Tokiu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor dokumentů o činnosti válečného tribunálu v Tokiu. Stránky jsou součástí studijního projektu Avalon na universitě v Yale.
URL: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imtfem.htm
International Court of Justice (Mezinárodní soudní dvůr)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky nejvyššího soudního orgánu Spojených národů se sídlem v holandském Haagu.
URL: http://www.icj-cij.org/
International Criminal Court (Mezinárodní trestní soud)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Mezinárodního trestního soudu založeného v roce 1998.
URL: http://www.un.org/icc
United Nations - General Assembly (Valné shromáždění OSN)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky Valného shromáždění, jež je hlavním poradním orgánem OSN.
URL: http://www.un.org/ga
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -