spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Síť více než 280 britských nevládních organizací pracujících na poli mezinárodního rozvoje a rozvojové výchovy
URL: http://www.bond.org.uk
Bratungstelle fur private Trager in der Entwicklunszusammenarbeit (Poradenská služba pro soukromé subjekty v rozvojové splupráci)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Německá poradenská služba pro subjekty participující na německé rozvojové spolupráci.
URL: http://www.paritaet.org/bengo/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň, kterou pořádá koalice českých humanitárních, rozvojových, ekologických a dalších neziskových organizací, která má připomenout, že také ČR nese spoluodpovědnost za odstranění extrémní bídy v zemích třetího světa. Připojuje se tak ke globální kampani za řešení problému extrémní chudoby a naplnění rozvojových cílů desetiletí (MDG).
URL: http://www.ceskoprotichudobe.cz
Development (EU a její rozvojová politika)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecná stránka EU věnovaná rozvojové spolupráci
URL: http://www.europa.eu.int/comm/development/index_en.ht...
Directory of Development Organisations (Adresář rozvojových organizací)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují adresář rozvojových organizací zabývajících se rozvojovou prací. Obsashuje téměř 30.000 kontaktů na organizace (mezinárodní organizace, vládní instituce, soukromý sektor, rozvojové agentury, univerzity, vzdělávací a výzkumné instituce, NNO, nadace, banky, rozvojové konzultační firmy). Kontakty zvlášť na každou zemi - v PDF souboru.
URL: http://www.devdir.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základním posláním centra je poskytování informací o činnosti celého systému OSN. Informační centrum OSN zároveň plní úlohu oficiálního zastoupení Spojených národů v České republice.
URL: http://www.unicprague.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Chceme pomoci malým iniciativám barmských uprchlíků v Indii zvládat nemalé potíže. Na těchto stránkách můžete adoptovat projekt dle svého výběru.
URL: http://shop.burma-center.org/mikrogranty/barma/
Jazyk: ČJ, AJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum Rady Evropy založené v r. 1989 podporuje spolupráci a solidaritu mezi severem a jihem a snaží se o zlepšování vzdělanosti a informovanosti o vzájemné závislosti obyvatel světa.
URL: http://www.coe.int/t/e/north-south_centre/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení ShineBean, o.s. usiluje o potírání chudoby v rozvojových zemích. Zaměřuje se především na oblasti osvěty a vzdělávání, ekonomického a sociálního rozvoje místních komunit. V současné době působí v Keni, kde realizuje několik projektů, které různým způsobem podporují děti, jejich rodiče či pěstouny. V Čechách pořádá besedy, výstavy a programy pro školy.
URL: http://shinebean.org
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizace rpo ekonomickou splupráci a rozvoj - OECD)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OECD věnované rozvojové problematice
URL: http://www.oecd.org/topic/0,2626,en_2649_201185_1_1_1...
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oxfam international je konfederace 12 organizací pracujících společně ve více než sto zemích na trvalém řešení chudoby, utrpení a nespravedlnosti
URL: http://www.oxfam.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled projektů zahraniční rozvojové pomoci v gesci Monistertva životního prostředí
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Regional Bureau for Europe and The Commonwealth of Independent States (RBEC) (Regionální kancelář Rozvojového programu OSN pro Evropu a SNS)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky regionální kanceláře Rozvojového programu OSN pro Evropu a státy SNS
URL: http://www.undp.org/rbec/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reliefweb je projektem Kanceláře OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Poskytuje široké spektrum informaci z oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
URL: http://www.reliefweb.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webová stránka Rozvojovka.cz je rozsáhlým a pravidelně aktualizovaným zdrojem článků, analýz a odborných textů o rozvojové spolupráci a globálních problémech. Web dále přináší informace o aktuálních akcích s rozvojovou tematikou, přehled českých rozvojových projektů, interaktivní prvky (on-line kurz, diskuzní forum, statistiky), odkazy na informační zdroje či on-line publikace.
URL: http://www.rozvojovka.cz
Státní pomoc střední evropě (Official Development Assistance in Central Europe)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ODACE (Official Development Assistance in Central Europe) je pětiletý program ve výši 15 milionů kanadských dolarů pracující s visegrádskými a pobaltskými zeměmi na posílení jejich kapacit a organizací zabývajících se rozvojovou poocí (ODA) Program ODACE má dva komponenty :1) institucionální podpora a budování kapacit, 2) trilaterální projekty.
URL: http://www.acdi-cida.gc.ca/europe-e.htm
UN Millennium Development Goals (MDG) (Rozvojové cíle tisíciletí OSN)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
8 rozvojových cílů rozpracovaných do osmnácti úkolů, jejichž cílem je odstranit extrémní chudobu na naší planetě, její příčiny a následky do roku 2015. Byly podepsány v září roku 2000 na Summitu tisíciletí všemi 189 členskými státy OSN spolu s Vatikánem a Švýcarskem.
URL: http://www.un.org/millenniumgoals
UNDP-Europe and Commonwealth of Independent States (UNDP - Evropa a Společenství nezávislých států)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kancelář UNDP pro oblast Evropy (Střední Evropa, Pobaltské státy, Balkán) a Společenství nezávislých států.
URL: http://rbec.undp.org/
United Nations - Economic and Social Development (Spojené národy - Ekonomický a sociální rozvoj)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky OSN věnované problematice sociálního a ekonomického rozvoje ve světě
URL: http://www.un.org/esa/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírku vyhlásilo Občanské sdružení Lungta veřejnou sbírku TIBET. Sbírka je zaměřena na podporu vzdělávání a školství tibetských komunit v Tibetu a tibetských oblastech mimo Tibet. Konkrétně pro podporu školy pro nevidomé ve Lhase, klášterních škol ve dvou klášterech v Ladaku a dětského Časopisu exilové mládeže.
URL: http://www.lungta.cz/verejna-sbirka-tibet
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -