spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační stránka s cílem zmírnit výskyt dětské pornografie.
URL: http://www.detskapornografie.wz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
6. února 2001 uplynulo deset let od doby, kdy v naší zemi vstoupila v platnost Úmluva o právech dítěte. Jaká práva obsahuje a jak jsou naplňována?
URL: http://obchod.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=471
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozhovor s jednou ze zakladatelek Společnosti pro talent a nadání psycholožkou Evou Vondrákovou.
URL: http://archiv.newton.cz/ss/2001/10/16/e2af709147a186b...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O bezpečnost svých dětí mají obavy rodiče nejen o prázdninách. Snad každé dítě již slyšelo, že nemá chodit s cizími lidmi, nemá otvírat někomu, koho nezná apod. Co ale dělat, když se do nebezpečné situace dostane, jak se zachovat a koho požádat o pomoc? Kdy pustit dítě samotné do kina či na koupaliště?
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o azylovém zařízení pro děti, které provozuje Fond ohrožených dětí. Týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem nabízí přechodnou péči rodinného typu.
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Každá školní třída má svého intelektuála, šprta s tlustými brýlemi a samými jedničkami. Rodiče se svým zázračným dítětem chlubí, učitelé je dávají za vzor ostatním a spolužáci mu nadávají do šplhounů.
URL: http://www.tiscali.cz/ente/ente_center_intell.1445.ht...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kam se obrátit a důležitá telefonní čísla pro oběti domácího násilí
URL: http://www.spotrebitel.cz/index.php/article/articlevi...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrneme-li stručně stav výchovy talentů v polovině 90. let jak v ČR, tak v jiných zemích, dostaneme se k závěrům, které nepodporují jednoznačně představu o kompatibilitě české společnosti s vyspělými společnostmi současného světa.
URL: http://www.quido.cz/talent.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měsíčník Ministerstva vnitra - lidská práva a policie. Pohled na práva dítěte odboru prevence kriminality MV.
URL: http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/2000/0010/prava...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
JUDr.Miroslav Mitlöhner, CSc. (Autor je členem předsednictva SPRSV)
Otevřená sexuální výchova a osvěta musí být dostupná všem, od školáků po nemocné, invalidy a důchodce. Každý člověk má právo na poučení o tak základních věcech, jako jsou plánování rodiny, včetně výhodné a dostupné antikoncepce, sexuální poruchy a problémy, případně sexuální deviace a sexuální delikvence.

URL: http://www.planovanirodiny.cz/sv-pravo/mitlsexv.phtml
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Prečo sa z niekoho stane geniálny matematik, fenomenálny skladateľ, supervýkonný manažér alebo polyglot, ktorý sa učí jeden cudzí jazyk za druhým? Kto alebo čo za to môže? Hormóny, prostredie, rodičia?
URL: http://www.davinci.host.sk/Docs/SME_21042001.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jakkoli není definice pojmu nadání a talent všeobecně přijatá, je jisté, že jedinci obdaření zvláštními schopnostmi musí ještě disponovat silnou motivací, pílí, vytrvalostí a dalšími vlastnostmi. K důležitým aspektům, kterými jsou i náhoda nebo štěstí, se řadí i systematický vliv rodiny, společnosti a státu.
URL: http://www.ipos-mk.cz/casopis/clanky/200011011.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všechny děti patří do rodiny, i ty se zdravotním postižením. Mobilis,o.s.
URL: http://www.braillnet.cz/mobilis/rodina.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O talenty je možné pečovat už v mateřské školce.
URL: http://www.ipos-mk.cz/casopis/clanky/200012014.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -