spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text návrhu EAP - Akčního programu pro životní prostředí v Evropě na začátku 21. století (na léta 2001 - 2010) z roku 2001. Stanoviska českých a evropských nevládních organizací k programu, připomínky politické frakce zelených v Evropském parlamentu a další související dokumenty.
URL: http://www.czp.cuni.cz/knihovna/6EAP
European Commission - 6th Environment Action Programme (Evropská komise - 6. akční plán pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Strategický program péče o životní prostředí v Evropské unii pod heslem "Životní prostředí 2010: Naše budoucnost, naše volba".
URL: http://ec.europa.eu/environment/newprg/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podrobné informace o přípravě Plánu odpadového hospodářství i jeho schválené znění.
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní politika životní prostředí České republiky - verze z let 1999 a 2001.
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rozvojový plán České republiky, včetně informací o posouzení jeho vlivu na životní prostředí. Národní rozvojový plán představuje základní programový dokument pro získání prostředků ze strukturálních fondů EU a z Fondu soudržnosti EU.
URL: http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=00000...
Národní strategie cyklistiky (The National Cycling Strategy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy britské vlády, cesty k propagaci cyklistiky a k usnadňování cyklistické dopravy ve městech i mimo ně.
URL: http://www.nationalcyclingstrategy.org.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky určené pro komunikaci s veřejností o Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/odpady/Poh/projekt.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh plánu odpadového hospodářství kraje k připomínkám.
URL: http://www.kraj-lbc.cz/index.php?page=508
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o přípravě plánu a texty podkladových studií.
URL: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=45001...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Změna územního plánu Z1774/00 hl.m. Prahy má naprosto změnit pěknou lokalitu v Praze 6 Sedlec na novodobé megalomanské sídliště bez zeleně a infrastruktury. Podpořte místní občany a podepište petici ! Děkujeme.
URL: http://sedlec6.webnode.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Materiál zpracovaný Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlova v Praze, zabývá se i problematikou životního prostředí. Ve formátu PDF.
URL: http://ceses.cuni.cz/CESES-34-version1-vize2015.pdf
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -