spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení, jehož hlavní činností je práce s dětmi a mládeží: Víkendové pobytové akce, sportovní výlety, tábory, soutěžní odpoledne pro děti a další akce směřující k podpoře cílové skupiny.
URL: http://www.artega.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace sdružující nízkoprahové sociální služby. Zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Na stránkách - akce, dokumenty, "Výroční ceny" pro pracovníky a zařízení z oboru "nízkoprahových sociálních služeb".
URL: http://www.streetwork.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká národní agentura Mládež je organizační složkou Národního institutu dětí a mládeže MŠMT a je pověřena realizací a koordinací vzdělávacího programu Evropské unie "Mládež v akci", který je určen mladým lidem ve věku od 13 do 30 let a pracovníkům s mládeží. Součástí programu je např. Evropská dobrovolná služba, která umožňuje jednotlivcům nebo skupinám mladých lidí (18 - 30 let) vykonávat dobrovolnou službu po dobu až 12 měsíců v jiné zemi, než ze které pocházejí. Dobrovolníci jsou přínosem pro místní komunitu, učí se novým dovednostem a jazykům a objevují jinou kulturu. Více informací naleznete na webových stránkách České národní agentury Mládež.
URL: http://www.mladezvakci.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení DreamBox pořádá letní dětské tábory s výukou angličtiny.
URL: http://www.dreamboxos.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České stránky Eurodesk - evropské informační sítě, která působí v 31 zemích a která poskytuje přístup k evropským informacím pro mladé lidi a pro pracovníky s mládeží a v oblasti vzdělávání. Nabízí informace o evropských programech a grantech pro mladé lidi, aktivitách v zahraničí - studiu, práci, cestování, ubytování, dobrovolnictví, au-pair; kontakt na zahraniční organizace, obecné informace o EU.
URL: http://www.eurodesk.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, PJ, IJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktuality, folklorní festivaly, soubory a skupiny, regionální sdružení, osobnosti FoS ČR, časopis Folklor... Hlavní představitel kulturně zaměřených sdružení u nás.
URL: http://www.fos.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní článek Hnutí Brontosaurus, zaměřuje se na dobrovolnické akce na pomoc přírodě a kulturním památkám v Praze a Čechách. Víkendové akce a akce Prázdin s Brontosaurem pro mládež od 16ti let.
URL: http://rozruch.brontosaurus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o tomto typu sociální služby, která je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností. Základním prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových aktivit. Na stránce sdresář zařízení, diskuze, nabídky zaměstnání.
URL: http://www.nzdm.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti, která podporuje děti do 18 let žijící v České republice. Jejím logem je žluté kuře. Všechny vybrané peníze jsou rozdělovány veřejným výběrovým řízením neziskovým organizacím na včasnou a účinnou pomoc dětem.
URL: http://www.pomoztedetem.cz
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.

URL: http://www.pratele-prirody.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Příprava na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy.
URL: http://www.zkousky-nanecisto.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Všetko o očkovaní. Povinné očkovanie detí, odporúčané očkovanie a iné druhy očkovania proti chorobám. Očkovanie na Slovensku, očkovací kalendár, odporúčania odborníkov a najčastejšie otázky o očkovaní.
URL: http://www.sprievodcaockovanim.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
URL: http://www.vsemivjemy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Největší zpravodajsko-publicistický portál pro mladé na českém internetu. Brigády, seminárky a referáty, inzerce.
URL: http://www.studentskemestecko.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Taneční škola - Astra Praha.Provozuje taneční kurzy, letní školu tance, sportovní tanec. Lektory jsou profesionální učitelé a trenéři. Všechny aktivity jsou pro děti, mládež i dospělé. Individuální lekce pro cizince. Taneční vystoupení pro večírky a plesy, sólisté i formace.
URL: http://www.astra-praha.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie žonglování, techniky a návod pro žonglování, aktuální program žonglérských představení a akcí,
obchod s vybavením.

URL: http://www.zonglovani.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -