spravující organizace: Česká rada dětí a mládeže
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dětské zastupitelstvo žáků základních a zvláštních škol města Kopřivnice.
URL: http://www.mujweb.cz/instituce/dzkoprivnice/index.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Skupina aktivních dospívajících, pro které je důležité podílet se na věcech veřejných a na své budoucnosti
URL: http://www.luzanky.cz/dp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost 30 čtrnácti až osmnáctiletých lidí, kteří chtějí ovlivňovat společenský život.
Pracuje při DDM větrník.

URL: http://www.ddmliberec.cz/parlament/parlam.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
EPM - Evropský parlament mládeže v ČR je občanské sdružení a představuje národní komisi celoevropské organizace EYP Intl. (European Youth Parliament International). Jeho hlavním posláním je šířit a prohlubovat aktivity EYP Intl. v naší republice.
URL: http://www.eyp.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vznikl v roce 2003 a je podporován obecně prospěšnou společností Motýl Havířov.
URL: http://motyl.chiki.cz/parlament.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní parlament zastřešuje regionální parlamenty dětí a mládeže. Spolu s nimi má vytvářet dostatečný prostor pro spoluúčast (participaci) dětí a mládeže na utváření veřečjného života, umožňovat jim, aby se učili a naučili chápat souvislosti mezi svými právy a povinnostmi - mezi svobodným jednáním a společenskou odpovědností.
URL: http://www.npdm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Parlament v současné době přerušil svou činnost. Zástupci města chtějí podnítit jeho znovuvzkříšení. Internetové stránky z doby zlaté éry dětského parlamentu však zůstaly stále funkční.
URL: http://www.blansko.cz/parlament/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Členové DP zastupují základní a střední školy ve městě Vsetín. DP přispívá ke zlepšení komunikace mezi dětmi a dospělými. Poskytuje zázemí pro vyslovení názorů a námětů dětí. Zapojuje děti do společenského a kulturního života města
URL: http://www.alcedo-vs.cz/detsky-parlament-vsetin
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zastupuje děti a mládež z novojičínského okresu a jeho cílem je šíření povědomí o základních lidských právech a myšlenkách Úmluvy o právech dítěte mezi dětmi, mládeží i dospělými a dohlížení nad ekologickou situací v Novém Jičíně.
URL: http://parlament.hyperlink.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sněm dětí České republiky pro Životní prostředí je výběrovou vzdělávací aktivitou pražské Agentury Koniklec v oblasti ekologické výchovy oceněnou Cenou ministra životního prostředí ČR ´96 a Cenou Sasakawa Peace Found ´97.
URL: http://sdcr.koniklec.cz/info.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní nformace o Zastupitelstvu dětí a mladeže Česká Lípa. Jednací řád, zápisy z jednání, kalendář akcí, užitečné dokumenty...
URL: http://www.zadem-cl.wz.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce
Tuto kategorii spravuje:
Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) je střešní institucí pro neziskové organizace, které se zabývají výchovou dětí a mladých lidí.

Prakticky jakákoliv organizace působící v této sféře Vás napadne (samozřejmě i Junák, Pionýr, YMCA, A-TOM, Liga lesní moudrosti, Brontosaurus či Mládež ČSOP) - patří do ČRDM. Momentálně je jich 97.
Když se sečte počet individuálních členů sdružení a ostatních NNO, která spouvytváření ČRDM, dojdeme k nepřehlédnutelnémuí číslu 201 000.

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -