spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané záznamy EkoLinku

Zasaď svůj strom
Ekologické sdružení "Zasad svuj strom" se zasazuje o výsadbu nových stromů, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
http://www.stromy.unas.cz
Datum vlo?en?: 24.8.2006 13:39       Datum posledn? zm?ny: 18.10.2022 18:15
MZe: Lesní hospodářství
Oblast "Lesní hospodářství" na serveru Ministerstva zemědělství ČR.
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77
Datum vlo?en?: 27.9.2003 19:18       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:05
Praha 6 Sedlec - změna územního plánu
Změna územního plánu Z1774/00 hl.m. Prahy má naprosto změnit pěknou lokalitu v Praze 6 Sedlec na novodobé megalomanské sídliště bez zeleně a infrastruktury. Podpořte místní občany a podepište petici ! Děkujeme.
http://sedlec6.webnode.cz
Datum vlo?en?: 24.9.2011 13:26       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:11
stránky občanského sdružení VŠEMI VJEMY
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
http://www.vsemivjemy.cz/
Datum vlo?en?: 4.8.2011 23:36       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:53
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.
http://www.pratele-prirody.cz
Datum vlo?en?: 10.6.2011 12:05       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:13
Pražské památné stromy
Komplexní přehled o památných stromech v Praze. Tipy na výlety, unikátní galerie stromů, zajímavosti
http://www.prazskestromy.cz
Datum vlo?en?: 29.5.2011 22:44       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:05
Občanské sdružení Zebín
Křesťanské sdružení, které se zabývá i péčí o přírodní památku - čedičový kopec Zebín u Jičína - a o kapli na jeho vrcholu.
http://www.zebin.ic.cz
Datum vlo?en?: 2.3.2005 12:22       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:42
Stavby ze slaměných balíků
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
http://www.stavbyzeslamy.cz
Datum vlo?en?: 24.9.2010 19:54       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:35
Eshop - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy Sasov - bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio brambory, bio hranolky, biouherák i biolovečák z kanečků.
http://e-shop.biofarma.cz/
Datum vlo?en?: 9.12.2010 0:21       Datum posledn? zm?ny: 9.12.2010 0:31
Biofarma Sasov
Biofarma Sasov - v e-shopu nabízí bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio zeleninu. Jízdárna pro připravuje vyjížďky na koních po okolí Jihlavy, jezdecký výcvik i ustájení koní.
http://biofarma.cz
Datum vlo?en?: 9.12.2010 0:16       Datum posledn? zm?ny: 9.12.2010 0:31
Geologické lokality
Vyhledávání v databázi zajímavých geologických lokalit České geologické služby.
http://lokality.geology.cz
Datum vlo?en?: 17.11.2010 14:54       Datum posledn? zm?ny: 17.11.2010 14:54
Rebilance zásob podzemních vod
Projekt vedený Českou geologický službou, jeho cílem je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky, a příprava metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech.
http://www.geology.cz/rebilance
Datum vlo?en?: 13.9.2010 15:43       Datum posledn? zm?ny: 13.9.2010 15:43
Dopravní podnik Mladá Boleslav s. r. o.
Stránky mladoboleslavského dopravního podniku. Přepravní podmínky, jízdní řády.
http://www.dpmlb.cz
Datum vlo?en?: 8.2.2001 10:54       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:56
Moravský kras
Informace o Moravském krasu a vstupném do jeho jeskyní na stránkách Okresního úřadu Blansko.
http://www.blansko.cz/turistika/moravskykras.php
Datum vlo?en?: 2.2.2001 8:52       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:55
Česká zoologická společnost
Česká zoologická společnost (ČZS) sdružuje členy, kteří studují z nejrůznějších hledisek živočichy a pracují v tomto oboru na vědecké úrovni. Vydává odborné publikace, provozuje knihovnu zoologických časopisů.
http://www.natur.cuni.cz/zoospol/
Datum vlo?en?: 29.1.2001 16:01       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:52
Horolezecké noviny
Zpravodajství o horolezectví v rámci Sportovních novin (ČTK).
http://www.sportovninoviny.cz/dalsi/horolezectvi/
Datum vlo?en?: 9.1.2001 14:19       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:51
Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko
Hlavním cílem společnosti je rozvíjení povědomí o ochraně přírody a životního prostředí prostřednictvím vzdělávacích programů. Pro děti a mládež připravuje přednášky o CHKO Křivoklátsko, exkurze a vícedenní ekologická terénní praktika.
http://www.is-krivoklat.cz
Datum vlo?en?: 5.1.2001 14:27       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:50
Zprávy ze SEVEn
Zpravodaj vydává Středisko pro efektivní využívání energie (SEVEn), jeho hlavní náplní je tématika snižování energetické náročnosti.
http://www.svn.cz
Datum vlo?en?: 5.1.2001 14:00       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:48
Centrum modelových ekologických projektů pro venkov, Hostětín
Program modelových ekologických projektů pro venkov Hostětín v Bílých Karpatech poskytuje informace o energii z biomasy a dalších obnovitelných zdrojích a o tom, jak energií neplýtvat. Na stránkách jsou rovněž informace o výtopně na dřevo v Hostětíně, moštárně a sušírně ovoce.
http://hostetin.veronica.cz
Datum vlo?en?: 5.1.2001 13:34       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:48
Český svaz ochránců přírody - ZO 33/03 ČSOP
Převažující činnost: program Formica - ochrana lesních mravenců, program podpory hnízdních možností ptactva - spolupráce s LČR , ochrana lesních porostů.
http://www.csop3303.cz
Datum vlo?en?: 7.12.2000 18:40       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:42
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT