spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané odkazy v Kormidle

Alfréd ve dvoře
Scéna pro pohybové, vizuální a experimentální divadlo. Koncepci divadla utváří občanské sdružení Motus.
http://www.alfredvedvore.cz
Datum vložení: 12.10.2003 21:36       Datum poslední změny: 8.11.2004 0:16
Pomoc uprchlíkům
Aktivity Arcidiecézní charity Litoměřice na podporu uprchlíkům a migrantům - azylová zařízení, ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu, poradna pro uprchlíky a migranty, práce s veřejností a prezentace uprchlické problematiky, humanitární sklady ošacení.
http://www.dchltm.cz/sluzby.php?id=U
Datum vložení: 1.7.2003 14:56       Datum poslední změny: 28.3.2008 16:37
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Občanské sdružení, které se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazování rovných příležitostí a pomocí rodinám. Věnuje se i výzkumu, sleduje legislativní praxi přijímání nových zákonů a obecné problémy jejich uvádění do praxe, připomínkuje návrhy zákonů. Na stránkách přehled pojektů, zprávy a stanoviska k zákonům.
http://www.poradna-prava.cz/
Datum vložení: 10.2.2004 19:27       Datum poslední změny: 18.4.2008 15:45
Poradna pro integraci
Občanské sdružení, jehož cílem je pomoci při adaptaci a posléze integraci uprchlíků a ostatních cizinců do nového prostředí, s konečným cílem prevence negativních jevů, provázejících uprchlictví, zejména rasismu a xenofobie. Stránka obsahuje základní informace o organizaci, přehled projektů, tiskové zprávy, aktuality a různé dokumenty týkající se uznaných uprchlíků a integrace cizinců.
http://www.p-p-i.cz
Datum vložení: 3.7.2003 8:39       Datum poslední změny: 18.4.2008 16:04
Amnesty International Česká republika
Česká sekce celosvětové organizace Amnesty International, která vede kampaně za mezinárodně uznaná lidská práva. Na stránce přehled místních dobrovolnických skupin (Praha, Brno, Pardubice), události, nabídka jak se zapojit.
http://www.amnesty.cz/
Datum vložení: 2.6.2004 11:58       Datum poslední změny: 18.4.2008 16:11
Centrum pro integraci cizinců
Stránky občanského sdružení nabízející radu a pomoc imigrantům. Konkrétně se jedná o poskytování sociálního poradenství, pomoci při jednání s úřady, asistence při hledání vhodného bydlení, zaměstnání apod.
http://www.cicpraha.org
Datum vložení: 24.11.2004 18:14       Datum poslední změny: 18.4.2008 16:19
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Nevládní neziskovou organizací,která se zabývá právní, sociální a psychologickou pomocí uprchlíkům a ostatním cizincům na území ČR.
http://www.opu.cz/
Datum vložení: 19.9.2007 16:47       Datum poslední změny: 18.4.2008 16:23
Berkat - občanské sdružení
Sdružení zprostředkovává co nejvíce přímých informací o životě lidí v Čečensku. Impulsem ke vzniku Berkatu byla snaha pokračovat v práci stejnojmenného sdružení, které spoluzakládala Petra Procházková v r. 2000 v Ingušetii na podporu dětského stacionáře v Grozném. Informace o sdružení a jeho projektech, lidech v něm, dokumenty a prohlášení Berkatu.
http://www.berkat.cz
Datum vložení: 9.10.2003 11:09       Datum poslední změny: 18.4.2008 16:28
Slovo 21
Občanské sdružení založené v dubnu 1999 v Praze. Mezi hlavní aktivity patří boj proti rasismu, ochrana lidských práv, vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům, budování multikulturní společnosti, mediální prezentace minorit v České republice.
http://www.slovo21.cz/
Datum vložení: 6.7.2003 16:58       Datum poslední změny: 18.4.2008 16:34
Sdružení pro integraci a migraci
SIMI tvoří bývalá Poradna pro uprchlíky a Centrum pro otázky migrace, které se v létě 2008 s Poradnou sloučilo. Internetová stránka organizace pomáhající žadatelům o azyl obsahuje základní informace o řízení o azylu, popis projektů a aktivit organizace. Lze zde nalézt také užitečné kontakty a odkazy.
http://www.uprchlici.cz
Datum vložení: 3.7.2003 9:03       Datum poslední změny: 13.3.2009 14:27
Mezinárodní víkend žen
Koncertní výkend pro ženy v pražské klubu Abaton, kde se představily vyjímečné zahraniční hudební skupiny world music. Festival připravila produkční skupina AMP.
http://www.weekend.cz
Datum vložení: 30.4.2004 19:06       Datum poslední změny: 2.5.2004 10:45
Population Action International (Mezinárodní populační dění)
Nezávislá politická lobby, založena roku 1965, usilující o posílení veřejného uvědomění
a o celosvětovou politickou a finanční podporu pro populační programy založené
na právech jednotlivce. Organizace mj. usiluje o snížení přírustku světové populace
a o pomoc zachovat životní prostředí.
http://www.populationaction.org
Datum vložení: 5.5.2004 22:06       Datum poslední změny: 5.5.2004 22:06
Association for Women's Rights in Development - AWID (Asociace pro ženská práva v rozvoji)
Mezinárodní členská organizace založena v roce 1982 prosazující rovné příležitosti, rovnoprávnost žen a mužů, ženská práva. Nyní má více než 5000 členů a členek. Pořádá především Mezinárodní fóra - deváté proběhlo v roce 2002 v Mexiku. Na stránce pět hlavních témat, kterými se zabývá i s užitečnými odkazy, analýzy, pracovní příležitosti. AWID provozuje Women's Human Rights Net.
http://www.awid.org/
Datum vložení: 7.5.2004 19:22       Datum poslední změny: 7.5.2004 19:22
Centrum pro improvizace v umění - Jiří Stivín
Centrum Jiřího Stivína ve Všenorech připravuje hudební, výtvarné a multimediální dílny založené na improvizaci.
http://www.stivin.cz
Datum vložení: 15.5.2004 15:18       Datum poslední změny: 15.5.2004 15:18
Museum in progress (Progresivní muzeum)
Organizačně pružná platforma, která usiluje o integraci současného umění do každodenního života.
http://www.mip.at
Datum vložení: 2.5.2004 13:49       Datum poslední změny: 23.5.2004 11:14
Art goes public (Umění pro veřejnost)
Agentura organizující výstavy, prodej uměleckých děl - Německo.
http://www.artgoespublic.de
Datum vložení: 2.5.2004 11:56       Datum poslední změny: 23.5.2004 13:04
Žonglování
Historie žonglování, techniky a návod pro žonglování, aktuální program žonglérských představení a akcí,
obchod s vybavením.
http://www.zonglovani.cz
Datum vložení: 29.5.2004 13:45       Datum poslední změny: 30.5.2004 12:18
Společnost pro vědy a umění
Je kulturní, nestranickou a neziskovou organizací, založenou na principech svobodného poznávání pravdy a vědomostí, navazování kontaktů mezi lidmi a volné výměně a šíření názorů. Sdružuje vědce, pedagogy, umělce, spisovatele a další jednotlivce na celém světě.
http://www.svu.vutbr.cz
Datum vložení: 21.5.2004 18:27       Datum poslední změny: 30.5.2004 12:27
Vulgonet
Mezinárodní internetová revue vydávaná občanským sdružením EurOPenDumpLink. Revue se specializuje na primárně kutlurně-politické články svébytných kritických myšlenek a originalního podání.
http://www.vulgo.org
Datum vložení: 30.5.2004 13:54       Datum poslední změny: 30.5.2004 14:17
Tobacco Free Initiative (TFI) (Iniciativa pro osvobození od tabáku)
Iniciativa Světové zdravotnické organizace (WHO) která iniciovala např. vytvoření a schválení v roce 2003 Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC).
http://www.who.int/tobacco/en/
Datum vložení: 31.5.2004 15:45       Datum poslední změny: 31.5.2004 15:45
WHO Framework Convention on Tobacco Control (Rámcová úmluva o kontrole tabáku)
Úmluva schválená 21. května 2003 na výročním zasedání WHO zavazuje země, aby zakázaly či omezily přísnými restrikcemi reklamy na tabák, a doporučuje státům, aby zvýšily daně z tabákových výrobků.
http://www.who.int/tobacco/areas/framework/final_text/en/
Datum vložení: 31.5.2004 15:54       Datum poslední změny: 31.5.2004 15:54
Rámcová úmluva o kontrole tabáku
Český překlad Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) inciované Světovou zdravotnickou organizací.
http://www.dokurte.cz/download/FCTC-cesky.pdf
Datum vložení: 31.5.2004 15:56       Datum poslední změny: 31.5.2004 15:56
Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Stránky firmy, zabývající se výrobou produktů ze směsného plastového odpadu.
http://www.recyklace.cz
Datum vložení: 19.5.2004 12:03       Datum poslední změny: 1.6.2004 13:35
International Maritime Organization (Mezinárodní námořní organizace)
Specializovaná agentura OSN, která má přispět ke zvýšení bezpečnosti námořní dopravy a zabránit znečištění oceánů z lodí.
http://www.imo.org
Datum vložení: 19.5.2004 22:29       Datum poslední změny: 1.6.2004 13:55
Ekoline ing. Karel Kolář
Služby z oblasti ekologického poradenství. Posuzování vlivů na životní prostředí, odborné posudky, rozptylové studie, hluková studie.
http://ekoline.web.tiscali.cz
Datum vložení: 27.4.2004 17:35       Datum poslední změny: 1.6.2004 14:12
Islámská nadace v Brně
Islámská nadace v Brně, je neziskovou organizací a vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů.
http://brno.muslim.cz/
Datum vložení: 6.5.2004 12:35       Datum poslední změny: 2.6.2004 12:52
ADRA - Adventist Development and Relief Agency
Občanské sdružení Adra je humanitární organizace zapojená do mezinárodních rozvojových projektů a poskytující přímou humanitární pomoc v řadě zemí. Snaží se o zvýšení úrovně života a zdraví obyvatel a to jak v ČR, tak v ostatních zemích, které potřebují pomoc. Na stránkách informační servis o činnosti Adry - mezinárodní, centrální i oblastních klubů, přehled projektů. ADRA provozuje také Nadaci ADRA - adventistická nadace pro pomoc a rozvoj.
http://www.adra.cz
Datum vložení: 19.5.2004 21:56       Datum poslední změny: 2.6.2004 13:33
Středisko pro neziskový sektor - Třebíč
Jedna z aktivit Třebíčské unie mládeže. Nabízí služby informační, vzdělávací, organizační, asistenci při tvorbě projektů v Třebíči a okolí a postupně i v celém kraji Vysočina.
http://www.icm-trebic.cz/sns.html
Datum vložení: 4.6.2004 19:35       Datum poslední změny: 4.6.2004 19:35
Nigdy Wiecej (Nikdy více)
Sdružení "Nikdy více" má za cíl předcházet projevům nacionalismu, neofašismu a nenávisti vůbec. Vydávají vlastní tištěný časopis, organizují hudební festivaly a dělají kampaň proti projevu rasismu na stadionech.
http://free.ngo.pl/nw
Datum vložení: 11.6.2004 11:53       Datum poslední změny: 11.6.2004 11:53
Anti Nazi League (Anti-nacistická liga)
Legální organizace, která sdružuje většinou mladé lidi v boji proti nacismu v Anglii.
Organizuje koncerty, demonstrace, vydává časopisy, organizuje blokády neonacistických aktivit.
http://www.anl.org.uk/campaigns.htm
Datum vložení: 11.6.2004 12:31       Datum poslední změny: 11.6.2004 12:31
Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit
Poskytují profesionální pomoc obětem a svědkům rasistických činů. Právnická činnost. Sociální pomoc. Dále dokumentují projevy rasismu v Rakousku.
http://www.zara.or.at
Datum vložení: 11.6.2004 12:44       Datum poslední změny: 11.6.2004 12:44
Centar za mir nenasilje i ljudska prava (Centrum za mír, nenásilí a lidská práva)
Organizace, která se snaží o budování míru, ochranu lidských práv a svobod a propaguje kreatívní metody řešení konfliktů na individuální, skupinové a politické úrovni. Podpora lokálnich aktivit, vydavatelství.
http://www.centar-za-mir.hr
Datum vložení: 11.6.2004 12:54       Datum poslední změny: 11.6.2004 12:54
Magenta Foundation
Nadace, která bojuje proti rasismu, fašismu a ostatním formám diskriminace, především prostřednictvím internetu. Provozuje jeden z největších archivů kontaktů na antifašistické organizace celého světa.
http://www.magenta.nl
Datum vložení: 11.6.2004 13:45       Datum poslední změny: 11.6.2004 13:45
natverket mot rasism
Švédská antirasistická organizace. galerie, Demonstrace, Archiv, Kalendar.
http://www.nmr.nu
Datum vložení: 11.6.2004 13:54       Datum poslední změny: 11.6.2004 13:54
Ligue International Contre le Racisme et l'Antisémitisme (Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu)
NGO , která má pobočky po celým Švýcarsku. Archiv ,kontakty, akce
http://www.licra.ch
Datum vložení: 11.6.2004 13:56       Datum poslední změny: 11.6.2004 13:56
Hnutí DUHA Podorlicko
Místní skupina Hnutí DUHA pro oblast Orlických hor. Zabývá se hlavně ekologicky šetrným lesním hospodářstvím.
http://www.sweb.cz/podorlickaduha
Datum vložení: 4.6.2004 21:04       Datum poslední změny: 23.6.2004 16:57
Svazek obcí "Skládka TKO"
Stránky svazku obcí z Třebíčska pro nakládání s odpady a dceřinné firmy ESKO-T s. r. o. Firma se zabývá svozem, separovaným sběrem včetně sběru nebezpečného odpadu a skládkováním odpadu. Vyvíjí také ekovýchovné aktivity.
http://www.svazek-skladka.cz
Datum vložení: 17.6.2004 10:28       Datum poslední změny: 23.6.2004 17:02
Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji
Sociální pracovníci, psychologové a dětský psychiatr nabízejí krizovou intervenci, sociální, sociálně právní, psychologické poradenství, terapii - individuální, skupinovou, rodinnou. Centrum řeší domácí násilí, konflikty v rodině, výchovné a školní problémy dětí. Služby jsou bezplatné, anonymní.
http://www.ditevkrizi.cz
Datum vložení: 10.5.2004 17:38       Datum poslední změny: 8.7.2004 12:23
Sdružení pro Bulharsko
Cílem sdružení působícím v ČR od roku 2001 je podpora česko-bulharských vztahů, osvěta o všem bulharském a kulturní činnost. Od roku 2002 pořádá mezinárodní soutěž O nejlepší fotografie z Bulharska. Na stránkách informace o Bulharsku a jak tam cestovat, o česko-bulharských vztazích, co se děje v Bulharsku, bulharská přísloví.
http://www.bgr.cz
Datum vložení: 8.7.2004 21:59       Datum poslední změny: 8.7.2004 21:59
Belarus Ukraine Moldova Online
Internetový magazín o východní Evropě a východoevropské komunitě v ČR. ISSN 1213-8037. Vydavatelem je Běloruské fórum v Praze „Obrození“. Od roku 2003 je cílem projektu informovat o událostech jak v Bělorusku, tak i na Ukrajině a v Moldavsku, a o životě ukrajinské a běloruské komunity v České republice. Poslední informace z roku 2003.
http://www.belarus.cz
Datum vložení: 8.7.2004 22:16       Datum poslední změny: 8.7.2004 22:16
Zaedno - občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v České republice
Sdružení pořádá kulturní akce, semináře, výstavy. Na stránkách odkazy na bulharská sdružení, kluby, společnosti, kulturu v ČR, bulharské instituce; pozvánky na akce.
http://www.zaedno.org/
Datum vložení: 8.7.2004 22:29       Datum poslední změny: 8.7.2004 22:29
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.
Vzdělávací organizace akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR jejímž posláním je rozvoj místní demokracie prostřednictvím vzdělávání volených představitelů a pracovníků veřejné správy po celé ČR. Na stránce nabídka kurzů ústředí i všech 11 poboček v ČR, přehled projektů, nabídka dalších služeb.
http://www.vcvscr.cz/
Datum vložení: 9.7.2004 12:25       Datum poslední změny: 9.7.2004 12:27
Olam - Společnost Judaica Holešov
Židovská společnost pořádající například každoroční Týden židovské kultury, společnost přátel Izraele v Holešově.
http://www.olam.cz
Datum vložení: 7.7.2004 14:28       Datum poslední změny: 11.7.2004 21:12
Unie pro řeku Moravu
Občanské sdružení jehož členem je 20 ekologických organizací i jednotlivci. Jeho hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny v povodí řeky Moravy a Vláry na území ČR. Na stránkách informace o projektu výstavby Kanálu Dunaj - Odra - Labe, přehled členských organizací, aktuální akce, užitečné odkazy.
http://www.sweb.cz/uprm/
Datum vložení: 28.6.2004 15:46       Datum poslední změny: 13.7.2004 16:27
Nový prales.cz
Projekt Společnosti přátel přírody, ve kterém chce postupně přeměnit na prales sedm hektarů smrkového lesa na Ještědském hřebenu. Projekt začal v roce 2004.
http://www.novyprales.cz
Datum vložení: 13.7.2004 10:08       Datum poslední změny: 13.7.2004 16:40
Ekosfera, spol. s r. o.
Firma nabízí služby mj. v oblastech: deratizace, dezinfekce, dezinsekce, nakládání s odpady, údržba zeleně a doprava nebezpečných nákladů.
http://www.ekosfera.wz.cz
Datum vložení: 28.6.2004 10:11       Datum poslední změny: 13.7.2004 16:57
Greenways Praha – Vídeň
Síť stezek a tras pro cyklisty, pěší, jezdce na koních či vodáky. Páteří je dálková cyklotrasa, která prochází rozmanitými regiony mezi těmito dvěma evropskými metropolemi a spojuje místa přírodně, historicky a kulturně zajímavá a cenná. Stránky provozuje občanské sružení Greenways Praha - Vídeň sdružující spolky, města a fyzické osoby, kteří společně usilují o budování a zlepšování Greenways Praha - Vídeň.
http://prahawien.greenways.info
Datum vložení: 7.7.2004 11:28       Datum poslední změny: 14.7.2004 10:08
Za sebevědomé Tišnovsko
Stránky občanského sdružení, které vystupuje proti výstavbě supermarketů v Tišnově. monitoruje činnost obecního zastupitelstva a chce prosadit do obecní politiky ekologická témata, usiluje o zachování a obnovu rázu krajiny a požaduje výstavbu dětských hřišť a vytváření odpočinkových a klidových míst ve městě. Na stránkách aktuality, přehled kampaní, informace o sdružení.
http://tisnovsko.magdalena.cz
Datum vložení: 28.6.2004 16:54       Datum poslední změny: 14.7.2004 16:22
Greenways Travel Club
Firma - společný projekt občanského sdružení Greenways-Zelené stezky a cestovní kanceláře Pálava tours - má výhradní právo použití chráněné známky Greenways v ČR. Zabezpečuje tvorbu a nabídku služeb pro turisty na Greenways Praha-Vídeň, Moravských vinařských stezkách a Greenways Krakow-Morava-Vídeň.
http://www.visitgreenways.com
Datum vložení: 7.7.2004 12:50       Datum poslední změny: 14.7.2004 17:14
World Carfree Network
Centrum mezinárodního hnutí za omezení automobilové dopravy vzniklo z mezinárodní organizace Car Busters, která byla založena v roce 1997. WCN vydává časopis Car Busters, pořádá konference Za města bez aut (Towards Carfree Cities), podílí se na organizaci Světového dne bez aut, vytváří databázi organizací a provozuje diskusní mailing list. Sídlí v Praze.
http://www.worldcarfree.net
Datum vložení: 8.7.2004 11:34       Datum poslední změny: 14.7.2004 18:16
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT