spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rodinné centrum je místo pro setkávání, realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé se současným hlídáním dětí. Působí v Uherském Hradišti pro spádovou oblast Uherskohradišťska.
URL: http://www.akropolis-uh.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace a odkazy týkající se ekologických aspektů rozšíření Evropské unie na serveru Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
URL: http://www.czp.cuni.cz/info/EU/
EEA - Environmental themes (EEA - Environmentální témata)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o stavu životního prostředí, ekologických tématech a nástrojích ekologické politiky na serveru Evropské agentury pro životní prostředí.
URL: http://themes.eea.eu.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pražského magistrátu pro informace o životním prostředí. Informace o stavu životního prostředí a o nástrojích environmentální politiky.
URL: http://envis.praha-mesto.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 22: Životní prostředí.
URL: http://www.euroskop.cz/40416/clanek/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní stránka Evropské komise o životním prostředí. Politiky, zprávy, legislativa, rozšiřování EU...
URL: http://ec.europa.eu/environment/index_cs.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jaký vliv bude mít případný vstup ČR do EU na životní prostředí? Zpravodajství, informace, odkazy...
URL: http://www.ekolist.cz/evropa.stm
FAO: SD dimensions (FAO: Dimenze trvale udržitelného rozvoje)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) o udržitelném rozvoji.
URL: http://www.fao.org/sd/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problém změny klimatu není jen problémem fyzikálním, ale zejména také problémem socio-ekonomickým. Na těchto stránkách jsou srovnány různé teoretické i praktické přístupy k jeho řešení. uvedené informace vycházejí z diplomové práce obhájené v červnu 2002 na kateře Světové ekonomiky VŠE v Praze.
URL: http://sweb.cz/climate
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o problematice indikátorů trvale udržitelného rozvoje na stránkách Českého ekologického ústavu, odkazy na související stránky v ČR.
URL: http://www.ceu.cz/edu/ma21/Indikator.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled environmentálních, sociálních a ekonomických indikátorů. Ke každému je podrobné vysvětlení doplněné grafem a aktuálním vývojem. Stránky jsou součástí Portálu ŽP - Brány k informacím o životním prostředí provozované Ministerstvem životního prostředí.
URL: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=110
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Centra pro otázky životního prostředí UK k problematice a projektům zabývajícím se indikátory udržitelného rozvoje a environmentálními indikátory, jejich vývojem a vytvářením.
URL: http://cozp.cuni.cz/COZP-13.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text manifestu na podporu trvale udržitelného rozvoje, který zpracovala Ekologické sekce Institutu pro integraci České republiky do Evropské unie v září 2003.
URL: http://www.blisty.cz/2003/11/5/art15864.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace českého Ministerstva životního prostředí o jeho aktivitách v souvislosti s referendem o vstupu do EU.
URL: http://www.env.cz/purl/eu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Centra pro otázky životního prostředí UK. Jeho výsledkem byl především rozsáhlý sborník z roku 2002, jehož součástí byl první návrh Národní strategie udržitelného rozvoje pro ČR. Tuto strategii vláda však nepřijala. Na stránkách je ke stažení plný text pěti svazků sborníku, informace o projektu a další výstupy - např. program a výstupy z konference o udržitelném rozvoji, podkladové dokumenty ke strategii aj.
URL: http://www.czp.cuni.cz/projekty/sdcz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
URL: http://www.stavbyzeslamy.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o trvale udržitelném rozvoji na Slovensku, připravené v rámci projektu "Capacity 21 - Informačná kampaň o udržateľnom rozvoji". Kampaň realizuje Regionální environmentální centrum (REC) pro země střední a východní Evropy, REC Slovensko ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí SR za finanční podpory Rozvojového programu Organizace spojených národů.
URL: http://www.tur.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
V čem je kupovaná voda lepší než voda z kohoutku? Odpověď je velice jednoduchá. Ve většině případů v ničem.
URL: http://www.vodovodnivoda.cz/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs....
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -