spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Abstrakta studie, srovnávající dopad prevence a represe na užívání kokainu; modeluje a vzájemně srovnává jejich finanční nákladnost při hypotetickém dosažení stejných výsledků. Garant studie - RAND - je pravděpodobně nejvýznamnější nestátní vědeckou a analytickou institucí v USA.
URL: http://www.rand.org/publications/MR/MR331/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o legálních a ilegálních drogách. Oficiální web Národního monitorovacího střediska (NMS), jehož cílem je monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek v ČR, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evropské úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost. NMS je součástí rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky při Úřadu vlády ČR.
URL: http://www.drogy-info.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek o krizi v Etiopii. Rozpory mezi humanitární a zorzvojovou pomocí.
URL: http://www.infoservis.net/art.php?id=1043837243
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seminární práce L. Kupčíkové z katedry Veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK v Praze.
URL: http://tolerance.cz/kurzy/kupcikova.htm
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Statistika o metadonové léčbě ve Švýcarsku.
URL: http://www.nasuko.ch/nms/db
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Míry nezaměstnanost, grafy, tabulky a doplňkové informace k vývoji nezaměstnanosti v ČR.
URL: http://www.mpsv.cz/scripts/clanek.asp?lg=1&id=929
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anotace probíhajících studií a plná znění dokončených studií o drogách a drogových závislostech Národního monitorovacího střediska (NMS).
URL: http://www.drogy-info.cz/article/archive/13/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsáhlá stránka plná definic jednotlivých typů prevence, souhrnu některých amerických studií na toto téma a užitečných odkazů.
URL: http://www.umsl.edu/~rkeel/180/prevent.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Údaje o azylovém řízení jsou dělené na měsíční, roční a víceleté přehledy.
URL: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_rizen...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozsáhlá studie Tomáše Houšky o efektivitě protidrogových primárních programů u nás z první poloviny roku 2003. Obsahuje data o současné "drogové" situaci na našich školách, statistiky, které prozradí, co s čím souvisí a které preventivní aktivity jsou jak úspěšné.
URL: http://www.abcde.cz/studie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorkou je studentka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem z katedry bohemistiky a slavistiky. Uvádí odkazy na literaturu.
URL: http://www.ujep.cz/ujep/pf/kbohem/ergo/krei.html
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -