spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadační fond pro pomoc dětem s poruchou krvetvorby a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.
URL: http://www.kapkanadeje.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Humanitní pomoc nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole.
URL: http://www.naroddetem.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Humanizace dětských zdravotnických zařízení. Veškerá snaha směřuje k vytvoření podmanivého prostředí pozitivně působícího na psychiku nemocných dětí.
URL: http://www.archa-chantal.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora dětských sdružení, která pomáhají zajišťovat aktivní využívání volného času dětí a ostatní činnosti ve prospěch dětí a mládeže, včetně podpory neformálních aktivit
URL: http://www.detem.zde.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje projekty, které přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti dětí a mládeže v České republice.
URL: http://www.nadace-eurotel.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na slavičínský a zlínský region.
URL: http://www.pivecka.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tvorba a podpora projektů, které přispívají k vytvoření účinného systému ochrany dětí a mládeže v ČR a k prevenci negativních společenských jevů mezi dětmi a mládeží.
URL: http://www.nasedite.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace je umožnit dětem a mládeži, především ze sociálně slabých, neúplných nebo ohrožených rodin, smysluplně využívat volný čas a tím přispět k účinné prevenci kriminality mládeže.
URL: http://www.volny.cz/nadaproradost/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život.
URL: http://www.nros.cz
Jazyk: SJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovenská nevládní organizace pro pomoc dětem v ohrožení.
URL: http://www.pomocdetom.sk/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozvoj a podpora tenisu v České republice, zvláště tenisu mládežnického, tj. tenisu dětského (do 10 let), žákovského (10 až 14 let) a dorosteneckého (15 až 18 let), maximálně pak do 20 let věku.
URL: http://www.tenis-nadace.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadační fond Kolečko je zaměřen na pomoc dětem traumatizovaným po těžkých úrazech, podporu center dětské traumatologie v České republice a osvětu v oblasti prevence dopravních nehod.
URL: http://www.kolecko.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora pěstounských rodin, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou možností, jak získat vlastní rodinu.
URL: http://www.rozumacit.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Právní nástupce "Nadání dětského vychovávajícího ústavu Aloise a Luisy Olivových". Nadace soustřeďuje finanční prostředky ke zlepšení zdravotní a sociální oblasti s cílem nadačními příspěvky zkvalitnit zdravotní a sociální péči o děti.
URL: http://www.olivovanadace.cz/
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výbor dobré vůle založila Olga Havlová s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začněnit
URL: http://www.vdv.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -