spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva za období 1995 – 1999 předložená Výboru pro práva dítěte v souladu s článkem 44 Úmluvy dne 1. března 2000.
URL: http://wtd.vlada.cz/scripts/detail.php?id=247
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkum provedený Dětským fondem OSN - UNICEF v 35 zemích Evropy a Střední Asie / prosinec 2000 - únor 2001/.
URL: http://dci.jeja.cz/index.php?o=32&i=2
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tématická příloha na stránkách Nadace Naše Dítě věnovaná Úmluvě o právech dítěte.
URL: http://www.detskaprava.cz/rodic/download/prava_deti.p...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem projektu je zamezit odebírání dětí do ústavní výchovy, v případě jejich umístění návratu zpět do rodiny a pomoci rodině, aby dítě mohlo doma zůstat.
URL: http://www.poradna-prava.cz/cesky/projekt_zpet_do_rod...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -