spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní workshop při kterém tanečníci a umělci v přírodě zkoumající vztahy mezi tělem, uměním a krajinou.
URL: http://home.tiscali.cz/bohemiaerosa
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Videozáznam čtení příběhů žen, které zažily domácí násilí v tanečním divadle Ponec - 28.11. 2001.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115267
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Audiovideo záznam konference "Domácí násilí - staré problémy, nová řešení?" - 26. 11. 2001 v prostorách Poslanecké sněmovny.
URL: http://www.feminismus.cz/index.shtml?x=115203
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní konference a výstava o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, pořádaná organizacemi SEVEn, BID services s.r.o. a Asociací energetických manažerů.
URL: http://www.eebw.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky celostátní všeoborová konference, konané v říjnu 2003 a pořádané Radou neziskových organizací - RANO ve spolupráci s CPKP, ČRDM, krajskými, regionálními a oborovými platformami NNO ad. Na stránkách přehled účastníků, závěry, prohlášení RANO, sborník všech příspěvků, fotografie.
URL: http://crdm.adam.cz/forum/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Záznam semináře Pompidou Group (Rada Evropy) o drogách v dopravě.
URL: http://www.pompidou.coe.int/English/route/route_index...
International Environment Forum Conferences (Konference Mezinárodního fóra pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konference a semináře o trvale udržitelném rozvoji, pořádané Mezinárodním fórem pro životní prostředí. Tato organizace vychází z náboženského učení Baha'i.
URL: http://www.bcca.org/ief/conferen.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Otázka o nezávislosti justice na moci státní se dostává stále více do popředí zájmu, neboť je známo, že čím vyšší je důvěra v soudnictví, tím jsou nižší nároky na omezování soudců zákony a naopak. O semináři na toto aktuální téma informuje Ivana Haslingerová.
URL: http://www.fragmenty.cz/!990673.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádala ve dnech 19.-21.2.2007 kurz pro odbornou veřejnost na téma sanační technologie. Lektorem kurzu byl odborník ze Spojených států amerických s dlouholetými zkušenostmi v dané problematice.
URL: http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/kurz2007-remediace/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soustředění pro studenty vyšších i nižších gymnázií České Republiky a Slovenska pořádají studenti biologie Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s kolegy z MFF UK a dalšími přáteli.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~arachne/
Sigradi - Digital culture and difference (Sigradi - Digitální kultura a rozdílnost)
Jazyk: AJ, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každoroční konference věnovaná sdílení a diskuzi nad novými poznatky, které přináší digitální technologie pro nejrůznější umělecká odvětví. Koferenci připravuje akademie UNR.
URL: http://www.unr.edu.ar/sigradi2003
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soudcovská unie České republiky, založená v roce 1990, je nepolitické, profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců. Jejím posláním je podílet se na soustavném zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně ochrany práv a svobod člověka. Pořádá řadu seminářů, odborných stáží a mezinárodních konferencí, které jsou věnovány např. nezávislosti soudnictví, postavení soudců v různých zemích apod.
URL: http://www.soudci.cz/cz/index.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní konference a výstava dopravních a ekologických technologií. Informace o programu konference, přihlášky... Pořádá Národní síť zdravých měst, Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Karlovy Vary a Akademie věd ČR.
URL: http://www.nszm.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=13262
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konference o krajině pořádaná Českou komorou architektů (Průhonice, únor 2001).
URL: http://www.prokrajinu.cz/vybor/konf2001.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem pracovního setkání bylo představit dobré příklady účasti veřejnosti při rozhodování z Berlína a z různých zemí Evropy.
URL: http://www.praha7.cz/(uwnlonubqgknv5fobpgozyuu)/defau...
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o konferenci konané v Jihoafrické republice v roce 2001, dokumenty z konference, podklady.
URL: http://www.un.org/WCAR
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -