spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 DOPORUČENÉ ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně nevládních organizací proti výstavbě ropovodu z Baku v Azerbajdžánu přes Tbilisi v Gruzii do Ceyhanu v Turecku. Podle kampaně by jeho výstavba vyvolala značné negativní sociální a environmentální dopady. Ropovod staví firma BP - British Petroleum za podpory západních vlád a rozvojových bank - např. Světové banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky.
URL: http://www.bakuceyhan.org.uk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují texty o tropický deštných lesech, globálním oteplování, narušování ozónové vrstvy a kyselých srážkách.
URL: http://ielektro.cz/ekologie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problém změny klimatu není jen problémem fyzikálním, ale zejména také problémem socio-ekonomickým. Na těchto stránkách jsou srovnány různé teoretické i praktické přístupy k jeho řešení. uvedené informace vycházejí z diplomové práce obhájené v červnu 2002 na kateře Světové ekonomiky VŠE v Praze.
URL: http://sweb.cz/climate
The Busby Report: A national plan for survival in the 21st Century (Busbyho zpráva: Národní plán pro přežití v 21. století)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z roku 2002 popisuje opatření, která by měla Velké Británii přijmout, aby přežila po vyčerpání zásob ropy během 21. století.
URL: http://www.after-oil.co.uk
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs....
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská kampaň Evropské komise, zaměřená na možnosti, jakými každý občan může omezit svůj negativní vliv na klima. Obsahuje informace o změnách klimatu, i praktické rady pro každodenní život.
URL: http://www.climatechange.eu.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Greenpeace ČR věnované klimatickým změnám.
URL: http://www.greenpeace.cz/klima.shtml
SCADPlus: European Energy Policy (Europa: Evropská energetická politika)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh energetické politiky EU z roku 2007.
URL: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s14001.htm
Climate Action: Energy for Changing World (Akce na ochranu klimatu: Energie pro měnící se svět)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tzv. energetický a klimatický balíček, navržený Evropskou komisí na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a boje proti klimatickým změnám.
URL: http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/index_en.h...
Desert Ice Project (Projekt Pouštní led)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Popis plánu na přesun odlamujících se ledovců do pouštních oblastí, které by měly získat vodu, ozelenit se a zpětně přispět k snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře.
URL: http://www.deserticeproject.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tématická stránka "EkoListu po drátě", věnovaná změnám zemského klimatu. Archív zpráv, dokumenty, odkazy na další zdroje informací...
URL: http://www.ekolist.cz/klima.stm
Greenhouse Gases & the Kyoto Protocol (Skleníkové plyny & Kjótský protokol)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní mapa emisí skleníkových plynů, grafy, statistiky a prognózy do budoucna pro jednotlivé státy, které podepsaly Kjótský protokol. Na serveru norské organizace UNEP GRID-Arendal.
URL: http://maps.grida.no/kyoto
Fossil of the Day (Fosílie dne)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt celosvětové sítě ekologických organizací Climate Action Network pro "ocenění" států s nejhorším přínosem jednáním o změnách klimatu.
URL: http://www.fossil-of-the-day.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německé pojišťovny, která analyzuje přírodní katastrofy. Velká část z nich je způsobena klimatickými jevy.
URL: http://www.munichre.com/default_e.asp?/747/templates/...
Greenfleet (Zelená flotila)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co může udělat každý proti globálnímu oteplování.
URL: http://www.greenfleet.com.au
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Spojených národů o klimatických změnách)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrnutí hlavních cílů a nejdůležitějších ustanovení Kjótského protokolu, přijatého 11. prosince 1997 v Kjótu.
URL: http://www.un.org/millennium/law/xxvii-23.htm
Jazyk: AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Britský projekt modelování vývoje klimatu na domácích počítačích (distribuovaný výpočet). Možnost zapojení všech uživatelů dostatečně výkonných počítačů s alespoň občasným připojením do internetu. Oficiální stránky projektu.
URL: http://www.climateprediction.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky českého Národního registru emisních povolenek na emise skleníkových plynů, určeného pro evidenci povolenek vydaných v rámci systému obchodování s emisemi mezi státy Evropské unie. Registr spravuje na základě zákona o obchodování s povolenkami Operátor trhu s elektřinou.
URL: http://www.povolenky.cz
New Scientist: Climate change: A guide for the perplexed (New Scientist: Klimatické změny: průvodce pro zmatené)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na články z britského časopisu New Scientist, týkající se změn klimatu.
URL: http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn1...
Stop Cheating the Climate! (Přestaňte podvádět klima!)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mezinárodní nevládní organizace Přátelé Země (Friends of the Earth International) ke konferenci UNFCCC na Bali (3. - 14. listopadu 2007).
URL: http://www.foei.org/en/campaigns/climate/bali/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deset tipů na opatření, kterými může každý člověk snížit emise skleníkových plynů, a podrobnější informace o změnách klimatu.
URL: http://www.sos.snadno.eu
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně nevládních organizací proti výstavbě ropovodu z Baku v Azerbajdžánu přes Tbilisi v Gruzii do Ceyhanu v Turecku. Podle kampaně by jeho výstavba vyvolala značné negativní sociální a environmentální dopady. Ropovod staví firma BP - British Petroleum za podpory západních vlád a rozvojových bank - např. Světové banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a Evropské investiční banky.
URL: http://www.bakuceyhan.org.uk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují texty o tropický deštných lesech, globálním oteplování, narušování ozónové vrstvy a kyselých srážkách.
URL: http://ielektro.cz/ekologie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Problém změny klimatu není jen problémem fyzikálním, ale zejména také problémem socio-ekonomickým. Na těchto stránkách jsou srovnány různé teoretické i praktické přístupy k jeho řešení. uvedené informace vycházejí z diplomové práce obhájené v červnu 2002 na kateře Světové ekonomiky VŠE v Praze.
URL: http://sweb.cz/climate
The Busby Report: A national plan for survival in the 21st Century (Busbyho zpráva: Národní plán pro přežití v 21. století)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z roku 2002 popisuje opatření, která by měla Velké Británii přijmout, aby přežila po vyčerpání zásob ropy během 21. století.
URL: http://www.after-oil.co.uk
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs....
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská kampaň Evropské komise, zaměřená na možnosti, jakými každý občan může omezit svůj negativní vliv na klima. Obsahuje informace o změnách klimatu, i praktické rady pro každodenní život.
URL: http://www.climatechange.eu.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Greenpeace ČR věnované klimatickým změnám.
URL: http://www.greenpeace.cz/klima.shtml
SCADPlus: European Energy Policy (Europa: Evropská energetická politika)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh energetické politiky EU z roku 2007.
URL: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s14001.htm
Climate Action: Energy for Changing World (Akce na ochranu klimatu: Energie pro měnící se svět)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tzv. energetický a klimatický balíček, navržený Evropskou komisí na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie a boje proti klimatickým změnám.
URL: http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/index_en.h...
Desert Ice Project (Projekt Pouštní led)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Popis plánu na přesun odlamujících se ledovců do pouštních oblastí, které by měly získat vodu, ozelenit se a zpětně přispět k snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře.
URL: http://www.deserticeproject.com/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tématická stránka "EkoListu po drátě", věnovaná změnám zemského klimatu. Archív zpráv, dokumenty, odkazy na další zdroje informací...
URL: http://www.ekolist.cz/klima.stm
Greenhouse Gases & the Kyoto Protocol (Skleníkové plyny & Kjótský protokol)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní mapa emisí skleníkových plynů, grafy, statistiky a prognózy do budoucna pro jednotlivé státy, které podepsaly Kjótský protokol. Na serveru norské organizace UNEP GRID-Arendal.
URL: http://maps.grida.no/kyoto
Fossil of the Day (Fosílie dne)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt celosvětové sítě ekologických organizací Climate Action Network pro "ocenění" států s nejhorším přínosem jednáním o změnách klimatu.
URL: http://www.fossil-of-the-day.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky německé pojišťovny, která analyzuje přírodní katastrofy. Velká část z nich je způsobena klimatickými jevy.
URL: http://www.munichre.com/default_e.asp?/747/templates/...
Greenfleet (Zelená flotila)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co může udělat každý proti globálnímu oteplování.
URL: http://www.greenfleet.com.au
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Spojených národů o klimatických změnách)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Shrnutí hlavních cílů a nejdůležitějších ustanovení Kjótského protokolu, přijatého 11. prosince 1997 v Kjótu.
URL: http://www.un.org/millennium/law/xxvii-23.htm
Jazyk: AJ, NJ, RJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Britský projekt modelování vývoje klimatu na domácích počítačích (distribuovaný výpočet). Možnost zapojení všech uživatelů dostatečně výkonných počítačů s alespoň občasným připojením do internetu. Oficiální stránky projektu.
URL: http://www.climateprediction.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky českého Národního registru emisních povolenek na emise skleníkových plynů, určeného pro evidenci povolenek vydaných v rámci systému obchodování s emisemi mezi státy Evropské unie. Registr spravuje na základě zákona o obchodování s povolenkami Operátor trhu s elektřinou.
URL: http://www.povolenky.cz
New Scientist: Climate change: A guide for the perplexed (New Scientist: Klimatické změny: průvodce pro zmatené)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na články z britského časopisu New Scientist, týkající se změn klimatu.
URL: http://environment.newscientist.com/channel/earth/dn1...
Stop Cheating the Climate! (Přestaňte podvádět klima!)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky mezinárodní nevládní organizace Přátelé Země (Friends of the Earth International) ke konferenci UNFCCC na Bali (3. - 14. listopadu 2007).
URL: http://www.foei.org/en/campaigns/climate/bali/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Deset tipů na opatření, kterými může každý člověk snížit emise skleníkových plynů, a podrobnější informace o změnách klimatu.
URL: http://www.sos.snadno.eu
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -