spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rodinné centrum je místo pro setkávání, realizaci kurzů, seminářů a přednášek pro dospělé se současným hlídáním dětí. Působí v Uherském Hradišti pro spádovou oblast Uherskohradišťska.
URL: http://www.akropolis-uh.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborný blog věnovaný neziskovému sektoru a primárně určený spolupracovníkům z nevládních a neziskových organizací. Mohou se inspirovat příklady z praxe, přečíst si návody na řešení různých situací nebo si nechat poradit při výběru softwaru.
URL: http://www.denikneziskovky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpravodajský a informační portál občanského sdružení Econnect nabízející denní zpravodajství o aktivitách a tématech neziskových organizací, tiskové zprávy NNO, názory a komentáře. Pro NNO je určen Informační servis pro NNO jehož součástí je také grantový kalendář. Econnect dále provozuje Kalendář akcí v občanském sektoru, nabídku práce, katalog Kormidlo.cz, tématické portály. Econnect nabízí také internetové služby pro NNO.
URL: http://www.ecn.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační kampaň Evropské komise pro právníky v 10 nových členských zemích, jejímž cílem je informovat je o rozvoji soudní spolupráce v občanskoprávních věcech a poskytnout základní informace. Kampaň má přispět k tomu, aby právníci byli schopni řešit např. přeshraniční spory, které souvisí s mezinárodními dodávkami zboží, pohybem turistů a dopravními nehodami v zahraničí nebo s vlastnictvím nemovitostí v jiných členských státech EU. V oblasti rodinného práva se stávají každodenní záležitostí právní otázky vyplývající z mnohonárodnostních osobních vztahů a otázky rodičovské zodpovědnosti.
URL: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/civil/eurocivil/
European Commission: The Aarhus Convention (Evropská komise: Aarhuská úmluva)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace týkající se Aarhuské úmluvy (úmluva o zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí, uzavřená v rámci Evropské hospodářské komise OSN) na stránkách Evropské komise.
URL: http://ec.europa.eu/environment/aarhus
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Haná Velká Bystřice zastřešuje folklórní soubory Haná, Mladá Haná, Kanafaska, Krušpánek a Čekanka. Soubory zpracovávají a presentují lidové tance, písně a zvyky z regionů Haná a Lipenské Záhoří. Národopisný Soubor Haná pracuje od r.1976.
URL: http://www.souborhana.com/
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výrobky z chráněných dílen – ručně vyráběné hračky, domečky pro panenky, dřevěné hračky, didaktické hračky, kostky, skládačky, textilní hračky, polštářky, kapsáře, kabelky, dekorace. Všechny hračky jsou originály.
URL: http://www.kotevbote.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezi proudy o. p. s. = machr na kompenzace a rehabilitace Vašeho společenského uplatnění. Cílem naší společnosti je umožnit osobám se zdravotně – sociálním a sociálním znevýhodněním na Českobudějovicku osobní a profesní rozvoj a aktivní způsob života v přirozeném prostředí.
Tohoto cíle chceme dosáhnout:
a) poskytováním vybraných sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
b) poskytováním vybraných služeb zaměstnanosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice
c) realizaci vybraných sociálně-podnikatelských projektů

URL: http://www.meziproudy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Linka důvěry, která nabízí své služby nejen dětem. Linka důvěry je bezpečný a anonymní prostor, kde každý klient má možnost hovořit o svých problémech a tom, co jej trápí a hledat zde pro sebe řešení a pomoc. Modrou linku je možné kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem.
URL: http://www.modralinka.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky NNO a pro NNO v Pardubickém kraji - aktuality, přehled akcí, konference NNO, informace z kraje, adresář NNO, diskuní fórum pro NNO.
URL: http://www.nevladky.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál zaměřený na regionální rozvoj, který vzniká ve spolupráci se zastřešujícími nestátními neziskovými organizacemi v regionech ČR. Na stánkách jsou publikovány strategické dokumenty, informace z krajů, informace o poradních sborech, informace o grantových příležitostech. Portál provozuje Centrum pro komunitní práci.
URL: http://www.cpkp.cz/regiony
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál neziskových organizací Vysočiny, který byl spuštěn na konci roku 2004. Jeho součástí je databáze neziskových organizací na Vysočině, grantový kalendář, kalendář akcí, nabídka vzdělávání pro pracovníky NNO, informace o nadacích, agenturách, oborové informace, informace o evropských fondech, databáze dobrovolníků, zahraniční kontakty, bezplatné on-line poradenství, brigády a práce v neziskovém sektoru, diskusní fórum, právní poradna. Portál provozuje Třebíčská unie mládeže.
URL: http://www.neziskovka.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový informační portál Neziskovky.cz poskytuje informace o neziskovém sektoru. Jeho součástí je Databáze finančních zdrojů, Databáze neziskových organizací v ČR, Kalendář akcí, Burza práce, legislativní texty, rady a návody nejen pro neziskové organizace, nabídka vzdělávacích akcí pro NNO. Portál provozuje Informační centrum neziskových organizací.
URL: http://www.neziskovky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanského sdružení Madio. Prevence pro školy, vzdělávání a tembuilding pro firmy nabízí Madio o.s..
URL: http://www.madio.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Na svobodě se zabývá pomocí lidem po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
URL: http://nasvobode.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sexuální násilí není tématem, které bychom často probírali s druhými lidmi, ať už proto máme jakékoli důvody. Takový druh tabuizace dané problematiky může vést k tomu, že si většina lidí včetně obětí neuvědomí, o jak hluboký zásah do psychiky a života člověka se jedná.

Stránkami bych ráda otevřela diskuzi o znásilnění, sexuálním zneužívání a incestu( jako jeho formy), tedy trestných činech , které se v naší společnosti bohužel stále vyskytují. Přesto hlavním záměrem zůstává podat uceléné informace zejména skupině lidí, kterých se sexuální násilí týká (ať již obětem nebo blízkým) a vytvořit prostor, kde by se mohli vzájemně podporovat.

Nemusíte na to být sami!

URL: http://podejruku.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Změna územního plánu Z1774/00 hl.m. Prahy má naprosto změnit pěknou lokalitu v Praze 6 Sedlec na novodobé megalomanské sídliště bez zeleně a infrastruktury. Podpořte místní občany a podepište petici ! Děkujeme.
URL: http://sedlec6.webnode.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky jejichž cílem je propojení spolupráce občanských sdružení a jejich společná prezentace na internetu. Najdete zde především adresář, kalendář vybraných akcí.
URL: http://sdruzeni.dcnet.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení zabývající se mezinárodními výměnami mládeže, kulturními výměnami a Evropskou dobrovolnou službou.
URL: http://slunceweb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Ještěrka, poskytuje služby v oblasti volného času dětem se specifickými poruchami učení a chování, s ADHD a dětem se zkušeností s duševní nemocí.
URL: http://www.osjesterka.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky
URL: http://www.socioklub.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
URL: http://www.vsemivjemy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál neziskového sektoru pro veřejnost i odborníky který spravuje sdružení AGNES. Obsahuje katalog NNO, knihovnu - seznam knih ze základních témat neziskového sektoru, které je možné půjčit v Agnes; texty, dokumenty - přehledně utříděné informace o tom, co je neziskový sektor, v jakých oblastech působí, jaké služby nabízí či jak je možné se do jeho činnosti aktivně zapojit.
URL: http://www.tretipatro.cz
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vila Čerych je vzdělávacím střediskem Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v České Skalici (Královéhradecký kraj) od roku 2001. Původní rodinné sídlo rodiny Čerychovy je společně s přilehlou zahradou zapsáno do seznamu chráněných památek. Vzdělávací programy jsou zaměřeny na téma evropské integrace, regionálního rozvoje a na profesionalizaci pracovníků neziskového sektoru. Vila Čerych nabízí též prostory pro ubytování 20-30 osob pro uskutečnění seminářů či pracovních setkání jiných NNO.
URL: http://www.vilacerych.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologické sdružení "Zasad svuj strom" se zasazuje o výsadbu nových stromů, zlepšení stavu životního prostředí a přístupu k němu.
URL: http://www.stromy.unas.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -