spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor interaktivních map - ovzduší, voda, krajina, hluk, odpady.
URL: http://www.premis.cz/atlaszp
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o mezinárodním výzkumném programu Man and Biosphere (MAB), zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy. Informace o českých biosférických rezervacích.
URL: http://mab.kav.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústřední seznam ochrany přírody soustřeďuje zřizovací a odbornou dokumentaci o zvláště chráněných územích, o lokalitách Natura 2000 a o památných stromech.
URL: http://drusop.nature.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky brněnského Hnutí NESEHNUTÍ pro podporu zapojování veřejnosti do aktuálních brněnských a jihomoravských případů týkajících se životního prostředí. Ekoporadna.
URL: http://ekobrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledávání v databázi zajímavých geologických lokalit České geologické služby.
URL: http://lokality.geology.cz
Grünes Oval (Zelený ovál)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální průvodce 12 německými projekty ochrany přírody.
URL: http://www.gruenesoval.de
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní článek Hnutí Brontosaurus, zaměřuje se na dobrovolnické akce na pomoc přírodě a kulturním památkám v Praze a Čechách. Víkendové akce a akce Prázdin s Brontosaurem pro mládež od 16ti let.
URL: http://rozruch.brontosaurus.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky prosazující odpovědný a trvalý přístup ke krajině a životnímu prostředí.
URL: http://krajinazp.ic.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je získání finančních prostředků na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků s cílem zajištění jejich trvalé ochrany.
URL: http://www.mistoproprirodu.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky k Natura 2000 - soustavě soustavě chráněných území evropského významu. Stránky přinášejí základní informace o evropských směrnicích, české legislativě, aktuality a diskusi k vytváření soustavy Natura.
URL: http://www.natura2000.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Natura 2000 je soustava chráněných území vytvořená podle směrnic EU: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“).
URL: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně, která usiluje o ochranu volné krajiny před nadměrnou zástavbou a stavění umělých bariér v karajině. Kampaň organizuje sdružení Ochrana fauny ČR.
URL: http://www.pravonakrajinu.cz
Pryroda Belarusi (Běloruská příroda)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o chráněných územích a ochraně přírody a krajiny v Bělorusku. Informace o Bělověžském pralese. Informace o Černobylské havárii.
URL: http://www.belarusguide.com/nature1/Naturebel.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka usilující o záchranu přírodní park Košíře - Motol v Praze 5 a vystupující proti projektu "Bydlení Cibulka".
URL: http://archivdz.wz.cz/cepo/kostitu.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační, vzdělávací i zábavný server věnovaný (především české) přírodě. Články o přírodě, ekologii, životním prostředí, diskuzní fóra, kalendář zajímavých akcí atd.
URL: http://www.priroda.cz
The MAB Programme (Program MAB)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MAB (Man and the Biosphere - Člověk a biosféra) - program UNESCO, jehož cílem je trvale udržitelné využívání a ochrana biodiverzity. Podporuje výzkum a shromažďování informací v oblasti managementu přírodních zdrojů.
URL: http://www.unesco.org/mab
wien.at - Umwelt (Vídeň - životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Vídně věnované životnímu prostředí. Odpady, ovzduší, klima, ochrana přírody, hluk ...
URL: http://www.wien.gv.at/index/umwelt.htm
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs....
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -