spravující organizace: Servis pro práva dítěte
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt, který hledá systémový a celostátně použitelný lék proti šikaně na školách.
URL: http://www.minimalizacesikany.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Práva dětí ve světě dospělých. Informace členěny do sekcí - pro děti, -náctileté, rodiče a pedagogy. Pro děti jsou připraveny take hry. Stránky nabízí také publikace pro mladez - výklad Úmluvy o právech dítěte, Všeobecné deklarace lidských práv a Průvodce dětského svědka. Součástí jsou odkazy na další organizace. Stránky vznikly v rámci projektu Podpora dětských práv realizovaného Vzdělávacím institutem ochrany dětí.
URL: http://www.detskaprava.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Ještěrka, poskytuje služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a chování, s ADHD a dětem se zkušeností s duševní nemocí.
URL: http://www.osjesterka.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace je zřízena za účelem hledání alternativního využití volného času dětí a dospívající mládeže, osvěty a tvorby nových forem zábavného vzdělávání
URL: http://www.nsh.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace byla zřízena výhradně za účelem rozvoje duchovních hodnot v oblasti výchovy dětí a mládeže, pro poskytování materiální, finanční a jiné pomoci při rozvoji dětského talentu, jakož i k přímé pomoci dětem a mládeži s postižením či v nemoci.
URL: http://www.nadace-lvice.com/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Férová nemocnice informuje o právech pacientů. Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu.
URL: http://www.ferovanemocnice.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanská komise za lidská práva (Citizens Commission on Human Rights; CCHR) je mezinárodní organizací s více než 130 pobočkami v 31 zemích. Byla založena za účelem vyšetřování a odhalování psychiatrických zneužívání lidských práv a za účelem očištění oblasti duševního léčení.
URL: http://www.cchr.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sociální pracovníci, psychologové a dětský psychiatr nabízejí krizovou intervenci, sociální, sociálně právní, psychologické poradenství, terapii - individuální, skupinovou, rodinnou. Centrum řeší domácí násilí, konflikty v rodině, výchovné a školní problémy dětí. Služby jsou bezplatné, anonymní.
URL: http://www.ditevkrizi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum je projektem Informačního centra občanského sektoru - ICOS a soustřeďuje se především na práva menšin a znevýhodněných skupin občanů, práva dětí či na práva občana ve vztahu k policii, soudům, státním zastupitelstvím. Zabývá se poradenstvím a informačními službami v oblasti lidských práv, monitoringem stavu LP v jižních Čechách, prevencí porušování LP. Připravuje přednášky a konference.
URL: http://lidskaprava.krumlov.cz
Special Session of the UN General Assembly on Children (Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN o problematice dětí)
Jazyk: AJ, RJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky globální konference konané v New Yorku, 8.–10. května 2002, na které členské státy OSN přijaly širokou škálu cílů, které vrátí otázku dětí do popředí světového zájmu a upne pozornost na palčivé otázky dětské úmrtnosti, AIDS, zneužívání a chudoby.
URL: http://www.un.org/ga/children/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Tuto kategorii spravuje:

Servis pro práva dítěte
http://sppd.jeja.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -