spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Manuál pro správu katalogu Kormidlo

 
 
Hlavní okno nástroje:

Horní část obrazovky:

 • Nadpis: Správa odkazů a kategorií - ... = Název kategorie, kde se právě nacházíte
 • Navigační řádek pod nadpisem: Je zde především tlačítko Nový odkaz, které vede na formulář pro přidání nového odkazu.
 • Okno zcela vpravo: Pokud spravujete více kategorií na různých místech katalogu, můžete se zde přepínat mezi jednotlivými vašimi kategoriemi.

Hledání a řazení odkazů:

 • Hledat můžete především ve všech údajích, které zadáváte pro odkaz, a v některých dalších.
 • Hledání provedete kliknutím na lupu vlevo nebo vpravo, popř. zmáčknutím Enter v poli, kam jste před tím napsali výraz, který hledáte, nebo kliknutim na "Vyhledat" pod polem Seřadit.
 • Hledání se provede v kategorii(ích), kde se právě nalézáte! Je proto důležité, zda máte také zaškrtnuto políčko Zobrazuj odkazy i ze všech podkategorií.
 • Provedené vyhledání = výběr můžete dále vytřídit pomocí dalšího řádku pro vyhledávání, který se automaticky po vyhledání objeví - je označen a zároveň (= ekvivalent operátoru AND pro vyhledávání)
 • Takto můžete výběr třídit teoreticky neomezeně dlouho. Po provedeném vyhledání se vždy objeví nový řádek.
 • Řadit můžete odkazy podle téměř všech údajů, které pro odkaz zadáváte, a podle některých dalších. Seřazení odkazů se provede hned, jakmile v poli vyberete (změníte) kritérium řazení. Základní vždy nastavené řazení je dle Názvu odkazu.
 • Zaškrtnutím políčka Sestupně měníte způsob řazení odkazů - od nejvyššího (nejaktuálnějšího)... k nejnižšímu apod.
  Podle čeho můžete hledat a řadit odkazy:

 • Název odkazu - Najde odkazy, jejichž název obsahuje zadaný výraz.
 • Překlad názvu odkazu - Najde odkazy, jejichž překlad obsahuje zadaný výraz.
 • Popis odkazu - Najde odkazy, jejichž popis obsahuje zadaný výraz.
 • URL - Najde všechny odkazy, které mají zadané URL.
 • Region/země - Najde odkazy, které mají přiřazen daný region / zemi.
 • Jazyk - Najde odkazy, které mají přiřazen daný jazyk.
 • Zkratka jazyka - Najde odkazy, které mají přiřazenu v katalogu na webu danou zkratku jazyka, ta je přiřazována na základě zadaného jazyka ve formuláři odkazu.
   V následujícím seznamu najdete jazyky jak jsou uvedeny ve formuláři odkazu a jejich zkratky - jak jsou pak uváděny v katalogu na webu:
   ČJ - Česky / SJ - Slovensky / AJ - Anglicky / NJ - Německy / RJ - Rusky / PJ - Polsky / FR - Francouzsky / ŠJ - Španělsky / MJ - Maďarsky / RumJ - Rumunsky / Slovi - Slovinsky / IJ - Italsky / UJ - Ukrajinsky / BělJ - Bělorusky / LotJ - Lotyšsky / LitJ - Litevsky / jiný - Jinak
 • Datum vložení - Najde odkazy, které byly vloženy buď před nebo po zadaném datu. Datum je potřeba napsat v navrženém formátu.
 • Datum poslední úpravy - Najde odkazy, které byly naposledy upraveny buď před nebo po zadaném datu. Datum je potřeba napsat v navrženém formátu.
 • Datum poslední kontroly - Najde odkazy, které byly zkontrolovány buď před nebo po zadaném datu. Datum je potřeba napsat v navrženém formátu.
 • Vkladatel (uživ. jméno) - Najde odkazy, které vložil správce se zadaným uživatelským jménem. Při hledání uživatelského jména nemá smysl zadávat kritérium "začíná na" ale pouze "přesný výraz". (Důvodem je řetězec, jak je vkladatel v databázi uveden.)
 • E-mail vkladatele - Najde odkazy s e-mailem vkladatele, který obsahuje zadaný výraz.
 • Naposledy upravoval (uživ. jméno) - Najde odkazy, které naposledy upravoval správce se zadaným uživatelským jménem. Při hledání uživatelského jména nemá smysl zadávat kritérium "začíná na" ale pouze "přesný výraz".
 • Kontrolu provedl (uživ. jméno) - Najde odkazy, které naposledy kontroloval správce se zadaným uživatelským jménem. Při hledání uživatelského jména nemá smysl zadávat kritérium "začíná na" ale pouze "přesný výraz".
 • Poznámka k odkazu - Najde všechny odkazy, jejichž text poznámky obsahuje zadaný výraz.
 • ID odkazu - Najde odkazy se zadaným identifikačním číslem (ID) - dle výběru kritéria buď se stejným, větším nebo menším číslem. (ID je zobrazeno vpravo zcela nahoře ve formuláři u každého odkazu.)
  ==================
 • Název kategorie - Najde odkazy ze všech kategorií, jejichž název obsahuje zadaný výraz.
 • Popis kategorie - Najde odkazy ze všech kategorií, jejichž text popisu obsahuje zadaný výraz.
 • Poznámka ke kategorii - Najde odkazy ze všech kategorií, jejichž text poznámky obsahuje zadaný výraz.
 • Obecná kategorie - Najde odkazy, které mají přiřazenu zadanou obecnou kategorii.
  ==================
 • Hodnocení uživateli - Najde odkazy se zadaným počtem bodů 1-10, který vyplývá z hlasování uživatelů na webu. Dle výběru kritéria buď se stejným, větším nebo menším číslem.
 • Počet hlasů od uživatelů - Najde odkazy se zadaným počtem hlasů od uživatelů - dle výběru kritéria buď se stejným, větším nebo menším číslem.
 • Datum posledního hlasování - Najde odkazy, o kterých uživatelé hlasovali buď před nebo po zadaném datu hlasování. Datum je potřeba napsat v zobrazeném formátu.

Okno se seznamem kategorií:

 • Zde můžete procházet stromem vámi spravované kategorie (Narozdíl od okna se seznamem kategorií, které je ve formuláři odkazu a ve formuláři kategorie!)
 • Obecné kategorie jsou na konci seznamu a mají barevný podklad.
 • Jedním klikem na kategorii se otevře seznam podkategorií, resp. dostanete se na další úroveň ve stromu kategorií. (Opět je to rozdílné od klikání v okně ve formulářích - odkazu a kategorie.)
 • Do nadřazené struktury se vracíte kliknutím na dvě tečky na prvním místě seznamu.
 • Kde se ve své struktuře právě nacházíte vidíte vpravo vedle okna se stromem kategorií. Názvy kategorií jsou aktivní, takže kliknutím na název se také můžete pohybovat ve struktuře kategorií.
 • Pokud spravujete více kategorií na různých místech katalogu, můžete se mezi nimi přepínat v poli vpravo v horní části obrazovky.

Tlačítko Zobraz odkazy a políčko Zobrazuj odkazy i ze všech podkategorií:

 • Procházíte-li stromem kategorií, odkazy se nezobrazují automaticky!
 • Zobrazit odkazy v kategorii, kde se právě nacházíte nebo i ze všech kategorií této kategorii podřazených můžete pomocí tlačítka Zobraz odkazy. Záleží na tom, zda máte zaškrtnuto políčko Zobrazuj odkazy i ze všech podkategorií.
 • !Upozornění a rada: Nezobrazují se vám po kliknutí na Zobraz odkazy žádné odkazy i když víte, že v této kategorii odkazy určitě jsou?
  • Podívejte se, zda jste nezapomněli smazat v poli pro vyhledávání nějaký výraz z předchozího vyhledávání.
  • Podívejte se, v jaké schránce odkazů se nacházíte.
  • Dávejte pozor na zaškrtnutí políčka Zobrazuj odkazy i ze všech podkategorií.

Tlačítko Edituj kategorii

 • Tímto tlačítkem se dostanete do formuláře kategorie, kde se právě nacházíte. Můžete zde upravovat název a další informace o této kategorii, můžete vytvářet nové kategorie (jako podkategorie dané kategorie). Více o formuláři...

Seznam odkazů

 • U každého zobrazeného odkazu v seznamu vidíte:
  • Název - je aktivní a vede do formuláře odkazu.
  • Popis
  • Zařazení do kategorií - v závorce. Kategorie jsou aktivní a po kliknutí na ně se vám v okně se seznamem kategorií nastaví příslušná kategorie.
   Znaménka plus a mínus se objeví vedle kategorií, kam je odkaz navržen zařadit resp. vyřadit (= Návrh na změnu).
  • URL - je aktivní a vede na příslušnou stránku na webu.
 • V pravém sloupečku u každého odkazu vidíte:
  • Datum poslední kontroly odkazu. V případě, že odkaz ještě nebyl kontrolován, pak je zde datum vložení odkazu. Nejde tedy o datum poslední editace odkazu. To najdete ve formuláři odkazu.
  • Jméno vkladatele odkazu.
  • Jméno posledního editora odkazu.

Kontrola odkazů:

 • Každý odkaz by měl být zkontrolován alespoň jednou za rok.
 • Kontrola znamená zjištění, zda je odkaz funkční, zda popis a další údaje o odkazu ve formuláři stále odpovídají skutečnosti jaká je na webu.
 • Označit odkaz jako zkontrolovaný můžete v Nabídce možností co s odkazy udělat. Zde je funkce Kontrola odkazu provedena, která změní datum poslední kontroly odkazu.
 • Kontrolu základní funkčnosti URL každého odkazu provádí pravidelně a automaticky administrativní nástroj.
 • U odkazu, který nefunguje se v seznamu v administrativním rozhraní objeví speciální barevná značka.
 • Seřadit odkazy podle nefunkčnosti (= předřadit nefunkční odkazy) je jedna z možností, jak odkazy v administrativním rozhraní řadit. Je to také jedno z možných seřazení v Záložkách odkazů.

Nabídka možností, co s odkazy můžete udělat = pole Vybrané odkazy:
pod seznamem odkazů:

 • Najdete zde nabídku úkonů a operací s výše zobrazenými odkazy.
 • Operace se provede pouze s odkazy, které zaškrtnete v políčku vlevo u každého odkazu.
 • Nabídka je bohatší, máte-li zobrazené odkazy pouze z jedné kategorie (= nemáte zaškrtnuté políčko Zobrazuj odkazy i ze všech podkategorií). Některé úkony mají totiž smysl pouze pro jednu konkrétní kategorii.
 • Máte-li zobrazené odkazy i z podřazených kategorií, můžete s nimi dělat dělat následující úkony:
  • Kontrola odkazu provedena - po zkontrolování odkazu touto funkcí změníte datum poslední kontroly a označíte tak odkaz pro další rok za zkontrolovaný.
  • Přesunout do Zásobníku - přesune odkaz do schránky Zásobník.
  • Přesunout do Koše - přesune odkaz do schránky Koš.
  • Přidat do kategorie - nabídne strukturu celého katalogu pro vybrání kategorie, kam chcete odkaz zařadit.
 • Máte-li zobrazené odkazy jen z jedné kategorie, můžete s nimi navíc dělat následující úkony:
  • Doporučit odkaz - Zařadíte odkaz do sekce Doporučujeme na webu v dané kategorii katalogu. V této sekci jsou vybrané odkazy předřazeny a tak doporučeny.
  • Zrušit doporučení odkazu - Zrušíte doporučení odkazu pro tuto kategorii.
  • Vyřadit z této kategorie - Vyřadíte odkaz z kategorie, kde se nacházíte.
  • Přesunout do kategorie - Přesunete odkaz z této kategorie do jiné vybrané kategorie. (Odkaz tedy z této kategorie zmizí!)
 • Operace se provede teprve po kliknutí na Proveď.
 • Chcete-li udělat vybranou operaci se všemi zobrazenými odkazy - kliknete na Vybrat vše vlevo od pole Vybrané odkazy:.
 • !Upozornění: Většina úkonů zde je vlastně stejná s úkony, které provádíte s jedním odkazem ve Formuláři odkazu. Zde můžete tyto úkony dělat s více odkazy najednou. (Např. zařazovat či vyřazovat z kategorií apod.)

Schránky odkazů

- v hlavním okně nástroje je vidíte v levém sloupci.
 • Ve schránkách
  • Aktivní
  • Návrhy na změnu
  • Nové odkazy
  • Zásobník
  • Koš
  vidíte jen vaše odkazy, resp. odkazy zařazené ve vámi spravovaných kategoriích.
 • Výjimkou je schránka Nezařazené odkazy:
  Ta je společná pro všechny správce. Zařazují se sem odkazy, které z nějakého důvodu nejsou zařazeny v žádné kategorii. (Byly vyřazeny i z poslední kategorie, kde dosud byly; uživatel zvenku navrhl odkaz ale nikam jej nazařadil apod.)
 • Schránka Aktivní: Zde vidíte všechny odkazy zařazené ve vašich kategoriích, které jsou vystavené v katalogu na webu.

Schránky Návrhy na změnu a Nové odkazy

 • Slouží pro dočasné uložení nových odkazů resp. odkazů, u kterých vám někdo (jiný správce, uživatel zvenku) navrhl nějakou změnu.
 • Vyřazení odkazů ze schránky Nové odkazy a ze schránky Návrhy na změnu:
  • Odkazy z obou těchto schránek zmizí - přesunou se či zůstanou pouze ve schránce Aktivní tak, že každý odkaz ve schránce:
   otevřete; prohlédnete; přijmete či zamítnete navržené údaje a změny - jsou označeny červeně; vedle návrhu je tlačítko Přijmout, které můžete použít, nebo změnu udělat ručně - a zavřete odkaz tlačítkem Poslat.
  • Upozornění: Zavřením odkazu tlačítkem Poslat se všechny návrhy na změnu buď přijmou či zamítnou - dle typu pole. Odkaz ze schránky zmizí a je dostupný pouze ve schránce Aktivní. Zmizí tak i všechny návrhy, které byly označeny červeně, a nelze je již obnovit.

Kdy a jak se zařadí odkaz do schránky Nové odkazy:

 • Obecně lze říci, že do schránky Nové odkazy se zařadí nový v katalogu dosud nezařazený odkaz, který vám někdo nově navrhuje na zařazení.
 • Nový odkaz může navrhnout uživatel zvenku (tlačítko Přidej odkaz na webu katalogu).
 • Takto přidaný odkaz zvenku se zařadí do schránky Nové odkazy pouze správci první kategorie, do které uživatel odkaz zařadil.
 • Nový odkaz může navrhnout i jiný správce katalogu tak, že odkaz, který zkatalogizuje, zařadí pouze do kategorie jiného správce, tedy ne do některé své kategorie.
 • !Upozornění: Odkaz, který je již v katalogu zařazen a vy jej jen zařadíte do další kategorie, která patří jinému správci, se zařadí tomuto správci do schránky Návrhy na změnu.

Kdy se odkaz zařadí do schránky Návrhy na změnu:

 • Při jakékoli úpravě vámi vlastněného odkazu jiným správcem nebo vnějším uživatelem.
 • Při návrhu na zařazení již zkatalogizovaného odkazu do vaší kategorie jiným správcem, pokud k ní tento správce nemá správcovská práva.
 • Při návrhu na vyřazení odkazu z vaší kategorie jiným správcem.

Zásobník a Koš

 • Schránky Zásobník a Koš fungují na stejném principu - zařazení sem znamená, že odkaz zmizí z webu = vystavení v katalogu.
 • Do Zásobníku i Koše ukládejte pouze odkazy, které chcete ze zřejmého důvodu opravdu stáhnout z vystavení v katalogu na webu, v případě Koše skutečně vyhodit. V jiných případech (např. odkaz je v pořádku, vy jej však jen nechcete mít ve své kategorii), odkaz pouze vyřaďte ze své kategorie.
 • Právo zařadit odkaz do těchto schránek má pouze vlastník odkazu. Správci, který není vlastníkem odkazu, se tedy odkaz do Zásobníku ani Koše přesunout nepodaří. Pokud správce přesto zjistil u odkazu nějaké nesrovnalosti, měl by vlastníka odkazu uvědomit - například navrhnout vyřazení ze všech kategorií s napsanou poznámkou u odkazu, příp. kontaktováním vlastníka e-mailem.

Zásobník

 • Sem si může každý správce zařadit vlastněné odkazy, které chce například dočasně stáhnout z vystavení v katalogu, nechce je však vyhodit do koše, protože se k nim chce ještě vrátit.
 • Zařazení do zásobníku znamená, že odkaz se stáhne z celého katalogu, tedy i z kategorií jejichž vlastníkem je někdo jiný. Tento správce nebude na tuto změnu nijak upozorněn. Vycházíme z toho, že vlastník odkazu ví, proč to dělá.
 • Poznámka: Vedle Zásobníku bude existovat možnost vytvořit si vlastní - tzv. skrytou kategorii (=jeden z možných stavů kategorie) pro odkazy, se kterými chcete ještě pracovat, ale nepotřebujete je stáhnout z vystavení v katalogu. Do skryté kategorie se odkazy zařazují jako do každé jiné tématické kategorie - tedy vedle zařazení do dalších kategorií, kategorie však není na webu vidět.
Koš
 • Koš slouží pro vyhození nefunkčních a špatných odkazů, které nemají v katalogu co dělat.
 • Odkaz může do Koše vyhodit pouze jeho vlastník.
 • Vyhození odkazu, který máte zařazený také v některé své kategorii, do koše jiným správcem, neznamená zařazení do schránky Návrhy na změnu. Vycházíme z toho, že vlastník odkazu ví, proč to dělá.
 • Odkaz, který byl zařazen v některé vaší kategorii a byl vyhozen do Koše, v Koši uvidíte, i když jste nebyl vlastníkem.
 • Koš jednou za čas vysypává Econnect.

Záložky odkazů

 • Záložky odkazů vám užitečným způsobem zobrazí vaše odkazy. Jsou to vlastně nastavené kombinace hledání, řazení, nastavení schránky a kategorie, ze které se odkazy zobrazují a zaškrtnutí políčka Zobrazuj odkazy i ze všech podkategorií
 • V budoucnu si budete moci tyto záložky vytvářet i sami.
 • Záložka Všechny mé odkazy: Zobrazí všechny odkazy ze všech vašich kategorií i podkategorií ve schránce Aktivní.
 • Záložka Ke kontrole: Seřadí všechny vaše odkazy ve schránce Aktivní tak, že na začátku seznamu budou nejdéle nezkontrolované odkazy.
 • Záložka Naposledy editované: Na začátku seznamu se objeví odkazy, které jste editovali příp. přidali naposledy (například dnes)
 
 
Formulář kategorie:

 • Do formuláře kategorie (pro editaci kategorie, přidání katgorií) se dostanete pomocí tlačítka Edituj kategorii na hlavní stránce nástroje. Dostanete se vždy do formuláře té kategorie, kde se právě nacházíte.
 • Chcete-li vytvořit novou kategorii, otevřete si formulář nadřazené kategorie a vytvořte kategorii jako novou podkategorii pomocí tlačítka Vytvoř novou.
 • Chcete-li upravit kategorii - např. název či popis kategorie, nalistujete si tuto kategorii ve stromu (musíte být uvnitř kategorie) a otevřete si její formulář tlačítkem Edituj kategorii.
 • Chcete-li zrušit kategorii, otevřete si formulář nadřazené kategorie, najděte si kategorii, kterou chcete zrušit v seznamu podkategorií a tlačítkem Zruš vybranou ji zrušte.
  UPOZORNĚNÍ: Rušit kategorii doporučujeme jen po zralé úvaze. NELZE zrušit kategorii, která obsahuje odkazy či podkategorie.
 • Veškeré úpravy, které jste ve formuláři udělali, se fakticky provedou až po zavření formuláře tlačítkem OK!
 • Zvláštním typem kategorie jsou OBECNÉ KATEGORIE. Ty nelze vytvořit manuálně pomocí formuláře, ale vznikají v katalogu AUTOMATICKY. Vysvětlení najdete níže.

Název kategorie

 • Při tvorbě nové kategorie mějte na paměti především uživatele, kterému má katalog sloužit a má pro něj být srozumitelný. V případě Kormidla jsou to neziskové organizace a veřejnost, ale i státní správa a samospráva, novináři atd. Při uvažování nad výrazem, který pro název použijete, proto doporučujeme jednak používat obecně známé a používané výrazy pro dané téma; zároveň je užitečné zalistovat existujícími katalogy a nechat se inspirovat zde použitými výrazy.
 • Nepoužívejte pokud možno zkratky ani zkratková slova i přesto, že jsou všeobecně známá.
 • Nepoužívejte symboly a slova typu + - & atd.
 • Neopakujte pokud možno název nadřazené kategorie.
 • Nepoužívejte slova typu obecný, různý, ostatní.
 • Podívejte se, zda v katalogu již kategorie se stejným nebo podobným názvem, jako má mít plánovaná nová kategorie, není již zařazena. V případě, že ano, postupujte dle následujících pravidel:
  • Správce zakládající novou kategorii by si měl prohlédnout celou strukturu katalogu a zapátrat po případných souvisejících příp. stejně nazvaných kategoriích. Měl by se zamyslet nad vztahy s těmito existujícími kategoriemi a uvážit, zda se nově zřizovaná kategorie nestane de facto totožnou z hlediska zařazovaných odkazů s již existující kategorií, a nebylo by tedy lépe místo vytvoření nové kategorie provést crossreferenci již existující kategorie katalogu k sobě.
  • Je-li nová kategorie interdisciplinární - patří do více tématických oblastí a není možné místo vytvoření nové kategorie crossreferencovat stávající kategorii katalogu, měl by správce naopak navrhnout crossreferenci do jiných částí katalogu tak, že kontaktuje příslušného správce např. telefonicky, mailem apod.
  • Pokud je nová kategorie sice podobně či stejně pojmenovaná jako již stávající kategorie v katalogu, ovšem odkazy do ní budou vybírány podle jiných hledisek, měl by správce vytvořit odlišný název nové kategorie. Pokud by odlišný název nebyl účelný a bude tedy stejný jako má kategorie v jiné části katalogu, je potřeba především pro případ crossreference názvy odlišit = upravit. Název upravíte tak, že například vyjádříte primární tématické zařazení kategorie v názvu. (Například kategorie Právo na informace odlišíte vyjádřením primární tématické oblasti - Právo na informace v ŽP apod.)

Popis kategorie:

 • Zde můžete napsat vysvětlení ke kategorii popř. motto kategorie. Můžete uvést například podrobnosti k obsahu kategorie, zmínit některé odborné výrazy s tématem související atd.
 • Popis kategorie se zobrazuje (pokud je vyplněn) po kliknutí na odkaz "O kategorii" na konci lišty s názvem kategorie.

Poznámka ke kategorii:

 • Prostor pro vaši poznámku k dané kategorii.
 • Poznámka nebude nikde na webu vidět a neuvidí ji ani jiný správce, pokud nemá ke kategorii správcovská práva.

Podkategorie = Kategorie, podkategorie, crossreference:

Zde můžete vytvářet, mazat, crossreferencovat kategorie, měnit stav kategorií.

Vytvoření nové kategorie, zrušení kategorie:

 • Chcete-li vytvořit novou podkategorii, kliknete na Vytvoř novou, napíšete název kategorie a zmáčknete OK.
 • Chcete-li kategorii zrušit, kliknutím ji vyberete v seznamu podkategorií (okno vpravo), kliknete na Zrušit vybranou a zmáčknete OK.

Stav podkategorie:

 • Kategorie může mít dva stavy:
  • Normální (-) - S kategorií se neděje nic zvláštního.
  • Zvýrazněná (!) - Kategorie je zvýrazněná u své nadřazené kategorie (tzn. je zobrazená pod nadřazenou kategorií pro upřesnění obsahu této kategorie). Kategorie mají být zvýrazněné pouze na jedné úrovni v katalogu - na úrovni základních kategorií větve! Ne všichni správci proto tuto funkci využijí.
  Chcete-li změnit stav podkategorie, kliknutím ji v okně vyberete a kliknete na Změň stav podkategorie. Vzhledem k tomu, že jsou zatím dva možné stavy, tlačítko funguje cyklicky.
 • Dalším připravovaným stavem je skrytá kategorie.

Crossreference:

= zobrazení kategorie na více místech katalogu (= označení @)

Co je crossreference kategorie:

 • Každá kategorie má své přesné umístění ve stromu kategorií = primární umístění, které vychází z jejího základního tématického zaměření. Mimo svou vlastní větev může být tato kategorie crossreferencována - tj. kategorie se objevuje i na jiném místě katalogu, neboť k němu má určitý vztah. Na tomto jiném místě je jasně rozpoznatelná díky znaku @ za názvem.
 • Při zvolení takové kategorie se přeneseme do části stromu katalogu, kde je její primární umístění. Díky tomu se nám objeví i jiná cesta, kde se ve stromu právě nacházíme - zobrazí se cesta k primárnímu umístění kategorie. Každá kategorie má tedy jednoznačnou cestu od kořene stromu - pokaždé existuje její jednoznačně nadřízená kategorie. Z toho vyplývají i práva na editaci takové kategorie.

Jak provedete crossreferenci kategorie:

 • Crossreferencovat můžete pouze kategorie z jiné části katalogu do vámi spravované kategorie. Nemůžete tedy crossreferencovat kategorii jinému správci.
 • Chcete-li nějakou kategorii crossreferencovat, nejdříve ji nalistujete v levém poli, kde můžete procházet stromem celého katalogu! (Narozdíl od okna na hlavní stránce nástroje, kde vidíte jen strukturu vašich kategorií.)
 • Ve stromu kategorií katalogu se pohybujete pomocí dvojkliku na vybranou kategorii. Tak se dostanete na další úroveň struktury katalogu.
 • Jedním klikem kategorii zvýrazníte a v tuto chvíli ji můžete přiřadit odkazu -pomocí šipky vpravo.
 • Do nadřazené struktury se vracíte kliknutím na dvě tečky na prvním místě seznamu.
 • Znak @ označující crossreferenci se u příslušné kategorie ve stromu katalogu objeví až po zavření formuláře kategorie.
 • Z podstaty obecných kategorií vyplývá, že je nemá smysl crossreferencovat.
 
 
Formulář odkazu:
 • Chcete-li zadat nový odkaz - použijte tlačítko Nový odkaz na hlavní stránce nástroje.
 • Chcete-li editovat již existující odkaz, klikněte na název odkazu v seznamu.
 • Při vkládání nového odkazu je dobré ověřit, zda již stejný odkaz v katalogu není vložen.
 • Veškeré úpravy, které jste ve formuláři odkazu udělali, se fakticky provedou až po zavření formuláře tlačítkem OK!

URL = adresa odkazu:

 • Vždy začíná „http://“ popř. „https://“.

 • URL odkazu zadáváme pokud možno v co nejkratší podobě, nejde-li o hloubkový odkaz pak i v tzv. "čisté" podobě.
  (Sjednocení zadávání je důležité jako prevence duplicit odkazů v katalogu. Hledá-li správce odkaz v katalogu (Tlačítko Hledej URL v katalogu), vyhledávač najde vždy pouze přesně stejné URL. Zároveň jde o jednoduchost URL pro návštěvníky.)

  Čistá podoba URL odkazu vypadá např. takto:
  http://www.kormidlo.cz (= doména druhého řádu, = vždy s www) nebo
  http://obcan.ecn.cz (= doména třetího řádu, = bez www)
  ale také http://www.ranapece.cz/Strep

  Do čistého URL tedy nepatří např.
  index.html (http://www.kormidlo.cz/index.html), czech.html apod. - které se často po zadání URL do vyhledávače automaticky objevují na konci.
  Zbytečné je i strep.html v http://www.ranapece.cz/Strep/Strep.htm.

  (Hlavní stránka, která se po zadání čistého url automaticky objeví je vždy nějaký soubor - např. index.html, default.htm, czech.html ... Právě proto, že jde o automatické zobrazení, je zbytečné je uvádět, navíc se může změnit a odkaz pak přestane fungovat.)

 • WWW - Kdy ano a kdy ne:
  • Domény druhého řádu často fungují i bez www (dobrovolnik.cz), někdy však ne - www je proto vždy součástí domény = www.dobrovolnik.cz
  • Domény třetího řádu často fungují i s www (www.obcan.ecn.cz), ale rozhodně ne vždy - proto je píšeme bez www = tema.ecn.cz.

 • Katalogizujete-li nový odkaz, je dobré před vyplňováním dalších údajů zjistit pomocí tlačítka Hledej URL v Kormidle, zda odkaz v katalogu již někde není.

Tlačítko Hledej URL v Kormidle:

 • Najde vždy pouze úplně stejné URL, jako jste zadali, až na koncové lomítko (to nebere v úvahu). Nenajde tedy například hloubkový odkaz, jehož URL na zadané pouze začíná!
 • Tlačítko Edituj u každého nalezeného odkazu způsobí, že se vám vybraný odkaz zobrazí v otevřeném formuláři, ze kterého jste zadávali URL. Máte pak prostor si odkaz prohlédnout a případně jej zařadit do své kategorie.
 • Poznámka: Provedete-li u takto otevřeného odkazu nějaké další změny - např. v názvu či popisu, a nejste vlastníkem odkazu, zařadí se vlastníkovi odkazu do schránky Návrhy na změnu.

Název odkazu:

 • Název by měl být stručný a informativní. Návodem mohou být názvy uvedené na samotných stránkách, i když ne vždy si s tímto pravidlem vystačíme.
 • První písmeno názvu je vždy velké. Mají-li být ostatní písmena v několikaslovném názvu malá či velká se řídí Pravidly českého pravopisu.
 • Nepište název celý velkými písmeny, přestože tak často bývá uveden (např. ve skrytých názvech - meta tazích stránek).
 • Název nedávejte do uvozovek, nepište za ním vykřičníky, otazníky, ani jiný zvýrazňující druh interpunkce, pokud není zřejmou součástí názvu.
 • Název by neměl obsahovat takové výrazy jako: Vítejte, Hlavní stránka, Homepage, Domovská stránka apod.
 • Při užívání cizojazyčných názvů (v případě cizích stránek) se pravopis řídí pravidly platnými pro daný jazyk.
 • Název by pokud možno neměl obsahovat znaky, jež nejsou obsaženy v české abecedě. Takové znaky ruší logiku abecedního řazení odkazů. Transkripce těchto znaků by se měla provádět za použití Akademických pravidel českého pravopisu.

 • Při nejasnostech v pravopisu či gramatice názvu i popisu odkazu doporučujeme použít:

Překlad názvu

 • V případě cizojazyčného názvu odkazu se zde uvádí jeho překlad. (Na webu je tento překlad uveden v závorce za názvem.)
 • Slovenské názvy nepřekládáme, slovenštinu považujeme za obecně srozumitelnou.

Popis odkazu

 • Popis odkazu má být co nejobjektivnější a nejvěcnější a neměl by obsahovat editorův subjektivní názor na stránky na něž odkazuje. Uživatelům by mělo být z popisu jasné, co je to za stránku, čím se zabývá, co je na ní specifického apod.
 • Popis má být dlouhý jednu až dvě věty (resp. 1-2 řádky) - maximálně 300 znaků.
 • Používejte správný slovosled a interpunkci. Každý popis odkazu začíná velkým písmenem a končí tečkou.
 • Používejte 3.osobu, ne tedy výrazy typu my, já, naše apod.
 • Nepoužívejte hodnotící výrazy typu nejlepší, nejúplnější, největší apod.
 • Nepoužívejte výrazy typu Tyto stránky jsou nebo Tento portál je apod.
 • Nepoužívejte zkratky, pokud není jejich význam všeobecně znám.
 • Neopakujte v popisu pokud možno název odkazu ani kategorie, do které je odkaz zařazen.
 • Můžete v omezené míře použít citaci ze stránek, na které odkazujete, pokud je užití parafráze příliš komplikované. Jde zejména o citace, jež samy popisují obsah stránek apod.
 • Geografický údaj (stát, město, region) používejte v popisu jen je-li to nezbytné pro charakteristiku odkazu. Pokud je však uveden již v názvu odkazu popř. v názvu kategorie, neopakujte jej.
 • Do popisu nezahrnujte kontaktní údaje - např. adresy, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy; ani odkazy na další URL. Pro kontaktní údaje jsou zřízena speciální pole.
 • Nepoužívejte HTML znaky, kterými byste chtěli něco zvýraznit či zahrnout do popisu aktivní odkaz. HTML nebude fungovat a znaky tedy budou chybou v textu.
 • Snažte se vystihnout, čím se stránky odlišují od jiných stránek s podobným zaměřením.

 • Při nejasnostech v pravopisu či gramatice názvu i popisu odkazu doporučujeme použít:

Obecná kategorie:

= Pole pro vybrání obecné kategorie pro odkaz, pokud do některé patří
 • Řada odkazů patří do jedné z obecných kategorií (OK), jejichž úplný přehled se rozbalí v poli kliknutím na šipku vpravo pole. Kliknutím na kategorii v přehledu ji vyberete. V katalogu je možno používat více než 25 obecných kategorií rozdělených do tří skupin: Mezi OK najdete např. Neziskové organizace, Nadace a nadační fondy, Firmy, Názory a komentáře, Dokumenty, publikace a studijní texty... Jejich úplný přehled i s vysvětlením najdete zde. Věnujte přehledu a vysvětlení prosím pozornost!

 • !! Jakmile je některá obecná kategorie pro odkaz vybrána, zařazení odkazu do obecných kategorií v katalogu probíhá zcela AUTOMATICKY !! - viz dále

 • Do OK NEPATŘÍ nutně všechny odkazy do katalogu zařazené. Pokud odkaz do některé OK jasně nepatří, je lépe jej tam nezařazovat.

  Které odkazy do OK určitě nepatří:
  - tématické stránky a portály - což je velká část stránek na internetu, jejich součástí jsou často zprávy, ale i dokumenty, legislativa, vzdělávácí texty apod.
  - stránky projektů (příklady projektů - Sovy do škol, Varianty, ale i projekty státní správy a samosprávy)

 • Obecné kategorie (OK) slouží jako pomocné kategorie pro tématické kategorie. Tématické kategorie tak tvoří základní strukturu kategorií a podkategorií katalogu; OK jsou vždy posledním článkem struktury = nečlení se na další podkategorie.

 • Struktura OK, tak jak je v seznamu, je vyčerpávající v tom smyslu, že pokud jde o odkaz na organizaci, informační zdroj, dokument, akci apod. měl by být zařazen do některé nabízené OK.

 • Jeden odkaz může být zařazen pouze do jedné OK.

 • Příklady:
  - Pokud vytváříte odkaz na studii zpracovanou některým ministerstvem, zařadíte odkaz do OK Dokumenty, publikace, studijní texty nikoli do OK Státní správa a samospráva. Vždy je nutné si uvědomit, na co odkazujete - zda na stránku instituce, nebo na nějaký konkrétní dokument atd.

  - Pokud odkazujete na stránku se seznamem odkazů např. na dokumenty, organizace, atd. nepatří tato stránka do OK. Pokud jde o seznam pouze jednoho typu odkazů - např. jen na neziskové organizace, jen na studie a dokumenty - patří odkaz do obecné kategorie např. Neziskové organizace nebo Dokumenty, publikace, studijní texty.

Automatické zařazení odkazu do obecných kategorií:

 • Automatický mechanismus funguje jakmile pro odkaz vyberete obecnou kategorii v poli Obecná kategorie.
 • Po ukončení editace odkazu se odkaz automaticky zařadí do příslušné obecné kategorie v rámci všech tématických kategorií, do kterých jste odkaz zařadili v poli Zařazení odkazu do kategorií, a zároveň do všech příslušných obecných kategorií v nadřazených kategoriích. OK je vždy posledním článkem struktury = nečlení se na další podkategorie.
 • Obecné kategorie se tak v tématických kategoriích tvoří automaticky, jakmile je do nich zařazen alespoň jeden odkaz. Nelze je tedy vytvářet manuálně ani do nich zařazovat odkazy v poli Zařazení odkazu do kategorií
 • Z podstaty obecných kategorií vyplývá, že nelze a nemá smysl obecné kategorie crossreferencovat.

E-mail vkladatele

 • Při katalogizaci nového odkazu sem napíšete svůj e-mail. Bude sloužit pro lepší komunikaci s vámi jako vlastníkem či vkladatelem odkazu a pro lepší identifikaci, kdo odkaz katalogizoval.

Poznámka k odkazu

 • Zde je prostor pro vaše vlastní poznámky k odkazu, pro vzkazy pro jiné správce k tomuto odkazu, popř. při návrzích na změnu na vysvětlení změny jinému správci apod.
 • Tato poznámka se na webu nikde neobjeví.

Schránka

 • Pole říká, v jaké schránce - Aktivní, Zásobník, Koš - je odkaz aktuálně zařazen.
  Odkaz můžete pomocí tohoto pole přesunout do jiné schránky - např. jej vyhodit do Koše.

Zařazení odkazu do kategorií

 • V této části:
  • Zařazujete odkaz do tématických kategorií katalogu.
  • Můžete rušit zařazení do kategorie.
  • Vidíte zde, kde všude je odkaz zařazen.
 • Kategorie vybíráte v levém poli, kde můžete procházet stromem celého katalogu! (Na rozdíl od okna na hlavní stránce nástroje, kde vidíte jen strukturu vámi spravovaných kategorií.)
 • Ve stromu kategorií katalogu se pohybujete pomocí dvojkliku na vybranou kategorii - tak se dostanete na další úroveň struktury katalogu. Do nadřazené struktury se vracíte kliknutím na dvě tečky na prvním místě seznamu.
 • Jedním klikem kategorii zvýrazníte a v tuto chvíli ji můžete přiřadit odkazu - pomocí šipky vpravo.
 • Zrušit zařazení do kategorie můžete kliknutím na křížek zcela vpravo vedle pole s kategorií. Zařazení do kategorie nemůžete zrušit ani upravit přímo úpravou textu v poli!
 • Při zadávání nového odkazu se jako první automaticky nastaví kategorie v katalogu, kde se právě nyní nacházíte. Vy ji samozřejmě můžete buď nechat nebo ji posunout níže nebo ji úplně zrušit a vybrat jinou.
 • Pokud odkaz jasně patří do více různých kategorií katalogu, je potřeba jej do všech těchto kategorií zařadit již při první katalogizaci odkazu.
 • V případě, že vedle svých kategorií zařadíte odkaz do kategorie(í) jiného správce, tomuto správci se odkaz zařadí do schránky Návrhy na změnu. Teprve po kontrole tímto správcem se odkaz v jím spravované kategorii vystaví. (Tento postup slouží k informování správců o odkazech vkládaných do jejich kategorií někým jiným, a tedy možnosti kontroly své kategorie.)
 • V případě, že odkaz zařadíte pouze do kategorie(í) jiného správce, odkaz se na webu nevystaví a tomuto správci se odkaz zařadí do schránky Nové odkazy.

Kontaktní údaje (pro organizaci)

 • Tuto sekci nemusíte vyplňovat!
 • Má sloužit jako další možnost pro vás tvořit si vedle katalogu odkazů také adresář organizací v nějaké vaší vybrané kategorii.
 • Kontaktní údaje se v žádném případě nezobrazují v rámci katalogu odkazů - jako např. součást popisu odkazu, ani jinde u odkazu. Tyto údaje se však mohou po domluvě mezi vámi a Econnectem zobrazovat na vaší zvláštní stránce jako adresář.

Regiony a jazyky

 • U každého odkazu je nutno uvést region(y), kterého se stránky týkají, a jazyk(y), kterým jsou stránky psány.
 • Upozornění: Pokud odkazu region a jazyk nepřiřadíte, bude odkaz vyřazen při filtrování odkazů uživateli katalogu!

Region

 • Ke každému odkazu je možné přiřadit až 4 regiony. V případě, že bude pokrývat více regionů, je potřeba jej zařadit do nadřazené kategorie (tj. např. místo několika krajů na stát apod.).
 • Odkazy lze zadávat také přímo do úrovně Svět, ale to pouze v případě, že stránky, na které odkaz vede, se skutečně vztahují k celému světu, či jeho velké části (např. stránky OSN).

Jazyk

 • Odkazu by měly být přiřazeny všechny jazyky, ve kterém jsou stránky psány. Jde např. o cizojazyčné verze stránek, významná část stránek v cizím jazyce či důležité dokumenty v cizím jazyce.
 • Měli byste ověřit, zda například cizojazyčné verze deklarované na titulní stránce skutečně existují.
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT