spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané odkazy v Kormidle

Praha 6 Sedlec - změna územního plánu
Změna územního plánu Z1774/00 hl.m. Prahy má naprosto změnit pěknou lokalitu v Praze 6 Sedlec na novodobé megalomanské sídliště bez zeleně a infrastruktury. Podpořte místní občany a podepište petici ! Děkujeme.
http://sedlec6.webnode.cz
Datum vlo?en?: 24.9.2011 13:26       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:11
Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
http://www.biom.cz
Datum vlo?en?: 11.9.2009 17:48       Datum posledn? zm?ny: 12.5.2010 13:55
Krajina a životní prostředí
Stránky prosazující odpovědný a trvalý přístup ke krajině a životnímu prostředí.
http://krajinazp.ic.cz/
Datum vlo?en?: 9.2.2008 20:04       Datum posledn? zm?ny: 13.5.2010 16:50
MIE
MIE - trvale udržitelný rozvoj na venkově, zalesňování Sahary, koňský trh,..
http://www.mie.cz
Datum vlo?en?: 1.2.2008 23:05       Datum posledn? zm?ny: 13.5.2010 16:55
Veřejná prostranství
Stránky Nadace Partnerství věnované problematice veřejných prostranství (náměstí, ulice...). Stránky o univerzálním prostoru měst. Teorie, legislativa, vztah veřejných prostranství a dopravy, zeleně, škol aj.
http://www.prostranstvi.cz
Datum vlo?en?: 8.10.2004 14:56       Datum posledn? zm?ny: 10.10.2004 10:05
POužitý TEXtil
Charitativní projekt sběru použitého šatstva v Praze, organizovaný firmou Texat. Použitelné šatstvo je předáváno charitativním organizacím stejně jako výtěžek z recyklace nepoužitelného textilu.
http://potex.cz/
Datum vlo?en?: 26.8.2005 19:05       Datum posledn? zm?ny: 29.8.2005 11:42
o.s. Za Opavu
Občanské sdružení "Za Opavu" je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, jehož základním cílem je přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, zdravých životních podmínek ve městě Opavě a jeho okolí, a s ním spojená informační, poradenská a publikační činnost.
http://www.zaopavu.cz
Datum vlo?en?: 7.8.2007 22:43       Datum posledn? zm?ny: 17.5.2010 16:37
stránky občanského sdružení VŠEMI VJEMY
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
http://www.vsemivjemy.cz/
Datum vlo?en?: 4.8.2011 23:36       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:53
Globalizace versus životní prostředí
Co je globalizace a jak souvisí se životním prostředím? Zaměřeno zvláště na zasedání MMF a Světové banky v Praze v září 2000. Zpravodajství, informace, akce, odkazy.
http://www.ekolist.cz/global.stm
Datum vlo?en?: 3.1.2001 16:21       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:50
Smraškod
Anketa slovenských nevládních ekologických organizací, ve které jsou každoročně vybírány osoby, které podle názoru respondentů a organizátorů nejvíce poškodily slovenské životní prostředí. Součástí je i anketa o antiekologický výrok “Zelená haluz roku”.
http://www.smraskod.sk
Datum vlo?en?: 11.10.2005 12:53       Datum posledn? zm?ny: 21.10.2005 14:25
Výzkum vztahu k přírodě
Stránky o mezioborovém zkoumání prožívání a chování člověka k přírodě, o lidských vztazích k přírodě. Portál ekopsychologie. Texty, empirická šetření, prameny, lesní ekopsychologická sebezkušenost a odkazy na tematicky spřízněné webové stránky.
http://www.vztahkprirode.cz
Datum vlo?en?: 3.6.2007 17:55       Datum posledn? zm?ny: 4.5.2010 12:32
Skanzen Solvayovy lomy
Skanzen těžby a dopravy vápence v Českém krasu ve starém lomu Paraple nedaleko Svatého jana pod Skalou. Provozuje Společnost Barbora.
http://www.solvayovylomy.cz/
Datum vlo?en?: 7.12.2000 17:03       Datum posledn? zm?ny: 29.3.2007 14:53
MPO ČR - Energetika a suroviny
Oblast Energetika a suroviny na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/
Datum vlo?en?: 3.11.2003 16:36       Datum posledn? zm?ny: 4.4.2007 11:56
Za záchranu Štramberka
Stránky občanského sdružení Za záchranu Štramberka a Dětí Země, zaměřené proti plánované výstavbě cementárny ve Štramberku.
http://stramberk.ecn.cz/
Datum vlo?en?: 11.9.2001 12:06       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:57
Teletín
Stránky kampaně Sdružení přátel Teletína, kteří protestují proti otevření lomu v této středočeské obci.
http://www.teletin.cz
Datum vlo?en?: 25.3.2005 15:17       Datum posledn? zm?ny: 5.4.2005 18:57
MPO - Surovinová politika
Stránka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR věnovaná surovinová politice. Dokumenty ke stažení ve formátu DOC.
http://www.mpo.cz/dokument6621.html
Datum vlo?en?: 21.2.2001 14:44       Datum posledn? zm?ny: 30.3.2007 15:22
Měkkýši (Mollusca)
Měkkýši (Mollusca) České Republiky a Slovenska: plži (Gastropoda) a mlži (Bivalvia). Obecná i aplikovaná malakologie. Fotogalerie měkkýšů. Databáze: potrava člověka (které rostliny, živočichy a houby lze jíst).
http://mollusca.host.sk
Datum vlo?en?: 18.11.2002 11:56       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:58
Naturstoff (Přírodní látky)
Internetový průvodce po světě přírodních látek. Informace z oblasti chemie, biologie, farmacie, farmakognosie, biochemie a toxikologie.
http://www.biotox.cz/naturstoff
Datum vlo?en?: 22.7.2003 16:58       Datum posledn? zm?ny: 8.11.2004 0:12
Greenpeace ČR: Ochrana klimatu
Stránky Greenpeace ČR věnované klimatickým změnám.
http://www.greenpeace.cz/klima.shtml
Datum vlo?en?: 1.12.2003 15:35       Datum posledn? zm?ny: 24.4.2007 13:14
61/RS ČSOP RS Iris
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
http://www.iris.cz
Datum vlo?en?: 24.7.2006 10:54       Datum posledn? zm?ny: 18.5.2010 12:34
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.
http://www.pratele-prirody.cz
Datum vlo?en?: 10.6.2011 12:05       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:13
Hypotéza Gaia
Malý úvod do hypotézy Gaia. Je to shrnutí knihy Jamese Lovelocka „The Ages of Gaia".
http://eldar.cz/zelenyklid/gaia.html
Datum vlo?en?: 9.1.2001 18:22       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:50
Příroda Trutnovska
Informace o přírodě trutnovského okresu. Na serveru Okresního úřadu Trutnov
http://www.oku-tu.cz/default5.htm
Datum vlo?en?: 19.3.2001 15:32       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:51
Slovenská príroda
Informace o slovenské přírodě, o ptácích a dalších živočišných druzích, přehled exkurzí do přírody, slovenská příroda na poštovních známkách, další související stránky...
http://priroda.kpr.sk
Datum vlo?en?: 10.4.2001 11:31       Datum posledn? zm?ny: 11.11.2004 21:22
Z datlova zápisníku
Z datlova zápisníku - přírodní aktuality z Náchodska (ptáci, drobotina, rostliny, informace o přírodě a životním prostředí...). Stránky připravuje ČSOP Jaroměř, katalog Enachod a noviny Echo.
http://datel.enachod.cz
Datum vlo?en?: 21.4.2005 12:48       Datum posledn? zm?ny: 4.6.2005 19:47
Jarek Debski - Virtuální galerie fotografií
Fotografie polského fotografa - ptáci, savci, obojživelníci a plazi, hmyz, rostliny, krajinky.
http://www.jarek-debski.com
Datum vlo?en?: 18.4.2005 18:01       Datum posledn? zm?ny: 20.6.2005 19:09
Makro.místo.cz
Fotografie motýlů, pavouků, rostlin a dalších organismů.
http://makro.misto.cz/_home.html
Datum vlo?en?: 3.1.2001 11:49       Datum posledn? zm?ny: 16.3.2006 10:35
Fotolovy - Jaroslav Pešat
Fotografie zvířat a přírody: ptáků, savců, plazů, obojživelníků a krajin. Výroba kalendářů, prodej fotografií. Klasická i digitální fotografie.
http://www.fotolovy.com
Datum vlo?en?: 11.9.2006 1:27       Datum posledn? zm?ny: 26.10.2006 13:12
Koroptvicky.cz
Projekt ČIŘIKÁNÍ na obnovu zemědělské (kulturní) krajiny za účelem zvýšení její biodiverzity a ekologické stability. Vše o koroptvi polní, její ochraně a podpoře.
http://koroptvicky.cz
Datum vlo?en?: 29.3.2010 18:15       Datum posledn? zm?ny: 20.5.2010 17:02
FAO: SD dimensions (FAO: Dimenze trvale udržitelného rozvoje)
Stránka Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) o udržitelném rozvoji.
http://www.fao.org/sd/
Datum vlo?en?: 21.1.2004 15:43       Datum posledn? zm?ny: 8.11.2004 0:20
Projekt UNDP "K udržitelnému rozvoji České republiky: vytváření podmínek"
Projekt Centra pro otázky životního prostředí UK. Jeho výsledkem byl především rozsáhlý sborník z roku 2002, jehož součástí byl první návrh Národní strategie udržitelného rozvoje pro ČR. Tuto strategii vláda však nepřijala. Na stránkách je ke stažení plný text pěti svazků sborníku, informace o projektu a další výstupy - např. program a výstupy z konference o udržitelném rozvoji, podkladové dokumenty ke strategii aj.
http://www.czp.cuni.cz/projekty/sdcz
Datum vlo?en?: 30.3.2004 21:17       Datum posledn? zm?ny: 15.2.2005 12:03
Indikátory UR
Stránky Centra pro otázky životního prostředí UK k problematice a projektům zabývajícím se indikátory udržitelného rozvoje a environmentálními indikátory, jejich vývojem a vytvářením.
http://cozp.cuni.cz/COZP-13.html
Datum vlo?en?: 30.3.2004 20:45       Datum posledn? zm?ny: 7.4.2007 0:11
AKROPOLIS, o. s.
Rodinné centrum je místo pro setkávání, realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé se současným hlídáním dětí. Působí v Uherském Hradišti pro spádovou oblast Uherskohradišťska.
http://www.akropolis-uh.cz
Datum vlo?en?: 14.4.2010 9:07       Datum posledn? zm?ny: 22.4.2010 13:03
Indikátory udržitelného rozvoje, Lisabonské indikátory
Přehled environmentálních, sociálních a ekonomických indikátorů. Ke každému je podrobné vysvětlení doplněné grafem a aktuálním vývojem. Stránky jsou součástí Portálu ŽP - Brány k informacím o životním prostředí provozované Ministerstvem životního prostředí.
http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110
Datum vlo?en?: 30.3.2004 20:59       Datum posledn? zm?ny: 3.5.2010 17:07
Stavby ze slaměných balíků
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
http://www.stavbyzeslamy.cz
Datum vlo?en?: 24.9.2010 19:54       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:35
Evropská unie a životní prostředí
Jaký vliv bude mít případný vstup ČR do EU na životní prostředí? Zpravodajství, informace, odkazy...
http://www.ekolist.cz/evropa.stm
Datum vlo?en?: 3.1.2001 18:20       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:50
Indikátory udržitelného rozvoje
Základní informace o problematice indikátorů trvale udržitelného rozvoje na stránkách Českého ekologického ústavu, odkazy na související stránky v ČR.
http://www.ceu.cz/edu/ma21/Indikator.html
Datum vlo?en?: 6.4.2001 17:44       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:51
Trvale udržateľný rozvoj v Slovenskej republike
Stránky o trvale udržitelném rozvoji na Slovensku, připravené v rámci projektu "Capacity 21 - Informačná kampaň o udržateľnom rozvoji". Kampaň realizuje Regionální environmentální centrum (REC) pro země střední a východní Evropy, REC Slovensko ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí SR za finanční podpory Rozvojového programu Organizace spojených národů.
http://www.tur.sk
Datum vlo?en?: 17.4.2001 13:51       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:51
MŽP ČR - Referendum o vstupu ČR do EU – informace pro občany ČR
Informace českého Ministerstva životního prostředí o jeho aktivitách v souvislosti s referendem o vstupu do EU.
http://www.env.cz/purl/eu
Datum vlo?en?: 16.5.2003 10:22       Datum posledn? zm?ny: 8.11.2004 0:04
EEA - Environmental themes (EEA - Environmentální témata)
Informace o stavu životního prostředí, ekologických tématech a nástrojích ekologické politiky na serveru Evropské agentury pro životní prostředí.
http://themes.eea.eu.int
Datum vlo?en?: 22.5.2003 14:20       Datum posledn? zm?ny: 8.11.2004 0:04
Envis - životní prostředí v Praze
Portál pražského magistrátu pro informace o životním prostředí. Informace o stavu životního prostředí a o nástrojích environmentální politiky.
http://envis.praha-mesto.cz
Datum vlo?en?: 16.7.2003 20:26       Datum posledn? zm?ny: 8.11.2004 0:12
Globální problém - změna klimatu
Problém změny klimatu není jen problémem fyzikálním, ale zejména také problémem socio-ekonomickým. Na těchto stránkách jsou srovnány různé teoretické i praktické přístupy k jeho řešení. uvedené informace vycházejí z diplomové práce obhájené v červnu 2002 na kateře Světové ekonomiky VŠE v Praze.
http://sweb.cz/climate
Datum vlo?en?: 4.1.2004 19:14       Datum posledn? zm?ny: 8.11.2004 0:20
Životní prostředí pro mladé Evropany
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs.html
Datum vlo?en?: 20.4.2006 17:24       Datum posledn? zm?ny: 15.6.2006 16:03
Evropská komise - Životní prostředí
Hlavní stránka Evropské komise o životním prostředí. Politiky, zprávy, legislativa, rozšiřování EU...
http://ec.europa.eu/environment/index_cs.htm
Datum vlo?en?: 22.5.2003 15:18       Datum posledn? zm?ny: 6.10.2006 16:04
Manifest "Svoboda a udržitelnost"
Text manifestu na podporu trvale udržitelného rozvoje, který zpracovala Ekologické sekce Institutu pro integraci České republiky do Evropské unie v září 2003.
http://www.blisty.cz/2003/11/5/art15864.html
Datum vlo?en?: 24.9.2003 13:12       Datum posledn? zm?ny: 30.3.2007 15:19
Euroskop - Vstup ČR do EU - Kapitola 22: Životní prostředí
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 22: Životní prostředí.
http://www.euroskop.cz/40416/clanek/
Datum vlo?en?: 23.5.2003 10:44       Datum posledn? zm?ny: 30.3.2007 16:27
COŽP UK - Rozšíření EU
Informace a odkazy týkající se ekologických aspektů rozšíření Evropské unie na serveru Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
http://www.czp.cuni.cz/info/EU/
Datum vlo?en?: 22.5.2003 15:36       Datum posledn? zm?ny: 19.4.2008 1:08
Voda z kohoutku
V čem je kupovaná voda lepší než voda z kohoutku? Odpověď je velice jednoduchá. Ve většině případů v ničem.
http://www.vodovodnivoda.cz/
Datum vlo?en?: 29.6.2009 17:33       Datum posledn? zm?ny: 18.5.2010 15:02
Veteran muzeum U Havlíčků
Snaha tvůrců areálu v Rapotíně u Šumperka je zaměřena na záchranu a obnovu venkovského rázu, odkazů umu našich předků. Veteran muzeum se skládá ze dvou částí - Veteran Muzea a MiniZOO.
http://mujweb.cz/www/vmuzeum/
Datum vlo?en?: 7.12.2000 17:10       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:50
Volební program ODA: Doprava
Text kapitoly Doprava volebního programu Občanské demokratické aliance.
http://www.oda.cz/dokumenty/doprava.asp
Datum vlo?en?: 2.2.2001 7:58       Datum posledn? zm?ny: 7.11.2004 23:50
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT