spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní péče o seniory, v tomto případě ženy, které nejsou schopny zvládat své základní životní potřeby ve svém vlastním přirozeném prostředí. Do tohoto zařízení jsou přijímány klientky osamělé, které se samy rozhodly strávit další životní etapu v kolektivu, ale také klientky žijící často v nevyhovujících hygienických podmínkách a klientky dlouhodobě chronicky nemocné bez velké šance na zlepšení jejich zdravotního stavu.
URL: http://www.charitabrno.cz/DPS/dps_text.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba pro klienty pokročilého věku, o které pečuje jejich vlastní rodina v domácím prostředí, avšak momentálně nemůže tuto péči zajistit, klienty z lůžkových zařízení, kteří potřebují i nadále ošetřovatelskou péči a klienty ze zařízení následné péče. Umístění je možné na přechodnou dobu, maximálně na 3 měsíce.
URL: http://www.charitabrno.cz/DPP/dpp_text.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zařízení pro klienty se závažnou diagnózou v terminálním stádiu života.
URL: http://www.acho.caritas.cz/hospic/www/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka společenského vyžití lidem, kterým v důsledku jejich věku, zdravotního stavu a často také vinou nedostatečného zájmu okolí rapidně ubývá možnost společenských kontaktů.
URL: http://www.zlin.caritas.cz/kluby.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba je určena především seniorům a lidem handicapovaným, kteří nejsou schopni v přirozeném prostředí sami zabezpečit všechny své potřeby.
URL: http://www.zlin.caritas.cz/chops.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje domácí péči na území Hradce Králové a v jeho okolí. Zaměřuje se na komplexní odbornou zdravotní i sociální péči o nemocné a nemohoucí v jejich domácím prostředí, provází také umírající, kteří si přejí prožít poslední dny svého života v kruhu své rodiny.
URL: http://www.ortex.cz/charita/chops.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba je zaměřena na péči o staré nebo nemocné občany. Kvalifikovaný zdravotnický personál (zdravotní sestry) provádí veškeré potřebné zdravotnické služby, které je možné poskytnout v domácím prostředí.
URL: http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice/chops.h...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Formou domácí péče "home care", tj. přímo v domácnostech pacientů, pečuje o osoby staré, nepohyblivé, invalidní, umírající, osamocené, prostě o všechny, kdo nejsou plně soběstační a hospicové služby jako doplněk domácí péče.
URL: http://www.sweb.cz/charitakr/chops.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Křesťanská organizace sociální, zdravotnické a výchovně vzdělávací péče, jejímž posláním je služba a pomoc člověku v nouzi. Ve svých zařízeních nabízí pomoc lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným, a zrakovým postižením, dále péči o seniory, sociálně intervenční služby, hospicovou a respitní péči.
URL: http://www.diakoniecce.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charita je účelové zařízení římskokatolické církve, jejím cílem je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Charita má několik programů aktivit: domácí a stacionární péče, osobní asistence postiženým, pomoc těžce nemocným, humanitární pomoc do zahraničí (např. Adopce na dálku), domovy pokojného stáří, pomoc lidem bez domova, pomoc matkám s dětmi v tísni. Při DCHP působí např. Krizová služba, Poradna pro cizince a uprchlíky.
URL: http://www.charita.cz/dchplzen
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Církevní zařízení pečující o věkem pokročilé a nemocné lidi.
URL: http://www.domovrepy.cz
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní péče o seniory, v tomto případě ženy, které nejsou schopny zvládat své základní životní potřeby ve svém vlastním přirozeném prostředí. Do tohoto zařízení jsou přijímány klientky osamělé, které se samy rozhodly strávit další životní etapu v kolektivu, ale také klientky žijící často v nevyhovujících hygienických podmínkách a klientky dlouhodobě chronicky nemocné bez velké šance na zlepšení jejich zdravotního stavu.
URL: http://www.charitabrno.cz/DPS/dps_text.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba pro klienty pokročilého věku, o které pečuje jejich vlastní rodina v domácím prostředí, avšak momentálně nemůže tuto péči zajistit, klienty z lůžkových zařízení, kteří potřebují i nadále ošetřovatelskou péči a klienty ze zařízení následné péče. Umístění je možné na přechodnou dobu, maximálně na 3 měsíce.
URL: http://www.charitabrno.cz/DPP/dpp_text.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zařízení pro klienty se závažnou diagnózou v terminálním stádiu života.
URL: http://www.acho.caritas.cz/hospic/www/index.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nabídka společenského vyžití lidem, kterým v důsledku jejich věku, zdravotního stavu a často také vinou nedostatečného zájmu okolí rapidně ubývá možnost společenských kontaktů.
URL: http://www.zlin.caritas.cz/kluby.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba je určena především seniorům a lidem handicapovaným, kteří nejsou schopni v přirozeném prostředí sami zabezpečit všechny své potřeby.
URL: http://www.zlin.caritas.cz/chops.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poskytuje domácí péči na území Hradce Králové a v jeho okolí. Zaměřuje se na komplexní odbornou zdravotní i sociální péči o nemocné a nemohoucí v jejich domácím prostředí, provází také umírající, kteří si přejí prožít poslední dny svého života v kruhu své rodiny.
URL: http://www.ortex.cz/charita/chops.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Služba je zaměřena na péči o staré nebo nemocné občany. Kvalifikovaný zdravotnický personál (zdravotní sestry) provádí veškeré potřebné zdravotnické služby, které je možné poskytnout v domácím prostředí.
URL: http://www.sweb.cz/oblastni-charita.pardubice/chops.h...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Formou domácí péče "home care", tj. přímo v domácnostech pacientů, pečuje o osoby staré, nepohyblivé, invalidní, umírající, osamocené, prostě o všechny, kdo nejsou plně soběstační a hospicové služby jako doplněk domácí péče.
URL: http://www.sweb.cz/charitakr/chops.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Křesťanská organizace sociální, zdravotnické a výchovně vzdělávací péče, jejímž posláním je služba a pomoc člověku v nouzi. Ve svých zařízeních nabízí pomoc lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným, a zrakovým postižením, dále péči o seniory, sociálně intervenční služby, hospicovou a respitní péči.
URL: http://www.diakoniecce.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Charita je účelové zařízení římskokatolické církve, jejím cílem je pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti. Charita má několik programů aktivit: domácí a stacionární péče, osobní asistence postiženým, pomoc těžce nemocným, humanitární pomoc do zahraničí (např. Adopce na dálku), domovy pokojného stáří, pomoc lidem bez domova, pomoc matkám s dětmi v tísni. Při DCHP působí např. Krizová služba, Poradna pro cizince a uprchlíky.
URL: http://www.charita.cz/dchplzen
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Církevní zařízení pečující o věkem pokročilé a nemocné lidi.
URL: http://www.domovrepy.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -