spravující organizace: Katedra geografie UPOL
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
African Forum and Network on Debt and Development (Africká síť pro dluhy a rozvoj)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace, která se zabývá zadlužením a dluhy afrického kontinentu, jež negativně ovlivňují rozvoj afrických zemí.
URL: http://www.afrodad.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace se zabývá kritikou brettonwooských institucí - Skupina Světové banky, Mezinárodní měnový fond.
URL: http://www.brettonwoodsproject.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní informace o Světové bance. Komentáře o jejích aktivitách.
URL: http://www.inpeg.ecn.cz/frames/sb/co_je_sb.html
Directory of Development Organisations (Adresář rozvojových organizací)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují adresář rozvojových organizací zabývajících se rozvojovou prací. Obsashuje téměř 30.000 kontaktů na organizace (mezinárodní organizace, vládní instituce, soukromý sektor, rozvojové agentury, univerzity, vzdělávací a výzkumné instituce, NNO, nadace, banky, rozvojové konzultační firmy). Kontakty zvlášť na každou zemi - v PDF souboru.
URL: http://www.devdir.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o globalizaci na Econnectu
URL: http://globalizace.ecn.cz
Globalization (Globalizace)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Global Policy Forum, definice globalizace, její vlivy v oblastech ekonomiky, politiky, kultury, práva. Příklady globalizace, tabulky a grafy jejího vlivu.
URL: http://www.globalpolicy.org
Globalization: Threat or Opportunity? (Globalizace: Hrozba nebo příležitost?)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek Mezinárodního měnového fondu o tom, co to globalizace je, jaké jsou její trendy, jak působí v rozvinutých a rozvojových zemích.
URL: http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200.htm
Jubilee Research (Britská organizace Milostivého léta)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní program, který se zabývá mezinárodním dluhem.
URL: http://www.jubileeplus.org
Klub ochrany dravců a sov při sdružení Děti Země (Club of Preservation of Birds of Prey an Owls)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky k problematice ochrany ohrožených dravců a sov na našem území. Poskytují informace o možnostech jejich praktické ochrany a přínášejí množství zajímavých aktualit.
URL: http://kodas.detizeme.cz/
Odious Debts (Legitimní dluhy)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace k legitimním dluhům - dluhům, které se nemusí splatit.
URL: http://www.odiousdebts.org
Paris Club (Pařížský Klub)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pařížský Klub je neoficiáln skupina věřitelů, jejichž úkolem je najít koordinovaná a udržitelná řešení problémů s dlužícími zeměmi.
URL: http://www.clubdeparis.org
Structural Adjustment Participatory Review International Network (Mezinárodní síť programů strukturálního přizpůsobení)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace se zabývá zkoumáním dopadů programů strukturálního přizpůsobení.
URL: http://www.saprin.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -