spravující organizace: Tolerance a občanská společnost
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Uměním proti rasismu je společný název cyklu výstav, které směřují proti rasismu a xenofobii. Jednotlivé cykly představují díla a autory. Projekt v roce 1998 připravila Humanistické Aliance.
URL: http://www.mujweb.cz/www/chnt1/umnm.htm
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Evropské komise. Stránky zaměřené na boj proti diskriminaci a informační zdroj o celoevropské kampani „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Základní informace o opatřeních, která byla přijata Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropské komise pro boj proti diskriminaci.
URL: http://www.stop-discrimination.info
Shool Zonder Racisme (Škola bez rasismu)
Jazyk: FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vzdělávací program na potlačení rasimu ve školách.
URL: http://www.schoolzonderracisme.be
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky projektu, který byl realizován v roce 1999 a 2000. Jeho součástí byly informační, reklamní a vzdělávací aktivity. Smyslem bylo veřejné upozornění na škodlivost, nepřípustnost a negativní dopad jakýchkoliv rasistických a xenofobních projevů. Základním cílem kampaně byla snaha o zvýšení rasové tolerance a deklarace odmítavého postoje k rasistickým projevům.
URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/rlp/projekt-toleran...
Campaign against Racism and Fascism (Kampaň proti rasismu a fašismu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislý britský magazín, který se snaží objektivně informovat a dokumentovat odpor proti rasismu, černošské a utečenecké organizace, proti deportační kampaně, projevy rasismu na stadionech .......
URL: http://www.irr.org.uk/carf/
Nigdy Wiecej (Nikdy více)
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení "Nikdy více" má za cíl předcházet projevům nacionalismu, neofašismu a nenávisti vůbec. Vydávají vlastní tištěný časopis, organizují hudební festivaly a dělají kampaň proti projevu rasismu na stadionech.
URL: http://free.ngo.pl/nw
Anti Nazi League (Anti-nacistická liga)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Legální organizace, která sdružuje většinou mladé lidi v boji proti nacismu v Anglii.
Organizuje koncerty, demonstrace, vydává časopisy, organizuje blokády neonacistických aktivit.

URL: http://www.anl.org.uk/campaigns.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:
občanské sdružení
Tolerance a občanská společnost
www.rasismus.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -