spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané odkazy v Kormidle

Zasaď svůj strom
Ekologické sdružení "Zasad svuj strom" se zasazuje o výsadbu nových stromů, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
http://www.stromy.unas.cz
Datum vlo?en?: 24.8.2006 13:39       Datum posledn? zm?ny: 18.10.2022 18:15
České mírové hnutí
České mírové hnutí je mírová, protiválečná a antiimperialistická organizace.
http://www.mirovehnuti.cz
Datum vlo?en?: 12.8.2012 22:00       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 21:44
MOST, o.p.s.
Nezisková organizace MOST, O.P.S. organizuje od r. 2007 humanitární projekt „Adopce ProTibet“. Prostřednictvím českých dárců podporuje studia tibetských dětí, které utekly do indického exilu, staré Tibeťany a malé ladacké mnichy studující tradičním způsobem v klášterech.
http://www.protibet.cz
Datum vlo?en?: 22.11.2009 19:37       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:10
Liga lidských práv
Liga lidských práv je nezisková organizace, která hájí spravedlivé a důstojné podmínky pro život v České republice.
Naši právníci každý den usnadňují lidem orientaci v džungli paragrafů. Vyhráváme soudní spory na straně slabších a dokazujeme, že právo může sloužit dobrým věcem. Dlouhodobě prosazujeme systémové změny, které pomáhají zlepšit práci zdravotníků, učitelů i policistů. Blíže spravedlnosti.
http://www.llp.cz
Datum vlo?en?: 19.9.2007 14:50       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:10
Infomuslim
Informace pro muslimy v ČR
http://www.infomuslim.cz
Datum vlo?en?: 27.4.2006 18:05       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:09
Festival Pro Tibet Ostrava
Kulturní a osvětový festival pro podporu svobody Tibetu. Probíhá každý rok v březnu v Ostravě a dalších městech ČR . Obsahuje přednášky, cestopisy, besedy, výstavy, koncerty a další doprovodný program.
http://ProTibet.cz
Datum vlo?en?: 8.3.2005 15:17       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:09
Nadace Mezinárodní potřeby
Křesťanská mezicírkevní organizace, jejímž cílem je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí. Hlavními projekty jsou Zdravá mládež a Dálková adopce PLUS®.
https://mezinarodni-potreby.cz/
Datum vlo?en?: 3.1.2004 13:17       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:07
Kultura do města
Spolek, které si klade za cíl kulturně oživovat město Kutná Hora.
http://kulturadomesta.ecn.cz/
Datum vlo?en?: 15.12.2003 17:33       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:06
Dikat - P
Programový systém pro tvorbu, lokalizaci a vedení digitálních map nemovitých kulturních památek ČR a pro jejich automatizovaného propojení s negrafickými daty katastru nemovitostí a údajů o památkových objektech. Dikat - P byl tvořen pro potřeby Státního ústavu památkové péče.
http://www.vugtk.cz/gis/dikat-p
Datum vlo?en?: 11.12.2003 14:28       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:06
MZe: Lesní hospodářství
Oblast "Lesní hospodářství" na serveru Ministerstva zemědělství ČR.
http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77
Datum vlo?en?: 27.9.2003 19:18       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:05
The Kapralova Society
Společnost vznikla v Torontu roku 1998. Cilem společnosti je propagovat dílo Vítězslavy Kaprálové a upozorňovat na tvorbu skladatelek přítomnosti i minulosti. Za tímto účelem společnost vydává odborné periodikum a webové stranky, podporuje vydáváni dosud nevydaných partitur a nahrávek skladeb Vítězslavy Kaprálové a dává též podnět k provedení světových premier jejích děl.
http://www.kapralova.org
Datum vlo?en?: 9.7.2003 15:48       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:03
ZŠ Pramínek Brno – Bystrc
Stránky obecné školy s programem Začít spolu. Informace o programu.
http://www.praminek.cz/
Datum vlo?en?: 10.6.2003 19:52       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:01
Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Centrum pro sociální a ekonomické strategie bylo založeno v říjnu 2000 jako výzkumné pracoviště Fakulty sociálních věd UK. CESES se za necelé tři roky svojí činnosti profilovalo jako moderní interdisciplinární výzkumné pracoviště, orientované na zkoumání možných budoucností ČR.
http://ceses.cuni.cz
Datum vlo?en?: 7.6.2003 22:39       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 15:00
Divadlo pod Palmovkou
Web pražské divadelní scény.
http://www.divadlopodpalmovkou.cz
Datum vlo?en?: 6.11.2014 17:49       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:50
Deník neziskovky
Odborný blog věnovaný neziskovému sektoru a primárně určený spolupracovníkům z nevládních a neziskových organizací. Mohou se inspirovat příklady z praxe, přečíst si návody na řešení různých situací nebo si nechat poradit při výběru softwaru.
http://www.denikneziskovky.cz
Datum vlo?en?: 15.10.2012 10:23       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:30
Občanské sdružení Madio
Občanského sdružení Madio. Prevence pro školy, vzdělávání a tembuilding pro firmy nabízí Madio o.s..
http://www.madio.cz
Datum vlo?en?: 24.12.2011 0:38       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:18
Iné Kafe
Informace o populární slovenské kapele Iné Kafe respektive Inekafe. Kompletní diskografie, videoklipy se známými písněmi a informace o koncertech.
http://ine-kafe.cz
Datum vlo?en?: 1.12.2011 15:09       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:16
občanské sdružení Na svobodě
Občanské sdružení Na svobodě se zabývá pomocí lidem po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
http://nasvobode.cz
Datum vlo?en?: 27.10.2011 13:49       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:14
Praha 6 Sedlec - změna územního plánu
Změna územního plánu Z1774/00 hl.m. Prahy má naprosto změnit pěknou lokalitu v Praze 6 Sedlec na novodobé megalomanské sídliště bez zeleně a infrastruktury. Podpořte místní občany a podepište petici ! Děkujeme.
http://sedlec6.webnode.cz
Datum vlo?en?: 24.9.2011 13:26       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:11
podejruku.cz
Sexuální násilí není tématem, které bychom často probírali s druhými lidmi, ať už proto máme jakékoli důvody. Takový druh tabuizace dané problematiky může vést k tomu, že si většina lidí včetně obětí neuvědomí, o jak hluboký zásah do psychiky a života člověka se jedná.

Stránkami bych ráda otevřela diskuzi o znásilnění, sexuálním zneužívání a incestu( jako jeho formy), tedy trestných činech , které se v naší společnosti bohužel stále vyskytují. Přesto hlavním záměrem zůstává podat uceléné informace zejména skupině lidí, kterých se sexuální násilí týká (ať již obětem nebo blízkým) a vytvořit prostor, kde by se mohli vzájemně podporovat.

Nemusíte na to být sami!
http://podejruku.cz
Datum vlo?en?: 29.8.2011 2:50       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 14:09
stránky občanského sdružení VŠEMI VJEMY
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
http://www.vsemivjemy.cz/
Datum vlo?en?: 4.8.2011 23:36       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:53
Spokojený domov
Občanské sdruženíí poskytující sociální služby seniorům a osobám handicapovaným.
http://www.spokojeny-domov.cz/
Datum vlo?en?: 3.7.2011 20:02       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:36
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.
http://www.pratele-prirody.cz
Datum vlo?en?: 10.6.2011 12:05       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:13
Mezi proudy o. p. s.
Mezi proudy o. p. s. = machr na kompenzace a rehabilitace Vašeho společenského uplatnění. Cílem naší společnosti je umožnit osobám se zdravotně – sociálním a sociálním znevýhodněním na Českobudějovicku osobní a profesní rozvoj a aktivní způsob života v přirozeném prostředí.
Tohoto cíle chceme dosáhnout:
a) poskytováním vybraných sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
b) poskytováním vybraných služeb zaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
c) realizaci vybraných sociálně-podnikatelských projektů
http://www.meziproudy.cz
Datum vlo?en?: 31.5.2011 11:41       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:08
Pražské památné stromy
Komplexní přehled o památných stromech v Praze. Tipy na výlety, unikátní galerie stromů, zajímavosti
http://www.prazskestromy.cz
Datum vlo?en?: 29.5.2011 22:44       Datum posledn? zm?ny: 14.2.2022 13:05
Gender centrum na FSS MU
Gender centrum vzniklo v roce 2000 na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Jeho cílem je sledovat gender problematiku a aktivity nejen v prostředí univerzity a poskytovat o nich informace veřejnosti. Funguje jako informarmační centrum a pořádá vzdělávací akce ke zvýšení obecné informovanosti v oblasti rovných práv žen a mužů a práv a postavení sexuálních minorit.
http://gendercentrum.unas.cz
Datum vlo?en?: 25.6.2003 14:41       Datum posledn? zm?ny: 18.3.2014 14:17
ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy (ROSA - centre for battered and lonely women)
Azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti v azylovém domě s utajenou adresou, odborné sociální poradenství ženám obětem domácího násilí v poradenském centru a telefonická krizová linka pro oběti domácího násilí
http://www.rosa-os.cz
Datum vlo?en?: 19.5.2003 22:02       Datum posledn? zm?ny: 18.3.2014 14:16
Lounská farnost - Chrám sv. Mikuláše v Lounech
Římskokatolická sakrální farnost sídlící v centru Loun v chrámu sv. Mikuláše, který je národní kulturní památkou. Jedno z vrcholných děl české pozdní gotiky. První písemná zmínka pochází z roku 1332. Hlavní náplní stránek je informovat o životě farnosti. Jejich nedílnou součástí jsou také informace o budově kostela.
http://www.farnostlouny.com
Datum vlo?en?: 21.11.2004 23:06       Datum posledn? zm?ny: 26.2.2012 23:39
Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
Věnuje se podpoře pěstounských rodin a péči o ohrožené děti. Dále poskytuje poradenství a služby pro neziskový sektor. Posláním je podporovat plný a harmonický rozvoj dítěte a rodiny jako základní jednotky společnosti, zejména té náhradní.
http://www.mikulasops.cz
Datum vlo?en?: 12.8.2011 14:41       Datum posledn? zm?ny: 26.2.2012 23:29
Sdružení pro tábor
Občanské sdružení - člen Asociace turistických oddílů mládeže, pořádá tábory pro děti od 8 do 16 let.
http://www.sptlomnice.net/
Datum vlo?en?: 5.8.2003 22:28       Datum posledn? zm?ny: 3.10.2011 11:50
Starý židovský hřbitov
Židovský hřbitov z 15. století. Významná součást pražského Židovského města. Národní kulturní památka.
http://www.jewishmuseum.cz/cz/czcemetery.htm
Datum vlo?en?: 27.5.2003 8:43       Datum posledn? zm?ny: 17.5.2011 15:33
Autopohádky
Čeští animátoři v čele s legendárním Břetislavem Pojarem připravili filmovou podobu známých Autopohádek spisovatele Jiřího Marka.
http://www.autopohadky.cz/
Datum vlo?en?: 4.3.2011 1:41       Datum posledn? zm?ny: 17.5.2011 11:44
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola zřízená Zlínským krajem, která je vytvořena sloučením několika škol. V současné době má asi 1000 žáků a 280 zaměstnanců. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje se svými absolventy i s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám.
http://www.hskm.cz
Datum vlo?en?: 4.2.2011 17:32       Datum posledn? zm?ny: 17.5.2011 11:39
Unie pro Roudnici nad Labem
Unie pro Roudnici nad Labem je sdružení podobně smýšlejících lidí, kteří mají společný cíl tj., rozvíjet společně Roudnici nad Labem. Unie pro Roudnici nad Labem má ve svých řadách celou řadu významných osobností a rodáků. Lékaři, učitelé, podnikatelé, ale i úspěšný fotbalový trenér jsou lidé, kteří tvoří tým s bohatými zkušenostmi - nechte je pracovat pro Vás a pro město. O svých plánech jsme kdykoliv ochotni diskutovat nejen se zastupiteli ostatních politických stran a uskupení, ale hlavně s Vámi.
http://www.unieproroudnici.cz
Datum vlo?en?: 25.8.2010 13:40       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:50
Bedýnky
ZDRAVÍČEK je Česká značka kvality a pravosti farmářských BIO produktů a je dodavatelem těch nejkvalitnějších čerstvých BIO potravin přímo z farmy do domu, škol a restaurací a je poradcem v oblasti zdravé výživy, zdravého pohybu, péče o tělo a péče o děti. Zdravíček propojuje chuť zdravě žít s realitou.
http://www.zdravicek.cz
Datum vlo?en?: 9.8.2010 8:14       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:47
Místní skupina ČČK Neuhaus
Místní skupina ČČK Neuhaus, Český Červený kříž, Jindřichův Hradec, první pomoc
http://www.cckneuhaus.cz
Datum vlo?en?: 4.1.2011 0:26       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:43
Mikrogranty pro barmské urprchlíky v Indii
Chceme pomoci malým iniciativám barmských uprchlíků v Indii zvládat nemalé potíže. Na těchto stránkách můžete adoptovat projekt dle svého výběru.
http://shop.burma-center.org/mikrogranty/barma/
Datum vlo?en?: 25.8.2010 22:34       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:42
Občanské sdružení Zebín
Křesťanské sdružení, které se zabývá i péčí o přírodní památku - čedičový kopec Zebín u Jičína - a o kapli na jeho vrcholu.
http://www.zebin.ic.cz
Datum vlo?en?: 2.3.2005 12:22       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:42
Portál veřejné správy ČR
Elektronická brána do úředního světa České republiky. Správcem je Ministerstvo informatiky. Smyslem portálu je pomoci občanům v orientaci a komunikaci s úřady veřejné správy. Adresář obsahuje kontakty na orgány státní správy a samosprávy. Sekce Zákony nabízí vyhledávání aktuálních platných znění zákonů ČR, včetně směrnic a předpisů EU. Sekce Životní situace Vám pomůže při řešení nejrůznějších konkrétních problémů. V sekci Podání je možné vybranou agendu přímo vyřídit s využitím elektronického formuláře - např. daňová přiznání, formuláře pro státní sociální podporu, podání Veřejnému ochránci práv, zápis do obchodního rejstříku aj. Na stránkách je také vstup do Katastru nemovitostí. Všechny služby Portálu jsou bezplatné.
http://portal.gov.cz/
Datum vlo?en?: 12.1.2005 16:52       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:40
Institut dokumentárního filmu (Institute of Documentary Film)
Nezisková organizace, zameřená na podporu nezávislého a autorského dokumentárního filmu. Soustředí se zejména na pořádání workshopů a seminářů, propagaci autorského filmu, organizování přehlídek, propojování profesionálů ze střední a východní Evropy.
http://www.DOKweb.net
Datum vlo?en?: 6.10.2003 13:16       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:39
Camphill České Kopisty
Stránky komunitního domova pro mentálně postižené. Camphill ČK je občanské sdružení, které:
a)podporuje rozvoj sociální terapie dospělých osob s mentálním postižením,
b)organizuje v tomto smyslu vzdělávací kursy a kulturní aktivity,
c)podporuje rozvoj zdravého životního stylu souvisejícího s pěstováním a využíváním bioproduktů,
d)vydává informace o camphillském hnutí, biodynamickém zemědělství, léčebné pedagogice a antroposofickém nazírání na svět a činnost člověka v něm,
e)spolupracuje s mezinárodním hnutím camphillu a dalšími příbuznými iniciativami, včetně recipročních stáží, školení a dobrovolných pracovních výměn.
http://www.camphill.cz/
Datum vlo?en?: 23.5.2003 23:04       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:37
Stavby ze slaměných balíků
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
http://www.stavbyzeslamy.cz
Datum vlo?en?: 24.9.2010 19:54       Datum posledn? zm?ny: 16.5.2011 16:35
Architekti
Nezávislá komunikační platforma pro architekty, architektonické ateliery, zahradní architekty, fotografy architektury, modelářské dílny.
http://www.arch.cz
Datum vlo?en?: 15.5.2001 14:30       Datum posledn? zm?ny: 12.2.2011 20:18
Eshop - Biofarma Sasov
E-shop biofarmy Sasov - bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio brambory, bio hranolky, biouherák i biolovečák z kanečků.
http://e-shop.biofarma.cz/
Datum vlo?en?: 9.12.2010 0:21       Datum posledn? zm?ny: 9.12.2010 0:31
Biofarma Sasov
Biofarma Sasov - v e-shopu nabízí bio vepřové i bio hovězí maso z vlastního chovu a vlastních faremních jatek, stejně jako bio zeleninu. Jízdárna pro připravuje vyjížďky na koních po okolí Jihlavy, jezdecký výcvik i ustájení koní.
http://biofarma.cz
Datum vlo?en?: 9.12.2010 0:16       Datum posledn? zm?ny: 9.12.2010 0:31
Geologické lokality
Vyhledávání v databázi zajímavých geologických lokalit České geologické služby.
http://lokality.geology.cz
Datum vlo?en?: 17.11.2010 14:54       Datum posledn? zm?ny: 17.11.2010 14:54
Rebilance zásob podzemních vod
Projekt vedený Českou geologický službou, jeho cílem je přehodnocení přírodních zdrojů podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech, které zahrnují přibližně jednu třetinu území České republiky, a příprava metodického a organizačního základu pro systémové a pravidelné přehodnocování přírodních zdrojů podzemních vod na celém území ČR v budoucích letech.
http://www.geology.cz/rebilance
Datum vlo?en?: 13.9.2010 15:43       Datum posledn? zm?ny: 13.9.2010 15:43
Tisková kancelář Scientologické církve
Co je to Scientologie? Kdo byl L. Ron Hubbard? Scientologická církev - její protidrogové a další aktivity. Nové i starší tiskové zprávy a mnoho dalších informací.
http://www.scientologie.cz/tisk
Datum vlo?en?: 20.1.2004 21:50       Datum posledn? zm?ny: 27.8.2010 13:12
Dopravní podnik Mladá Boleslav s. r. o.
Stránky mladoboleslavského dopravního podniku. Přepravní podmínky, jízdní řády.
http://www.dpmlb.cz
Datum vlo?en?: 8.2.2001 10:54       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:56
Moravský kras
Informace o Moravském krasu a vstupném do jeho jeskyní na stránkách Okresního úřadu Blansko.
http://www.blansko.cz/turistika/moravskykras.php
Datum vlo?en?: 2.2.2001 8:52       Datum posledn? zm?ny: 3.8.2010 18:55
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT