spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum romské kultury je nevládní neziskovou organizací. Vzniklo v roce 1991, odbornou činností shromažďuje doklady a dokumenty, které vypovídají o hmotné a duchovní kultuře Romů a jejich soužití s majoritou od nejstarších dob po současnost.
URL: http://www.rommuz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pražská galerie v Revoluční ulici, která se orientuje na vystavování a prodej současné české plastiky. Galerie byla založena stejnojmenou společností.
URL: http://www.art-pro.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Regionální muzeum v Kopřivnici vzniklo v roce 1997, v současné době zahrnuje 4 expozice ve třech budovách: Technické muzeum TATRA - přehled výroby světoznámé automobilky od prvního automobilu Präsident až po Tatru 700, Expozice Emila a Dany Zátopkových - životní příběh slavného atletického páru, Muzeum Šustalova vila - stálá expozice věnována někdejší kopřivnické továrně na hliněné zboží a malíři a ilustrátoru Zdeněku Burianovi, a Muzeum Fojtství - nejstarší dochovaná budova ve městě, historie kočárové výroby v Kopřivnici, slavní rodáci Kopřivnice.
URL: http://www.tatramuseum.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum spravuje sbírky a expozice americké a australské kultury (pražské muzeum) a asijské kultury (na zámku Liběchov). Stránky informují o výstavách a programu muzea, o sbírkách a publikacích, bohatý je seznam odkazů na světové kulturní instituce, arabistiku a islamistiku.
URL: http://www.aconet.cz/npm
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledává, shromažďuje a archivuje písemné dokumenty, nahrávky a audiovizuální záznamy, hudební nástroje, související s vývojem populární hudby. Materiály mohou sloužit jako pramenný základ výzkumu a jako depozitář k instalacím výstav.
URL: http://www.popmuseum.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum bylo poprvé otevřeno dne 5. května 1999 a nyní zde najdete expozici mineralogických zajímavostí a zkamenělin a dozvíte se vše podstatné o těžbě a zpracování nerostných surovin v kadaňském regionu. Muzeum je umístěno v areálu Františkánského kláštera, který je národní kulturní památkou.
URL: http://www.muzeumkadan.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oddělení Technického muzea v Brně, které spoluvytváří expozici zachycující život, kulturu, práci a vzdělávání nevidomých a slabozrakých. Na stránce základní informace.
URL: http://www.sweb.cz/Eliska.Hlusi/Uvodni_stranka.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jihomoravské muzeum ve Znojmě je jedno z nejstarších muzeí na jižní Moravě. Od svého vzniku v roce 1878 počalo městské muzeum shromažďovat památky minulosti Znojma, které představilo veřejnosti ve své první expozici otevřené roku 1889.
URL: http://www.znojmuz.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Technické muzeum spravované Ministerstvem kultury ČR. V jeho správě je např. větrný mlýn v Kuželově, kovárna v Těšanech, vodní mlýn ve Slupi a řada dalších technických objektů.
URL: http://www.technicalmuseum.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 - Nové Město.
URL: http://www.muzeumprahy.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Patří k nejstarším židovským muzeím v Evropě. Na stránkách sprostředkovává informace o svých objektech expozicích, aktuálním programu Vzdělávacího a kulturního centra, informace o speciálních dokumentačních projektech.
URL: http://www.jewishmuseum.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Je ústředním státním muzeem. Tvoří je pět odborných ústavů - Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Stánky informují o rozsáhlých sbírkách - virtuální prohlídka, přehled aktuálních výstav.
URL: http://www.nm.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum bylo otevřeno v roce 1972 v renesančním Mydlářovském domě. Dokumentuje a ve svých expozicích a výstavách představuje především dějiny českého loutkového divadla, ale také loutkářské kultury z celého světa.
URL: http://www.puppets.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká galerie je prodejní galerií, která nabízí prezentační prostory pro převážně české současné výtvarné umění jako je malba, plastika, grafika a umělecké sklo.
URL: http://www.sweb.cz/ceska.galerie
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Město Loket otevřelo Muzeum knižní vazby v roce 2001, stálou expozicí v Černé věži. Z popudu bývalého starosty Jana Hadravy, se souhlasem rady i zastupitelstva města a s plnou podporou současného starosty Jiřího Koláříka byli k vytvoření muzea vyzváni přední umělečtí knihaři, loketští občané, Jan a Jarmila Sobotovi.
URL: http://www.loket.cz/muzeum/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekotechnické museum je umístěno v areálu staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Součástí prohlídek jsou exkurse do kanalisačních katakomb v podzemí provozní budovy se sbírkou čerpacích strojů.
URL: http://www.ekotechnickemuseum.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -