spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dětský fond OSN - UNICEF je největší světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Stránky informují o jednotlivých organizacích ve světě, legislativně popisují práva dětí, upozorňují na aktuální dění v činnosti fondu.
URL: http://www.unicef.cz/
Defence for Children International (Mezinárodní obrana dětí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DCI je mezinárodní hnutí které vzniklo v roce 1979 v Ženevě. Má 50 národních sekcí v zemích všech kontinentů, je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte (NGO Group for the Convention on the Rights of the Child), která úzce spolupracuje s Výborem pro práva dítěte OSN.
URL: http://child-abuse.com/childhouse/childrens_rights/dc...
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky internetové Linky důvěry pro děti a mládež při Slovenském výboru pro UNICEF
URL: http://www.linkadeti.sk/
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Kancelář vysokého komisaře OSN pro lidský práva)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komisař působí jako mezinárodní morální autorita a zasazuje se o dodržování lidských práv na světě u jednotlivývh vlád a mezinárodní komunity. Funkce byla zřízena v roce 1993, sídlo má v Ženevě. Na stránce přehled a informace o a z jednotlivých orgánů a institucí zřízených Chartou OSN a mezinárodními smlouvami zabývajícími se lidskými právy; přehled mezinárodního práva a konvencí v oblasti lidských práv, přehled témat v lidských právech.
URL: http://www.ohchr.org/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní výbor Dětského fondu OSN.
URL: http://www.unicef.sk/
United Nations Children's Fund (Dětský fond OSN - UNICEF)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší světová organizace, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.
URL: http://www.unicef.org/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -