spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Convention on the Reduction of Statelessness (Úmluva o omezení případů bezdomovectví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva (v angličtině) je na stránkách Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://193.194.138.190/html/menu3/b/o_reduce.htm
Convention relating to the Status of Stateless Persons (Úmluva o postavení osob bez státní příslušnosti)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Úmluva (v angličtině) je na stránkách Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://193.194.138.190/html/menu3/b/o_c_sp.htm
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pro ČR nezávazná úmluva (v angličtině) je na stránkách Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva.
URL: http://193.194.138.190/html/menu3/b/m_mwctoc.htm
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Směrnice sjednocují rozdílné postupy při vyhoštění a umístění do vazby neregulérních cizinců ze třetích zemí v jednotlivých státech Evropské unie.
URL: http://www.unhcr.cz/dokumenty/navratova_smernice_2008...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné znění zákona na stránkách Ministerstva vnitra, bez posledních novelizací.
URL: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c...
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné znění zákona o pobytu cizinců na území ČR.
URL: http://zakony-online.cz/?s9&q9=
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správce

Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Od svého založení v roce 1999 neustále rozšiřujeme svou nabídku vzdělávacích, kulturních a informačních aktivit. Pro děti, studenty, učitele, knihovníky, ale i širokou veřejnost připravujeme dílny, kurzy, mezinárodní semináře, diskuse, filmové a literární večery, internetové stránky o migraci či multikulturním knihovnictví. Pro zájemce o multikulturní témata je otevřena veřejná knihovna.

www.migraceonline.cz

www.mkc.cz

Kontaktní adresa: Multikulturní centrum Praha, Vodičkova 36 (Palác Lucerna), 116 02 Praha 1
Účetní adresa: Prokopova 9, 130 00 Praha 3

Telefon/fax: (+420) 296 325 345
E-mail: infocentrum@mkc.cz

Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -